Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Ниш

Адреса канцеларије: ТПЦ "Горча", Обреновићева 12А, први спрат, локал број 3, Ниш
Телефон/Факс: (018) 292-722
E-mail: ingkomni@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 11:00 до 11:30
Технички секретар регионалног центра: Александар Панчић
Канцеларија се налази у ТПЦ "ГОРЧА", а почела је са радом 21.03.2005. године.

Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга лановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Ниш омогућено је издавање потврда везаних за статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.