Надзорни одбор

Надзорни одбор Инжењерске коморе Србије

Председник НО Емеше Лалић Урбан
Члан НО Татјана Миливојевић
Члан НО Дејан (Мирослав) Васић дипломирани инжењер електротехнике