:: Naslovna strana > Vesti > 16. KONGRES DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH KOSTRUKTERA SRBIJE - DGKS
 
25.08.2022.
16. KONGRES DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH KOSTRUKTERA SRBIJE - DGKS
 

Društva građevinskih konstruktera Srbije, uz podršku Inženjerske komore Srbije, održaće 16. Kongres društva građevinskih kostruktera Srbije – DGKS, od 28. do 30. septembra, 2022. godine, u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu.

Kongres DGKS je tradicionalno mesto okupljanja građevinskih inženjera, na kome se sumiraju rezultati ostvareni u prethodne dve godine, najavljuju važni događaji i projekti i daje pregled trenutnih dostignuća u nauci, istraživanju i konstrukterskoj praksi. Na Kongresu će biti prikazana najznačajnija konstrukterska ostvarenja iz oblasti projektovanja, izvođenja, održavanja i rehabilitacije građevinskih objekata. Tradicionalno, akcentovaće se dostignuća na polju razvoja i primeni savremenih materijala, tehnologija građenja i informacionih i BIM tehnologija. Predviđeno je i upoznavanje stručne javnosti sa rezultatima najnovijih teorijskih i eksperimentalnih istraživanja koja su od interesa za građevinsku struku.

Kongres će biti posvećen sledećim temama: Teorijska i eksperimentalna istraživanja;
Proračun i modeliranje konstrukcija; Aseizmičko projektovanje i građenje; Novi materijali i tehnologije građenja; Informacione i BIM tehnologije u građevinarstvu; Projektovanje i izvođenje konstrukcija; Procena stanja, sanacije i rekonstrukcije objekata; Tehnička regulativa – Evrokodovi za konstrukcije; Održavanje i trajnost konstrukcija; Fundiranje i geotehnički radovi; Upravljanje projektima; Uticaj građenja na životnu sredinu.

Više o 16. Kongresu Društva građevinskih kostruktera Srbije pogledajte na sledećem linku: https://dgks.grf.bg.ac.rs/Event_info.php?lang=sr

Prijava za učešće može se izvršiti putem linka: https://dgks.grf.bg.ac.rs/seminar_prijava.php?lang=sr

Link za plaćanje kotizacije: https://dgks.grf.bg.ac.rs/seminar_kotizacija.php?lang=sr

Preliminarni program 16. Kongresa DGKS možete preuzeti  ovde.