Prijava za polaganje stručnog ispita

Dobrodošli na strane za unos podataka za prijavu stručnog ispita. Postupak unosa podataka zahteva da prođete ukupno šest (6) strana na kojima ćete unositi Vaše podatke ili dobijati informacije o postupku prijave. Strane su:

  1. Unos JMBG-a i odabir oblasti za polganje stručnog ispita
  2. Unos ličnih podataka i vrste ispita za koji se kandidat prijavljuje (ceo, dopunski ili popravni)
  3. Unos podataka o prebivalištu i zaposlenju
  4. Unos podataka o stečenom obrazovanju
  5. Sumarni pregled unetih podataka
  6. Obrasci koje treba odštampati i ostale informacije
Napomena: Elektronska prijava služi da ispuni vaše podatke u našoj bazi podataka radi kasnijeg procesuiranja i da Vam pomogne da samostalno odštampate neophodnu prijavu. Odštampanu prijavu nakon popounjavanja, dostavljate sa ostalom neophodnom dokumentacijom Komori, lično ili putem pošte

Pažljivo pratite uputstva koja se pojavljuju na navedenim stranama.

Imajte na umu da dok ne predate odštampane obrasce (prijavu) Inženjerskoj komori Srbije, možete vršiti izmenitu podatka. Isto tako uvek možete prekinuti unos na nekoj od strana i nastaviti ga kasnije. Tada je potrebno da odaberete opciju 'Postojeća prijava' i unesete matični broj i broj prijave koji Vam je dodeljen (vidljiv u naslovu strana 2-4).


1. Odabir oblasti / dopunjavanje postojeće prijave

Ukoliko podnosite novu prijavu, unesite Vaš matični broj i odaberite oblast iz koje želite da polažete stručni ispit.

Ukoliko želite da nastavite popunjavanje ranije započete pa prekinute prijave, unesite Vaš matični broj, odaberite opciju 'Postojeća prijava' i unesite broj prijave. Svi podaci koje ste ranije uneli biće prikazani na narednim stranama.

Prilikom kretanja kroz elektronski obrazac molimo vas koristite postojeće dugmiće NAZAD i DALJE, (kada koristite back ili forward moguće je da se pojavi sledeća poruka: Warning: Page has Expired. Da bi ste ovo ispravili pritisnite dugme F5 pa ENTER i nastavite sa unosom). Prilikom popunjavanja formi korisnite latinična slova (Serbian Latin kodni raspored).

JMBG :
Oblast iz koje polažete:
Broj :