Govor prof. dr Dragoslava Šumarca, predsednika Skupštine Inženjerske komore Srbije i potpredsednika Evropskog saveta inženjerskih komora, na konferenciji "Nauka, privreda i društvo u Srbiji", odžanoj 2. i 3. juna 2016. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

Alternative contentSnimak je objavljen 13. juna 2016.


Kliknite na fullscreen taster da bi videli uvećan ekran
Ukoliko imate problema u gledanju molimo Vas da preuzmete novi Flash player
Ukoliko koristite iOS uređaj kliknite ovde