Postupak sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem i primena softverske aplikacije

Alternative contentSnimak je objavljen 18. aprila 2016. Do sada pregleda:Preuzmite predavanja
Epermit prezentacija (PDF format, 1.6 MB)
Kliknite na fullscreen taster da bi videli uvećan ekran
Ukoliko imate problema u gledanju molimo Vas da preuzmete novi Flash player
Ukoliko koristite iOS uređaj kliknite ovde

Postupak sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem i primena softverske aplikacije

Tatjana Jevđić, dipl. inž. građ.
Jelena Antić, dipi. inž. arh.