Стручна служба за послове матичних секција, стручних испита и усавршавања

Шеф Стручне службе за послове матичних секција, стручних испита и усавршавања
Гордана Баштовановић
 (011) 655 7419
gordana.bastovanovic@ingkomora.rs

Самостални стручни сарадник - Секретар матичних секција архитеката, инжењера грађевинске струке и просторних планера
Ивана Лазин
(011) 655 7420
ivana.lazin@ingkomora.rs

Самостални стручни сарадник - Секретар матичних секција инжењера електро струке, инжењера машинске струке и инжењера осталих техничких струка
Бранислава Бабић
(011) 655 7435
branislava.babic@ingkomora.rs

Референт матичних секција и стручних испита - архитектонска струка, машинска струка, енергетска ефикасност зграда, саобраћајна струка 
Маја Пргин
(011) 655 7429
maja.prgin@ingkomora.rs
strucni_arh@ingkomora.rs
strucni_mash@ingkomora.rs
strucni_ee@ingkomora.rs
strucni_saobr@ingkomora.rs

Референт матичних секција и стручних испита - грађевинске конструкције, путеви и железнице, организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађевинарству, електроника и телекомуникације, енергетика и технолошка струка
Весна Стојановић
(011) 655 7416
vesna.stojanovic@ingkomora.rs
strucni_gradjk@ingkomora.rs
strucni_gradjpz@ingkomora.rs
strucni_gradjtg@ingkomora.rs
strucni_eltel@ingkomora.rs
strucni_eleng@ingkomora.rs
strucni_tehnl@ingkomora.rs

Референт матичних секција и стручних испита - урбанизам, просторно планирање, хидротехника, пејзажна архитектура, водопривреда ерозивних подручја, мелиорације и геодезија
Голуб Гаровић
(011) 655 7414

golub.garovic@ingkomora.rs
strucni_urb@ingkomora.rs
strucni_plan@ingkomora.rs
strucni_gradjpz@ingkomora.rs
strucni_gradjgeot@ingkomora.rs
strucni_gradjh@ingkomora.rs
strucni_pejzarh@ingkomora.rs
strucni_prehtehn@ingkomora.rs
strucni_ vodop@ingkomora.rs
strucni_mel@ingkomora.rs
strucni_geod@ingkomora.rs
strucni_geol@ingkomora.rs