:: Naslovna strana > Vesti > ODRŽAN NASTAVAK PRVE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINEINŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 
10.02.2020.
ODRŽAN NASTAVAK PRVE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 

Nastavak Prve vanredne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije Petog saziva, koja je prekinuta 13. januara 2020. godine zbog obimnog dnevnog reda, je održan 7. februara 2020. godine u sedištu Komore u Beogradu.

Sednicom je predsedavala Marica Mijajlović, dipl. inž. arh, predsednica Inženjerske komore Srbije, koja je po funkciji i predsednica Skupštine Komore, a sednici je prisustvovalo 34 člana. Pored članova Skupštine, prisustvovali su i članovi Upravnog i Nadzornog odbora Komore.

Većinom glasova od prisutnog broja članova, Skupština je usvojila Izveštaj o radu Upravnog odbora i dala pozitivno mišljenje na Izveštaj o radu Nadzornog odbora. Takođe, Skupština je usvojila informaciju o Izveštaju o radu Skupštine. Izveštaji se odnose na period od konstituisanja organa Komore u 2019. godini zaključno sa mesecom decembrom iste godine.

Izveštaje o radu organa Komore možete pogledati ovde :

- Izveštaj o radu Upravnog odbora IKS,
- Izveštaj o radu Nadzornog odbora IKS,
- Izveštaj o radu Skupštine IKS

Uzimajući u obzir da je donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS“, br. 9/2020), tačka u vezi izmena i dopuna Statuta Inženjerske komore Srbije, skinuta je sa dnevnog reda zbog usaglašavanja sa navedenim Zakonom.

Fotografije sa nastavka Prve vanredne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije Petog saziva možete pogledati ovde.