:: Naslovna strana > Vesti > "Stručna poseta TE Nikola Tesla A u Obrenovcu"
 
28.11.2019.
"Stručna poseta TE Nikola Tesla A u Obrenovcu"
 

Inženjerska komora Srbije-Veće Matične sekcije inženjera elektro struke Regionalnog centra Beograd, organizuje stručnu posetu: “Stručna poseta TE Nikola Tesla A u Obrenovcu”. Stručna poseta će se održati u TE Nikola Tesla A, EPS Ogranak TENT Beograd – Obrenovac, ul. Bogoljuba Uroševića Crnog br.44, 11 500 Obrenovac i Poseta monitoring centru na auto putu „Miloš Veliki“

Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju se vrši putem Interneta na sledećoj strani.

Spisak polaznika nalazi se na sajtu Komore na sledećoj strani.