:: Naslovna strana > Vesti > ANKETA U VEZI PROJEKTA "IZRADA STRATEGIJE UTICAJA KLIMATSKIH PROMENA NA INTERAKCIJU EKOSISTEMSKIH USLUGA U KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU ŠUMSKIM RESURSIMA BEOGRADA"
 
17.02.2021.
ANKETA U VEZI PROJEKTA "IZRADA STRATEGIJE UTICAJA KLIMATSKIH PROMENA NA INTERAKCIJU EKOSISTEMSKIH USLUGA U KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU ŠUMSKIM RESURSIMA BEOGRADA"
 

Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, je u saradnji sa Institutom za šumarstvo započeo projekat „Izrada Strategije uticaja klimatskih promena na interakciju ekosistemskih usluga u korišćenju i upravljanju šumskim resursima Beograda“.

Ovim putem pozivamo članove Komore da daju svoj doprinos u izradi ove Strategije tako što će popuniti Anketni upitnik - ekosistemske usluge.

Za popunjavanje ankete nije potrebno više od 5 minuta (15 pitanja), a time biste značajno pomogli u proceni otpornosti, ranjivosti i prilagođavanju ekosistemskih usluga na području Beograda.

Anketa je anonimna i koristiće se isključivo za potrebe izrade navedene Strategije i naučne svrhe.

Više informacija možete pronaći na sajtu Instituta za šumarstvo: https://www.forest.org.rs

Link za anketu:

https://www.forest.org.rs/?%D0%A3%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A

Hvala vam na saradnji.

S poštovanjem,
Stručne službe Komore