Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Пожаревац

Адреса канцеларије: Светосавска 24А, Пожаревац
Телефон/Факс: (012) 405-822
E-mail: ingkompo@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 11:00 до 11:30
Технички секретар регионалног центра: Миљан Пауновић
Канцеларија је почела са радом 17.6.2019. године.

Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга члановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Пожаревац омогућено је издавање потврда везаних за статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.