План и програм рада за 2023. годину

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Планом и програмом рада обухваћене су све активности Инжењерске коморе Србије везане за oрганизацију полагања стручних испита, административно-техничке послове издавања лиценци и вођења регистара, као и активности које подразумевају допринос афирмацији инжењерске струке.

План и програм рада 2023