Shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je stupio na snagu 6.11.2018. godine, zahtevi za izdavanje licenci predaju se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Za sva pitanja u vezi sa izdavanjem licenci možete se obratiti Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ul. Nemanjina 22-26, tel. 011/361-6304.