:: Naslovna strana > Vesti > 10. Internacionalna konferencija ICQME 2016
 
12.09.2016.
10. Internacionalna konferencija ICQME 2016
 

U organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Centra za kvalitet Podgorica, Centra za kvalitet Kragujevac i Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije održaće se 10. Internacionalna konferencija ICQME 2016, od 28. do 30. septembra 2016. godine u hotelu Vile Oliva u Petrovcu, Crna Gora. Konferencija je vrednovana sa po 3 boda po konferencijskom danu za polaznike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Inženjerske komore Srbije i uvršćena je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Evropskog programa za 2016. godinu. Visina kotizacije za prisustvo na konferenciji iznosi 600,00 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: broj bilo koje licence; model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati možete dostaviti na mejl: milana.milovic@ingkomora.rs nakon održavanja konferencije a radi evidencije bodova.

Detaljnije informacije o konferenciji kao i prijavljivanju, kotizaciji organizatora i dr. možete pogledati na sledećoj Internet stranici: http://www.cq.ac.me/icqme/ ili se informisati putem mejla: zdravkok@ac.me