:: Naslovna strana > Vesti > PREDSTAVNIK KOMORE UČESTVOVAO NA BALKAN FORUMU "TRANS-BALKAN INFRASTRUKTURE I MREŽE ZAJEDNIČKOG RAZVOJA-POLUGE ZA PROMOVISANJE PREDUZETNIŠTVA I INOVACIJA"
 
16.04.2019.
PREDSTAVNIK KOMORE UČESTVOVAO NA BALKAN FORUMU "TRANS-BALKAN INFRASTRUKTURE I MREŽE ZAJEDNIČKOG RAZVOJA-POLUGE ZA PROMOVISANJE PREDUZETNIŠTVA I INOVACIJA"
 

U Solunu je od 5.4.2019.-6.4.2019. godine održan Balkan Forum pod nazivom: "Trans-Balkan infrastrukture i mreže zajedničkog razvoja - poluge za promovisanje preduzetništva i inovacija" (Balkan Forum entitled: "Trans-Balkan infrastractures and networks of co-development - levers to promote entrerpreneurship & innovation"). Cilj održavanja ovog Foruma bio je promovisanje neophodnih akcija za modernizaciju i dalji razvoj Interbalkanove poslovne, transportne, industrijske, tehnološke i energetske infrastrukture i mreža koje predstavljaju preduslov za ekonomsku saradnju među balkanskim regijama i državama, kao i ključni pokretač za promociju transnacionalne saradnja u oblasti preduzetništva i inovacija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (sektor Makedonija i Trakija) organizovalo je ovaj Forum sa sledećim glavnim ciljevima:

  • Procena postojećeg nivoa balkanskih poslovnih, transportnih, industrijskih, tehnoloških i energetskih infrastruktura i mreža i evidencija specifičnih potreba i nedostataka.
  • Diskusija i detaljno ispitivanje neophodne infrastrukture i mreža čija bi implementacija trebala biti promovisana prioritetom, kao i postavljanje potencijalnih šema finansiranja.
  • Procena prostornih uticaja predloženih infrastruktura i mreža na promociju preduzetništva i inovacija na nacionalnom i interbalkanskom nivou.
  • Diskusija i pronalaženje mehanizama za mobilizaciju i korišćenje poslovnog i tehnološkog potencijala u zrelosti i implementaciji infrastrukturnih infrastruktura i mreža.
  • Promocija neophodnih poslovnih i tehnoloških mreža i saradnje na nivou Balkana.

Generalni direktor Ministarstva unutrašnjih poslova (sektor Makedonija i Trakija) Mrs Chatzigeorgiou Eleftheria, uputila je poziv Inženjerskoj komori Srbije da uzme učešće u radu ovog Foruma, a Komora ie imenovala svog predstavnika Prof. dr Dušana Mladenovića dipl. inž. saob, zamenika predsednika Komisije za međunarodnu saradnju da učestvuje u radu ovog Foruma.

Prof. dr Mladenović je održao vrlo zapaženo predavanje i PPT prezentaciju na temu "Balkan: ISTOČNO-ZAPADNI PRIKLjUČAK - Putni infrastrukturni potencijali Koridora X i okoline".

PPT prezentaciju Prof. dr Dušana Mladenovića dipl. inž. saob, možete pogledati ovde.

U radu ovog Foruma učestvovali su predstavnici balkanskih zemalja (Grčke, Bugarske, Rumunije, Makedonije, Srbije, Albanije), predstavnici komora, istraživačkih agencija, investicionih kompanija, lučkih uprava, železničkih agencija, operateri na aerodromima, pružaoci logistike i transporta, energetski provajderi, organizacije za izgradnju i upravljanje autoputevima - energetskim cevovodima, bankama, javnim organima i ministarstvima.