:: Naslovna strana > Vesti > IN MEMORIAM Mr Milovan Glavonjić, dipl. inž. el.
 
05.09.2016.
IN MEMORIAM
Mr Milovan Glavonjić, dipl. inž. el.
 

Mr Milovan Glavonjić, diplomirani inženjer elektrotehnike, jedan od osnivača i predsednika Inženjerske komore Srbije iznenada je preminuo 03. septembra 2016. godine.

Rođen je 09. oktobra 1955. godine u Viči, opština Lučani. Diplomirao je 1979. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer elektroenergetski sistemi, a na istom Fakultetu je magistrirao 2014. godine.

Bio je član Inženjerske komore Srbije od njenog osnivanja 2003. godine, kao i član Skupštine Komore u prva dva saziva. Godine 2004. izabran je za predsednika podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike u Matičnoj sekciji projektanata i za člana Izvršnog odbora ove sekcije, a 2006. godine izabran je za predsednika Izvršnog odbora matične sekcije projekatanata. U 2007. godini ponovo je izabran za predsednika podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike u Matičnoj sekciji projektanata a ujedno i za člana sekcije. Član Komisije za propise Inženjerske komore Srbije bio je od 2005. do 2009. godine, a za predsednika ove Komisije imenovan je 2009. godine. U periodu od 2007. do 2009. godine obavljao je funkciju potpredsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije. Za predsednika Komisije za polaganje stručnog ispita za elektrotehničku struku imenovan je 2010. godine. Bio je i predsednik Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike Matične sekcije projektanata Regionalnog centra Beograd od 2008. do 2012. godine. Na Četvrtoj sednici trećeg saziva Skupštine Inženjerske komore Srbije, održanoj 10. maja 2013. godine izabran je za predsednika Upravnog odbora Komore i ovu funkciju je obavljao do kraja januara 2015. godine.