Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Osiguranje članova
 Literatura
 Glasnik IKS
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Materijali sa predavanja
Permanentno usavršavanje
Program regionalnih odbora
Energetska efikasnost


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > ZAKONI

 BAZA DOMAĆIH PROPISA ZA SVE ČLANOVE KOMORE
Inženjerska komora Srbije omogućila je svim svojim članovima besplatan pristup bazi propisa u okviru informacionog sistema Inženjerske komore Srbije koristeći usluge servisa propisi.net. Pored baze propisa dostupni su vam i pravna mišljenja, obrasci i modeli ugovora kao i sudska praksa.

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

 ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) (izvor: www.paragraf.rs)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 132/2014 od 9.12.2014. godine) (izvor: www.parlament.gov.rs)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 24/2011 od 4.4.2011. godine) (izvor: Propisi.net)
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Službeni glasnik RS", br. 72/09)

Napomena:
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 47/03 i 34/06). Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 72/09), primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu zakona koji prestaje da važi danom stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.
Zakon o planiranju i izgradnji - PREČIŠĆEN TEKST (izvor: Propisi.net)


 BAZA STRANIH PROPISA
Public Consultation on the Recognition of Professional Qualifications Directive
Code of Conduct for the European engineers certified by ECEC
Statutes of the European Council of Engineers Chambers
 ORGANIZACIJE U KOJIMA JE KOMORA OSTVARILA ČLANSTVO
European Council of Engineers Chamber
The World Federation of Engineering Organizations
01. mart 2015.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum
Predlozi i sugestije
Kako unaprediti sajt Komore?
Vaš odgovor:

Pretraga sajta

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka