Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
 
:: Naslovna strana > Vesti > IZBORI U INŽENJERSKOJ KOMORI SRBIJEUTVRĐENE KONAČNE IZBORNE LISTE I INFORMACIJA O GLASAČKOM POSTUPKU ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA SVIH MATIČNIH SEKCIJA U SVIH DESET REGIONALNIH CENTARA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 
10.04.2023.
IZBORI U INŽENJERSKOJ KOMORI SRBIJE

UTVRĐENE KONAČNE IZBORNE LISTE I INFORMACIJA O GLASAČKOM POSTUPKU ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA SVIH MATIČNIH SEKCIJA U SVIH DESET REGIONALNIH CENTARA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 

02.06.2023. - UTVRĐENE KONAČNE IZBORNE LISTE I INFORMACIJA O GLASAČKOM POSTUPKU ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA SVIH MATIČNIH SEKCIJA U SVIH DESET REGIONALNIH CENTARA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Izborne komisije za sprovođenje izbora utvrdile su i proglasile konačne izborne liste za izbor članova veća svih matičnih sekcija u svih deset regionalnih centara Inženjerske komore Srbije.

Konačne izborne liste kandidata svih matičnih sekcija svih regionalnih centara možete pogledati ovde


Glasački postupak se sprovodi u periodu od 05.06.2023. godine do 09.06.2023. godine.

Glasanje putem elektronskih glasačkih listića se sprovodi tako što se svim članovima Komore koji se nalaze na biračkom spisku, dostavlja na e-mail jedinstveni link koji mu omogućava prijavljivanje na sistem elektronskog glasanja.

Prijavom u sistem elektronskog glasanja član Komore sa pravom glasa označava polje ispred rednog broja kandidata u elektronskom glasačkom listiću, vodeći računa o napomenama za pravilno popunjavanje glasačkog listića.

Član Komore sa pravom glasa može glasati za minimum jednog i maksimalno pet predloženih kandidata, tako što će označiti polje ispred rednog broja kandidata u skladu sa uputstvom.

Član Komore sa pravom glasa nakon označavanja polja ispred rednog broja kandidata na elektronskom glasačkom listiću, potvrđuje svoje elektronsko glasanje, nakon čega šalje glasački listić, čime se završava proces elektronskog glasanja.

Nakon izvršenog glasanja, sistem pošalje povratni imejl članu Komore da je uspešno izvršeno glasanje. 

Tokom elektronskog glasanja, član Komore sa pravom glasa može samo jednom glasati. Jedinstvenom linku kojim je omogućeno prijavljivanje na sistem elektronskog glasanja, član Komore može da pristupi više puta, sve dok ne popuni i pošalje glasački listić i dok traje rok za glasanje.

Nakon potvrđivanja i glasanja nije moguće izvršiti naknadne ispravke i pristupiti sistemu za glasanje putem linka.

Sistem evidentira svakog člana koji je iskoristio pravo glasanja.

U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove veća svih matičnih sekcija svih regionalnih centara Inženjerske komore Srbije, u periodu od 10.06.2023. godine do 12.06.2023. godine, članovi Komore mogu podneti prigovor na glasački postupak.

O eventualnim prigovorima, izborne komisije će odlučiti do 13.06.2023. godine.

Na odluku Izborne komisije o prigovoru, članovi Komore mogu podneti žalbu Upravnom odboru do 16.06.2023. godine.

25.05.2023. - UTVRĐENE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA SVIH MATIČNIH SEKCIJA U SVIH DESET REGIONALNIH CENTARA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Nakon sprovedenog kandidacionog postupka za članove veća svih matičnih sekcija u svih deset regionalnih centara Inženjerske komore Srbije, izborne komisije za sprovođenje izbora utvrdile su izborne liste.

Izborne liste kandidata svih matičnih sekcija svih regionalnih centara možete pogledati ovde

U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove veća svih matičnih sekcija svih regionalnih centara Inženjerske komore Srbije, u periodu od 26.05.2023. godine do 28.05.2023. godine, članovi Komore mogu podneti prigovor na izborne liste.

O eventualnim prigovorima, izborne komisije će odlučiti do 29.05.2023. godine. Na odluku izborne komisije o prigovoru, članovi Komore mogu podneti žalbu Upravnom odboru do 01.06.2023. godine.

Konačne izborne liste utvrđuju izborne komisije do 04.06.2023. godine, nakon čega će biti objavljene na sajtu Komore, a članovi će o tome biti obavešteni i elektronskim putem.

09.05.2023. - INFORMACIJE O POČETKU KANDIDACIONOG POSTUPKA I DOSTAVLJANJU ELEKTRONSKIH KANDIDACIONIH LISTIĆA ČLANOVIMA KOMORE

Elektronsko predlaganje kandidata za članove veća svih matičnih sekcija u svih deset regionalnih centara Inženjerske komore Srbije sprovodi se na nivou svake matične sekcije svakog regionalnog centra putem elektronskih kandidacionih listića. Kandidacioni postupak se sprovodi u periodu od 10.05.2023. godine do 14.05.2023. godine.

Kandidovanje putem elektronskih kandidacionih listića se sprovodi tako što se svim članovima Komore, a koji se nalaze na konačnom biračkom spisku i imaju evidentiranu ličnu e-mail adresu, 10.05.2023. godine dostavlja na e-mail jedinstveni link koji mu omogućava prijavljivanje na sistem elektronskog kandidovanja.

Prijavom na sistem elektronskog kandidovanja član Komore popunjava elektronski kandidacioni listić (veb formular), vodeći računa o napomenama za pravilno popunjavanje elektronskog kandidacionog listića, odnosno kandidovanje.

Predlaganje kandidata od strane članova Komore vrši se izborom minimalno jednog, a maksimalno pet kandidata sa konačnog biračkog spiska regionalnog centra i matične sekcije kome pripada.

Aplikacija vrši pretragu kandidata sa biračkog spiska po imenu, prezimenu ili broju licence.

Ukoliko član Komore ne popuni elektronski kandidacioni listić u skladu sa uputstvom, računarski program mu neće dozvoliti da pošalje nepopunjen kandidacioni listić.

Član Komore nakon popunjavanja elektronskog kandidacionog listića potvrđuje svoj izbor kandidata, nakon čega šalje kandidacioni listić, čime se završava proces kandidovanja.

Tokom elektronskog kandidovanja, član Komore sa pravom glasa može samo jednom kandidovati. Jedinstvenom linku kojim je omogućeno prijavljivanje na sistem elektronskog kandidovanja, član Komore može pristupi više puta, sve dok ne popuni i pošalje kandidacioni listić i dok traje rok za kandidovanje.

Nakon potvrđivanja i kandidovanja nije moguće izvršiti naknadne ispravke i pristup sistemu putem linka.

U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove veća svih matičnih sekcija svih regionalnih centara Inženjerske komore Srbije, u periodu od 15.05.2023. godine do 17.05.2023. godine, članovi Komore mogu podneti prigovor na kandidacioni postupak.

O eventualnim prigovorima, izborne komisije će odlučiti do 18.05.2023. godine.

Na odluku Izborne komisije o prigovoru, članovi Komore mogu podneti žalbu Upravnom odboru do 21.05.2023. godine.

28.04.2023. - UTVRĐEN KONAČNI BIRAČKI SPISAK POVODOM SPROVOĐENJA IZBORA ZA ČLANOVE VEĆA SVIH MATIČNIH SEKCIJA SVIH REGIONALNIH CENTARA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove veća svih matičnih sekcija u svih deset regionalnih centara Inženjerske komore Srbije, donele su odluke o utvrđivanju konačnog biračkog spiska.

Konačni birački spisak članova Komore po matičnim sekcijama svih regionalnih centara možete pogledati ovde

20.04.2023. - ZAKLJUČEN BIRAČKI SPISAK POVODOM SPROVOĐENJA IZBORA ZA ČLANOVE VEĆA SVIH MATIČNIH SEKCIJA SVIH REGIONALNIH CENTARA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

U izbornom postupku za članove veća svih matičnih sekcija svih regionalnih centara Inženjerske komore Srbije mogu da učestvuju svi članovi Komore koji imaju izmirenu članarinu, zaključno sa danom 18. april 2023. godine, kada je birački spisak i zaključen.

Rok za podnošenje prigovora na birački spisak je 23. april 2023. godine, a eventualne primedbe na birački spisak članovi mogu poslati na imejl adresu: izbori2023@ingkomora.rs

Biračke spiskove članova Komore po matičnim sekcijama svih regionalnih centara možete pogledati ovde

Izborne komisije odlučuju o eventualno podnetim prigovorima na birački spisak do 27. aprila 2023. godine.

Svaki član sa biračkog spiska može učestvovati u kandidacionom i glasačkom postupku samo u onom regionalnom centru i onoj matičnoj sekciji kojoj pripada.

Članovi Komore dužni su da ažuriraju svoje imejl adrese, ukoliko žele da učestvuju u kandidacionom i glasačkom postupku, a najkasnije do 27. aprila 2023. godine. Ažuriranje podataka možete izvršiti popunjavanjem Zahteva za promenu ličnih podataka, koji je dostupan putem linka: http://www.ingkomora.org.rs/promenalicnihpodataka/ gde se mogu naći sva dalja uputstva.

Ukoliko članovi Komore nemaju imejl adresu ili im prijavljena adresa nije ažurna, mogu da budu kandidovani i birani, ali neće moći da kandidaju i biraju.

Konačan birački spisak biće utvrđen i objavljen do 28.04.2023. godine.

19.04.2023. - FORMIRANE IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VEĆA SVIH MATIČNIH SEKCIJA REGIONALNIH CENTARA  INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Regionalni odbori regionalnih centara Inženjerske komore Srbije doneli su odluke o formiranju  izbornih komisija za sprovođenje izbora za članove veća svih matičnih sekcija regionalnih centara Inženjerske komore Srbije.

Sastav izbornih komisija svih regionalnih centara Inženjerske komore Srbije možete pogledati ovde

10.04.2023. - RASPISANI IZBORI ZA ČLANOVE VEĆA SVIH MATIČNIH SEKCIJA SVIH REGIONALNIH CENTARA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Inženjerska komora Srbije raspisuje izbore za članove veća Matične sekcije arhitekata, Matične sekcije inženjera građevinske struke, Matične sekcije inženjera elektro struke, Matične sekcije inženjera mašinske struke, Matične sekcije inženjera ostalih tehničkih struka i Matične sekcije prostornih planera. Izborni postupak će se spovesti elektronskim putem u periodu od 10. maja do 21. jula 2023. godine.

Izbori za članove veća svake Matične sekcije svih regionalnih centara Komore, obavljaju se isključivo na nivou regionalnih centara u cilju pravilne teritorijalne zastupljenosti, a za svako od šest veća bira se po pet članova.

Pravo da kandiduje i da bude kandidovan, da bira i da bude biran za člana Veća ima svaki član Komore u okviru matične sekcije i regionalnog centra kome pripada i koji je izmirio obavezu plaćanja članarine na dan 18. april 2023. godine.

Članovi Komore imaju obavezu da provere tačnost lične adrese elektronske pošte (imejla) u bazi podataka i ukoliko je potrebno istu ažuriraju najkasnije do 27. aprila 2023. godine. Ažuriranje podataka možete izvršiti popunjavanjem Zahteva za promenu ličnih podataka, koji je dostupan putem linka: http://www.ingkomora.org.rs/promenalicnihpodataka/ gde se mogu naći sva dalja uputstva.

Odluku o izboru članova veća matičnih sekcija regionalnih centara Inženjerske komore Srbije, možete pogledati ovde

Odluku o raspisivanju izbora za članove veća svih matičnih sekcija svih regionalnih centara Inženjerske komore Srbije koja, između ostalog, sadrži i dinamiku sprovođenja izbornih aktivnosti možete pogledati ovde

O svim daljim koracima koji se tiču izbora bićete blagovremeno obaveštavani elektronskim putem, kao i putem sajta Komore.

 
 
 
   
08. jun 2023.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (21)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet


hram
 
Literatura