:: Naslovna strana > Vesti > PRIJAVLJIVANJE INŽENJERA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU MORAVSKI KORIDOR OTVORENA RADNA MESTA ZA INŽENJERE GEOLOŠKE STRUKE INŽENjERI = KOMPETENTNOST + STRUČNOST
 
14.09.2021.
PRIJAVLJIVANJE INŽENJERA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU MORAVSKI KORIDOR

OTVORENA RADNA MESTA ZA INŽENJERE GEOLOŠKE STRUKE

INŽENjERI = KOMPETENTNOST + STRUČNOST
 

 

Poštovani inženjeri,

Na osnovu Sporazuma o saradnji između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije potpisanog u septembru 2019. godine i partnerske saradnje između Ministarstva, Komore i konzorcijuma „Behtel-Enka“, pozivamo sve zainteresovane inženjere sa licencom za obavljanje stručnih poslova građenje objekata, odnonosno izvođenje radova iz stručne oblasti geološko inženjerstvo, uže stručne oblasti geotehnika, da se prijave za učešće u realizaciji Projekta Moravski koridor. 

Moravski koridor dug 112 kilometara jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji, koji će biti završen u predviđenom roku.

Reč je o najmodernijoj saobraćajnici sa akcentom na regulaciju reka i zaštitu od poplava koja spaja celu Srbiju odnosno Koridor 10 i „Miloša Velikog“, a ujedno postaje sinonim za konekciju Srbije i regiona.

Kompetentnost, stručnost i profesionalizam su stub ovog kapitalnog projekta, a da bi se što kvalitetnije i efikasnije realizovao, težište je na vama, inženjeri, koji ste pokretačka snaga našeg društva.

Pored već otvorenih radnih mesta za inženjere građevinske, geološke, saobraćajne, mašinske, elektro i geodetske struke, kao i za inženjere pejzažne arhitekture, u ovom momentu potražuju se inženjeri sa licencom za obavljanje stručnih poslova građenje objekata, odnonosno izvođenje radova iz stručne oblasti geološko inženjerstvo, uže stručne oblasti geotehnika.

Mesto zaposlenja je u prostorijama poslodavca u Kruševcu.
Na razuman zahtev poslodavca, zaposleni je dužan da radi i na drugim lokacijama poslodavca, kao i na lokacijama povezanih lica ili klijenata.

Zbog prirode rada, poslodavac može privremeno ili trajno promeniti mesto rada zaposlenog u krugu relacije Kruševac-Čačak.

Zainteresovani inženjeri mogu dostaviti svoj CV na engleskom jeziku na sledeće imejl adrese: rs102.hr@besmp.rs i vincent.nougarede@besmp.rs uz napomenu da se prijavljuju preko Komore (CV poslati na obe navedene imejl adrese).

Odabrani kandidati biće blagovremeno obavešteni od strane predstavnika „Behtel-Enke“.

Prema politici održivosti ove kompanije, Projekat promoviše rodnu ravnopravnost nudeći jednake mogućnosti zapošljavanja ženama i samim tim podstiču se prijave žena kandidata.

 

S poštovanjem,

Marica Mijajlović, dipl. inž. arh.
Predsednica Inženjerske komore Srbije