:: Naslovna strana > Vesti > PRODUŽEN ROK ZA PLAĆANJE ČLANARINE ZA 2020/2021. GODINU
 
29.01.2021.
PRODUŽEN ROK ZA PLAĆANJE ČLANARINE ZA 2020/2021. GODINU
 

Imajući u vidu situaciju u Republici Srbiji prouzrokovanu pandemijom Kovida 19, kao i molbe velikog broja članova Komore za odlaganje plaćanja dugovane članarine u Komori, odnosno da im se omogući plaćanje na rate, Inženjerska komora Srbije se trudi da, u skladu sa mogućnostima, svojim članovima izađe u susret.

S tim u vezi, Upravni odbor Komore, dana 20. jula 2020. godine, doneo je Odluku o merama koje se odnose na neizmirene članarine, a na osnovu koje je članovima koji imaju dugovanja za prethodne godine bilo omogućeno da najkasnje do 31.12.2020. godine uplate članarinu za tekuću godinu, a na sednici održanoj 28. januara 2021. Upravni odbor Komore doneo je odluku kojom je rok za uplatu članarine za 2020/2021. godinu produžen do 31. marta 2021. godine.

U skladu sa navedenim, članovi koji imaju dugovanja za prethodne godine, imaju mogućnost da izvrše uplatu članarine (nevezano za ukupan iznos dugovanja) najkasnije do 31. marta 2021. godine i time steknu pravo na korišćenje Polise osiguranja od profesionalne odgovornosti, a samim tim i aktivan status u Registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registru licenciranih izvođača.

Dugovanja po osnovu neizmirene članarine iz prethodnih godina članovi Komore mogu izmiriti na rate u narednih godinu dana, a o detaljnijim informacijama članovi će biti blagovremeno obavešteni.