Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
 
:: Naslovna strana > Vesti > NESEBIČNO ZALAGANJE ORGANA I TELA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE DAJE REZULTATE
 
07.12.2020.
NESEBIČNO ZALAGANJE ORGANA I TELA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE DAJE REZULTATE
 

Uslovi za rad Inženjerske komore Srbije u prethodnom periodu ni najmanje nisu bili jednostavni, niti su jednostavni u sadašnjim okolnostima. Održati balans između pošasti koja nas je globalno zadesila ove godine i poslova koji su se morali završavati, bio je i više nego izazov za organe Komore.

Zaustaviti se, osvrnuti se iza sebe i sagledati rad i rezultate, trenutno stanje i kakvo je moglo biti, kao i utvrditi realno dostižne ciljeve i doneti odluke o prioritetima i realizovati ih, karakteriše visoku profesionalnost. Upravni i Nadzorni Odbor i Skupština Komore na čelu sa predsednicom Komore, na sednicama svih tela, konstatovali su odlične rezultate u radu u pomenutim okolnostima.

Upravo ovim povodom, 30. novembra 2020. godine održana je Svečana sednica Upravnog odbora Komore. Pored članova Upravnog odbora, sednici su prisustvovali predsednica Inženjerske komore Srbije, članovi Nadzornog odbora i predstavnici Stručnih službi.

Iako im je dobro poznat istorijat Komore, prisutni na Svečanoj sednici Upravnog odbora analizu situacije i rad na novoj organizaciji Komore započeli su od kraja aprila 2019. godine, kada je donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Iz razloga nepostupanja prethodne uprave Komore u skladu sa Zakonom, kao i nepoštovanja opštih akata Komore, prof. dr Zorana Mihajlović, tadašnja ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, donela je Rešenje o obrazovanju Privremene uprave Inženjerske komore Srbije. Privremenu upravu činila su lica: članovi Komore i pripadnici ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.

Zadatak Privremene uprave nije bio ni malo lak. Privremena Uprava je izradila potpuno novu organizacionu šemu, rad Komore uskladila sa istom i upravljala je Komorom do izbora novih organa. Sve ovo završeno je u svega nekoliko meseci (kraj proleća i početak leta).

Nizali su se paralelni prioriteti, između ostalog, Komori je trebalo vratiti kredibilitet i esenciju njenog postojanja - da štiti opšte i pojedinačne interese u svim oblastima regulisanim Zakonom o planiranju i izgradnji u zemlji i inostranstvu, sa fokusom na članove, obezbeđujući njihov status i prava kroz maksimalnu orijentisanost ka tržištu, uz usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti. Privremena uprava je aktivno radila na unapređivanju rada Komore, sa posebnim akcentom na decentralizaciji, te su pored postojećih regionalnih centara u Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Valjevu, Čačku, Kragujevcu, Kraljevu i Nišu, osnovani i regonalni centri u Boru i Požarevcu.

Odredbama Zakona iz aprila 2019. godine izvršena je reorganizacija Komore i sprovedeni su izbori za sve organe i tela Komore. Svaki član Komore je bio u prilici da bira i da bude biran. Novoizabrani organi postavljaju jasne ciljeve za Komoru, a isključivo za dobrobit njenih članova. Na tom putu Komori se uveliko vraća legitimitet i ugled. Već u septembru izdvaja se jedan od najvažnijih postignutih rezultata, a to je Sporazum o saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Cilj Sporazuma je obezbediti što povoljnije uslove za inženjersku delatnost u oblastima planiranja i izgradnje, njihovo stalno usavršavanje i upoznavanje sa tehničkim i tehnološkim rešenjima kompleksnih kapitalnih projekata koji se realizuju u nadležnosti Ministarstva. Prvi u nizu zajedničkih projekata je izgradnja Moravskog koridora, za čije se učešće u izgradnji za sada prijavilo više desetina inženjera građevinske, saobraćajne  i geološke struke, kao i diplomirani inženjeri pejzažne arhitekture.

Prekretnica za Inženjersku komoru Srbije dogodila se u februaru 2020. godine, kada su Inženjerska komora Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture potpisali Ugovor o poveravanju poslova organizovanja stručnog ispita, izdavanja licenci i vođenja Registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registra licenciranih izvođača, čime je potvrđen njen status kao krovne organizacije inženjerske struke u Srbiji. Od tada je izdato više od 400 rešenja o izdavanju licenci.

U martu 2020. proglašena je pandemija kovida 19. Na globalnom nivou svakodnevica se menja. Trebalo je ostati na visini zadatka, uprkos neprijatelju o kome se ništa ne zna i koji zasigurno piše istoriju. Rukovodstvo je sprovelo anketu kako ova pošast utiče na članove Komore i zamolilo sve koji su pretrpeli eventualne posledice po svoj rad da se obrate Stručnim službama Komore. Nadovezujući se na odgovore članova Komore, Upravni odbor je u junu 2020. godine doneo Odluku o dodeli jednokratne novčane pomoći za 25 članova Komore u ukupnom neto iznosu od 1.375.000,00 dinara. Pomoć je dodeljena na svečanosti povodom Dana Inženjerske komore Srbije.

Tokom ove godine, rukovodstvo se naročito angažovalo na organizovanju kupovine i opremanja novih poslovnih prostora. Za potrebe regionalnih centara u Požarevcu, Valjevu, Kraljevu i Boru, kupljeni su adekvatni prostori čije je opremanje u završnoj fazi. Na ovaj način Komora je obezbedile prostore u vlasništvu svakog od svojih regionalnih centara. Opremanje najmodernijom audio i video opremom, omogućava jednovremenu međusobnu povezanost svih centara i rad svih veća na daljinu, čime je obezbeđen kvalitetan rad i izvršavanje plana rada Komore i u uslovima pandemije.

Komora duguje zahvalnost mr Zoranu Iliću, dipl. inž. maš., predsedniku Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, Jovanki Atanacković, dipl. pravnici, predsednici Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije, mr Đorđu Miliću, dipl. pr. planeru, potpredsedniku Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, Maji Matiji Ristić, dipl. pravnici, članu Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije i Nebojši Pavloviću, dipl. građ. inž. članu Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, koji su pružili podršku kako bi adaptacija bila što pre privedena kraju i kako bi usluge ovih kancelarija u što kraćem roku bile na raspolaganju inženjerima.

Ovi članovi Upravnog i Nadzornog odbora Komore odrekli su se svojih naknada radivši isključivo u interesu Komore i njenih članova, i na taj način obezbedili sva potrebna finansijska sredstva za opremanje regionalnih centara u Valjevu, Požarevcu, Boru i Kraljevu, koji do sada nisu imali svoj prostor niti adekvatnu opremu.

Tim povodom, na Svečanoj sednici Upravnog odbora pomenutim članovima organa uprave Komore, predsednica Komore i predsednica Skupštine Komore, Marica Mijajilović, dodelila je prigodne zahvalnice.

Novi poslovni prostori biće savremeno opremljeni i tehnički osposobljeni, uključujući i prenose predavanja iz drugih centara u režimu video-konferencije. Ovaj vid organizacije rada omogućiće i lakšu, bržu i jednostavniju saradnju sa članovima, koji će sve potrebne informacije dobijati od regionalne kancelarije regionalnog centra kome pripadaju.

Danas, sa ponosom se može reći da je Komora finansijski stabilna i čvrsto pozicionirana u našoj zemlji kao i u regionu, čemu je doprinela i uspešna saradnja sa resornim ministarstvom, kao i drugim strukovnim udruženjima i organizacijama, a naročito sinhronizovana saradnja unutar samih ograna, kao i organa i tela Komore. Svakako, treba pomenuti i profesionalnu saradnju između organa i Stručnih službi Komore, u kojima je prepoznat tim sposobnih i posvećenih ljudi.

Iz svega gore navedenog, nameće se zaključak da ukoliko postoji sklad u timu koji radi isključivo za dobrobit članova Inženjerske komore Srbije, rezultati ne izostaju, a prepreke bivaju prevaziđene. S tim u vezi, ovakvu praksu u radu treba nastaviti, negovati i u skladu sa mogućnostima unapređivati. 

S poštovanjem,
Stručne službe Komore

 
 
 
   
24. mart 2023.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (16)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet


hram
 
Literatura