Стручна служба за односе с јавношћу и информисање

Шеф Стручне службе за односе с јавношћу и информисање
Милана Миловић
(011) 655 7413
milana.milovic@ingkomora.rs

Самостални стручни сарадник за односе с јавношћу и информисање
Маја Танасић
(011) 655 7413
maja.tanasic@ingkomora.rs

Стручни сарадник за односе с јавношћу и информисање
Јелена Крстовић
(011) 655 7413
jelena.krstovic@ingkomora.rs