:: Naslovna strana > Vesti > KONSTITUISAN UPRAVNI ODBOR INŽENJERSKE KOMORE SRBIJEIZABRANI PREDSEDNIK I POTPREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORAMr Zoran Ilić dipl.inž.maš, predsednik Upravnog odbora KomoreDragoljub Jakšić dipl.inž.el, potpredsednik Upravnog odbora Komore
 
22.08.2019.
KONSTITUISAN UPRAVNI ODBOR INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
IZABRANI PREDSEDNIK I POTPREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Mr Zoran Ilić dipl.inž.maš, predsednik Upravnog odbora Komore
Dragoljub Jakšić dipl.inž.el, potpredsednik Upravnog odbora Komore
 

Prva (konstitutivna) sednica Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije održana je u sredu  21. avgusta 2019. godine na kojoj je konstituisan Upravni odbor od 12 članova i izabran predsednik i potpredsednik Upravnog odbora Komore.

U skladu sa Statutom Inženjerske komore Srbije, Upravni odbor ima dvanaest članova od kojih je šest članova imenovalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Odlukom broj 119-01-892/2019-02 od 09.08.2019. godine, a šest članova čine predsednici Izvršnog odbora svake od matičnih sekcija i to: dr Igor Marić dipl.inž.arh, prof. dr Vladan Kuzmanović dipl.građ.inž, Dragoljub Jakšić dipl.inž.el, Mirko Aranđelović dipl.inž.maš, Mara Rašković dipl.inž.pejz.arh. i mr Đorđe Milić dipl.pr.planer.

Odluku br.119-01-892/2019-02 možete preuzeti ovde.

Na Prvoj konstitutivnoj sednici Upravnog odbora Komore, konstituisan je Upravni odbor u sledećem sastavu:

 1. Nebojša Pavlović, dipl.inž.građ;
 2. Mirko Petrović, dipl.inž.građ;
 3. Borko Drašković, dipl.inž.geod;
 4. Mr Zoran Ilić, dipl.inž.maš;
 5. Marica Mijajlović, dipl.inž.arh;
 6. Marko Marković, dipl.inž.el;
 7. Dr Igor Marić dipl.inž.arh;
 8. Prof.dr Vladan Kuzmanović dipl.građ.inž;
 9. Dragoljub Jakšić dipl.inž.el;
 10. Mirko Aranđelović dipl.inž.maš;
 11. Mara Rašković dipl.inž.pejz.arh;
 12. Mr Đorđe Milić dipl.pr.planer.

Za predsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, jednoglasno je izabran mr Zoran Ilić dipl.inž.maš, a za potpredsednika, jednoglasno Dragoljub Jakšić dipl.inž.el.

Mandat predsednika, potpredsednika i članova Upravnog odbora, traje dve godine i mogu biti imenovani dva puta.