Знамења

ГРБ


Грб Инжењерске коморе Србије је плави штит на коме су укрштени сребрни и оборени златни шеврон (козлић). Челенка: на златном зупчанику плава рундела у којој су укрштени скраћени сребрни и оборени златни шеврон (козлић). Плашт: плави плашт чија је десна страна постављена златом, а лева сребром.

Еталон (изворник) грба чини представа грба Инжењерске коморе Србије у прописаним бојама у којој се златна боја замењује жутом бојом, а сребрна боја белом бојом.


ЗНАК


Знак Инжењерске коморе Србије чини на златном зупчанику плава рундела у којој су укрштени скраћени сребрни и оборени златни шеврон (козлић).


ЗАСТАВА


Заставу Инжењерске коморе Србије чини на плавом квадратном пољу укрштени скраћени сребрни и оборени златни шеврон (козлић).