:: Naslovna strana > Vesti > IN MEMORIAMZoran D. Bojović, dipl. inž. arh.
 
25.04.2018.
IN MEMORIAM
Zoran D. Bojović, dipl. inž. arh.
 

Zoran Bojović, diplomirani inženjer arhitekture, dobitnik Nagrade za životno delo Inženjerske komore Srbije za 2013. godinu, preminuo je 21. aprila 2018. godine.

Rođen je 1. novembra 1936. godine u Beogradu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1961. godine, nakon čega se zaposlio u "Energoprojektu" gde je proveo gotovo ceo svoj radni vek. Nakon odlaska u penziju 1998. godine, kao samostalni autor, nastavio je aktivno da se bavi projektovanjem u oblastima arhitekture i urbanizma. Živeo je i radio u više zemalja Evrope, Afrike, Azije i Bliskog istoka.

Među njegovim značajnijim projektima su Međunarodni sajam u Lagosu (Nigerija), Generalni urbanistički plan za sedam gradova države Kano (Nigerija), Državni sekretarijat u Kanou (koautorski rad sa Milicom Šterić) i stambeno-poslovni centar Al Kulafa u Bagdadu (Irak). Jedan od poslednjih projekata na kojem je bio angažovan, bila je rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

Učestvovao je na brojnim međunarodnim konkursima na kojima je pobeđivao ili ostvarivao zapažene plasmane od Varšavskih konfrontacija 1986. preko konkursa u arapskom svetu do nagrada i realizovanih objekata po Africi. Bio je učesnik velikog broja izložbi, među kojima i izložbe „Nedovršena modernizacija – arhitektura SFRJ 1945–1990.“, a takođe je imao i samostalnu izložbu „Tri tačke oslonca: Zoran Bojović“.

Dobitnik je brojnih priznanja, nagrada i odlikovanja. Odlikovan je Ordenom rada sa srebrnim vencem 1976. godine i Ordenom rada sa zlatnim vencem 1986. godine.  Dobitnik je Specijalne nagrade Salona arhitekture Beograda za 1984. godinu, Jubilarne medalje grada Beograda za doprinos gradu na polju arhitekture 1985. godine i Godišnje nagrade "ULUPUDUS"-a 1985. godine. Na Drugom beogradskom trijenalu svetske arhitekture svrstan je među dvanaest istaknutih beogradskih arhitekata.

Bio je član Inženjerske komore Srbije i Inženjerske komore Crne Gore, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2007. godine (dopisni član Inženjerske akademije Jugoslavije od 2000. godine), član Saveza arhitekata Jugoslavije i Saveza arhitekata Srbije, član Društva arhitekata Beograda i član po pozivu Udruženja likovnih umetnika, primenjene umetnosti i dizajna Srbije.