Prijava za izdavanje licence

Dobrodošli na strane za unos podataka za prijavu za izdavanje licenci. Postupak unosa podataka zahteva da prođete ukupno osam (8) strana na kojima ćete unositi Vaše podatke ili dobijati informacije o postupku prijave. Strane su:

  1. Odabir licence / dopunjavanje postojeće prijave
  2. Unos ličnih podataka
  3. Unos podataka o prebivalištu i zaposlenju
  4. Unos podataka o stečenom visokom odnosno višem obrazovanju
  5. Unos podataka o stručnom ispitu i referencama
  6. Izbor tipa pečata i članova koji daju preporuke
  7. Sumarni pregled unetih podataka
  8. Obrasci koje treba odštampati i ostale informacije
Napomena: Elektronska prijava služi da ispuni vaše podatke u našoj bazi podataka radi kasnijeg procesuiranja i da Vam pomogne da samostalno odštampate neophodnu prijavu. Odštampanu prijavu nakon popounjavanja, dostavljate sa ostalom neophodnom dokumentacijom Komori, lično ili putem pošte

Pažljivo pratite uputstva koja se pojavljuju na navedenim stranama.

Imajte na umu da sve dok Vam se ne dodeli licenca ili Vaš zahtev odbije možete izmeniti unete podatke. Isto tako uvek možete prekinuti unos na nekoj od strana i nastaviti ga kasnije. Tada je potrebno da odaberete opciju 'Postojeća prijava' i unesete matični broj i broj zahteva koji Vam je dodeljen (vidljiv u naslovu strana 2-7).


1. Odabir licence / dopunjavanje postojeće prijave

Ukoliko podnosite zahtev za novu licencu, unesite Vaš matični broj i odaberite sekciju i tip licence za koji podnosite prijavu.

Ukoliko želite da nastavite popunjavanje ranije započete pa prekinute prijave, unesite Vaš matični broj, odaberite opciju 'Postojeća prijava' i unesite broj prijave. Svi podaci koje ste ranije uneli biće prikazani na narednim stranama.

Prilikom kretanja kroz elektronski obrazac molimo vas koristite postojeće dugmiće NAZAD i DALJE, (kada koristite back ili forward moguće je da se pojavi sledeća poruka: Warning: Page has Expired. Da bi ste ovo ispravili pritisnite dugme F5 pa ENTER i nastavite sa unosom). Prilikom popunjavanja formi korisnite latinična slova (Serbian Latin kodni raspored).

JMBG :
Sekcija :
Tip licence :
Broj :