Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vesti > INFORMACIJA U VEZI ODRŽAVANjA DRUGE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
 
05.05.2017.
INFORMACIJA U VEZI ODRŽAVANjA DRUGE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
 

Druga redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije koju je predsednik Skupštine sazvao 17.01.2017.godine u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine Inženjerske komore Srbije zakazana je za 03.02.2017. godine, kada je i započela sa radom. Potreba za zakazivanjem ove sednice je pre svega proizašla iz činjenice da Upravni odbor Komore na 50. redovnoj sednici od 02.12.2016.godine nije usvojio izveštaj o radu izvršnih odbora i to: Izvršnog odbora Matične sekcije planera, Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata i Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova, zbog čega se saglasno Statutu Komore, svaki od navedenih izvršnih odbora smatra opozvanim u celini. Takođe, saglasno Statutu Komore i svojim dužnostima predsednik Upravnog odbora je o ovome zvanično obavestio predsednika Skupštine Komore koji je takođe saglasno Statutu bio dužan da sazove novu sednicu Skupštine Komore, radi izbora izvršnih odbora umesto opozvanih.

S obzirom da je krajem prošle godine, kada se ovo događalo prethodnoj Skupštini isticao mandat, novoizabrani predsednik Skupštine je odmah posle novogodišnjih praznika pristupio zakazivanju ove sednice, kako bi izvršni odbori što pre bili izabrani i nastavili da na osnovu obrađenih zahteva i predloga dobijenih od strane stručnih komisija za licence daju predlog Upravnom odboru za izdavanje licenci.

Podela u Upravnom odboru oko toga da li opozvani izvršni odbori mogu ili ne mogu da nastave sa radom na predlaganju izdavanja licenci dovela je do blokade izdavanja licenci.

Drugi razlog zakazivanja ove sednice Skupštine bila je potreba za usvajanjem Plana i programa rada Inženjerske komore Srbije za 2017. godinu i Finansijskog plana Inženjerske komore Srbije za 2017. godinu.

Zbog navedenih razloga predsednik Skupštine je predložio sledeći dnevni red:

D N E V N I   R E D

1.  Usvajanje Zapisnika sa Prve (konstitutivne) sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije održane 18. decembra 2016. godine;

2.  Utvrđivanje prestanka mandata člana Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista;

3.  Konstatovanje prestanka članstva po položaju predsednika Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije;

4.  Konstatovanje članstva po položaju predsednika Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije;

5.  Konstatovanje prestanka članstva po položaju predsednika Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije;

6.  Konstatovanje opoziva izvršnih odbora matičnih sekcija, i to:

     6.1. Konstatovanje opoziva Izvršnog odbora Matične sekcije planera u  celini;

     6.2. Konstatovanje opoziva Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata u celini;

     6.3. Konstatovanje opoziva Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova u celini.

7.  Konstatovanje članstva po položaju predsednika podsekcija u Izvršnom odboru   Matične sekcije projektanata;

8.  Konstatovanje članstva po položaju predsednika podsekcija u Izvršnom odboru Matične sekcije izvođača radova;

9.  Izbor članova izvršnih odbora matičnih sekcija:

     9.1. Izbor članova Izvršnog odbora Matične sekcije planera;

     9.2. Izbor članova Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata koji nisu članovi po položaju;

     9.3. Izbor članova Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova koji nisu članovi po položaju.

10. Donošenje Plana i programa rada Inženjerske komore Srbije za 2017. godinu;

11.  Donošenje Finansijskog plana Inženjerske komore Srbije za 2017. godinu;

12. Usvajanje Izveštaja o radu Suda časti Inženjerske komore Srbije u 2016. godini;

Do održavanja sednice u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine dostavljeni su zahtevi za izmene i dopune Dnevnog reda, i to tako da se uvrste u dnevni red odmah posle usvajanja  zapisnika sa Prve sednice.

Skupština je u skladu sa članom 32. stav 6. i 7. Poslovnika posebnim izjašnjavanjem o svakom predlogu za izmene i dopune predloženog Dnevnog reda, a zatim i o predloženom Dnevnom redu u celini većinom glasova prisutnih članova Skupštine utvrdila sledeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa Prve (konstitutivne) sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije održane 18. decembra 2016. godine;

2. Opoziv potpredsednika i članova Upravnog odbora IKS:

     2.1. Opoziv člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije iz reda članova Matične sekcije izvođača radova mr Biserke Švarc dipl. inž.maš.

     2.2. Opoziv člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije iz reda članova Matične sekcije projektanata mr Radoslava Lekić dipl. građ. inž.

     2.3. Opoziv potpredsednika Upravnog odora Inženjerske komore Srbije Latinke Obradović, dipl.građ.inž.

3. Opoziv predsednika i člana Nadzornog odbora IKS:

      3.1. Opoziv člana Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije, Branka Radomirovića, dipl.građ.inž.

      3.2. Opoziv predsednika Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije, prof.dr Vlastimira Radonjanina, dipl. građ. inž.

4. Opoziv predsednika Upravnog odbora i predsednika Inženjerske komore Srbije;

5. Utvrđivanje prestanka mandata člana Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista;

6. Konstatovanje prestanka članstva po položaju predsednika Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije;

7. Konstatovanje članstva po položaju predsednika Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije;

8. Konstatovanje prestanka članstva po položaju predsednika Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije;

9. Konstatovanje opoziva izvršnih odbora matičnih sekcija, i to:

      9.1. Konstatovanje opoziva Izvršnog odbora Matične sekcije planera u  celini;

      9.2. Konstatovanje opoziva Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata u celini;

      9.3. Konstatovanje opoziva Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova u celini.

10. Konstatovanje članstva po položaju predsednika podsekcija u Izvršnom odboru  Matične sekcije projektanata;

11. Konstatovanje članstva po položaju predsednika podsekcija u Izvršnom odboru Matične sekcije izvođača radova;

12. Izbor članova izvršnih odbora matičnih sekcija:

      12.1. Izbor članova Izvršnog odbora Matične sekcije planera;

      12.2. Izbor članova Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata koji nisu članovi po položaju;

      12.3. Izbor članova Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova koji nisu članovi po položaju.

 13. Donošenje Plana i programa rada Inženjerske komore Srbije za 2017. godinu;

 14. Donošenje Finansijskog plana Inženjerske komore Srbije za 2017. godinu;

 15. Izbor potpredsednika i članova UO IKS:

      15.1. Izbor člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije iz reda članova Matične sekcije izvođača radova;

      15.2. Izbor člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije iz reda članova Matične sekcije projektanata;

      15.3. Izbor potpredsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije.

 16. Izbor predsednika i člana Nadzornog odbora IKS:

      16.1. Izbor člana Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije;

      16.2. Izbor predsednika Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije.

 17. Usvajanje Izveštaja o radu Suda časti Inženjerske komore Srbije u 2016. godini;

 

Po usvajanju Dnevnog reda Skupština je nastavila rad po utvrđenom dnevnom redu.

Sednica Skupštine prekinuta je kod tačke 2. Dnevnog reda. Naime, Skupština je najpre donela odluku da nisu ispunjeni uslovi za opoziv člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije iz reda članova Matične sekcije izvođača radova mr Biserke Švarc dipl. inž.maš. Nakon toga prešlo se na rad po podtačkama 2.2. i 2.3. (2.2. Opoziv člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije iz reda članova Matične sekcije projektanata mr Radoslava Lekića, dipl. građ.inž. i podtačke  2.3. Opoziv potpredsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije Latinke Obradović, dipl.građ.inž). U toku postupka glasanja za opoziv, odnosno nakon zaključenja postupka glasanja,  Komisija je konstatovala da su postojale nepravilnosti tokom glasanja (dva listića više u kutiji za glasanje). Pre nego što je Komisija sačinila zapisnik, članovi Skupštine su počeli da napuštaju salu. U trenutku prekida sednice u sali je bilo sedam članova Skupštine. Ovaj deo Druge redovne sednice pratile su i tehničke poteškoće. Video nadzor nije bio u funkciji, pa je bilo vrlo teško utvrditi  kako je došlo do propusta u toku glasanja.

Prvi nastavak  održavanja Druge redovne sednice Skupštine po usvojenom Dnevnom redu usledio je 14.02.2017.godine. Međutim, pre ponovljenog postupka glasanja za opoziv, po podtačkama Dnevnog reda 2.2. i 2.3, pojedini članovi Skupštine su napustili sednicu sa namerom obaranja kvoruma, nakon čega je predsednik Skupštine utvrdio da većina ne postoji i ponovo bio prinuđen da prekine sednicu Skupštine (53 članova prisutno od 119 verifikovanih mandata).

Na insistiranje potpredsednice Skupštine i jednog broja članova Skupštine da se sednica održi u vreme vikenda – neradnog dana, drugi  nastavak sednice usledio je u nedelju 26.02.2017.g. Sednica je nastavljena tačkom 2.2. i 2.3., čitanjem zapisnika Komisije o izvršenom glasanju za opozive od 03.02.2017.godine. Komisija je tada predložila ponavljanje glasanja. Nakon ponovljenog glasanja Skupština je većinom glasova za  (od ukupno 99 prisunih članova Skupštine, 51 je glasalo "za", 47 "protiv" dok je jedan listić  bio nevažeći)  donela odluku o opozivu člana Upravnog odbora Radoslava Lekića. Takođe, Komisija je nakon sprovedenog glasanja, konstatovala da  potpredsednica Upravnog odbora, Latinka Obradović  nije opozvana (od ukupno 99 prisutnih članova Skupštine, 49 je glasalo "za", 49 "protiv" dok je za jedan listić  konstatovano da je nevažeći).

Nakon završene tačke 2. Dnevnog reda, na predlog člana Skupštine a u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine,  Skupština je većinom glasova donela odluku o izmeni u redosledu razmatranja pojedinih tačaka, i to tako da se posle tačke 2. najpre razmatraju tačke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  i 12, a nakon tih tačaka, tačke 3, 4, 13, 14, 15, 16 i 17. Obrazloženje za ovakav predlog je bila potreba da se što pre izaberu izvršni odbori kako bi se otklonila blokada izdavanja licenci što je bio osnovni razlog zakazivanja ove sednice.

Po izmenjenom redosledu tačaka, Skupština je nastavila sa radom. Nakon donošenja odluke o konstatovanju opoziva izvršnih odbora matičnih sekcija planera, projektanata i izvođača radova, zatim donošenja odluke o konstatovanju članstva po položaju predsednika podsekcija u izvršnim odborima  matičnih sekcija projektanata i izvođača radova, prešlo se na tačku 12. Dnevnog reda " Izbor članova izvršnih odbora matičnih sekcija".

Nakon što su Izbornoj komisiji predati predlozi kandidata za izvršne odbore  matičnih sekcija planera, projektanata i izvođača radova i nakon što je Izborna komisija utvrdila  liste kandidata, u saznanju da predlozi kandidata koje su podneli nisu u skladu sa Poslovnikom, grupa članova Skupštine je napustila sednicu, oborila kvorum i onemogućila nastavak rada Skupštine. Predsednik Skupštine je utvrdio da ne postoji kvorum (59 članova prisutno od 119 verifikovanih mandata) i u skladu sa Poslovnikom prekinuo sednicu.

Treći pokušaj nastavka sednice usledio je 12.03.2017.godine. Međutim  i ovaj put nisu uspeli pokušaji predsednika skupštine da  održi sednicu usled nepostojanja kvoruma za rad i pored prethodno upućenog apela svim članovima Skupštine da je neophodan izbor članova izvršnih odbora matičnih sekcija koji su opozvani, prevashodno radi  vršenja poverenog posla izdavanja licenci, a posebno imajući u vidu  da je zbog blokade izdavanja licenci, nadležno ministarstvo formiralo Radnu grupu za vršenje nadzora u obavljanju poverenih poslova Inženjerske komore Srbije. Predsednik Skupštine je tom prilikom naglasio da bi Komora  izborima izvršnih odbora matičnih sekcija koji su opozvani, mogla sprečiti posledicu oduzimanja javnog ovlašćenja, međutim taj  apel nije uticao na članove koji su i prethodno obarali kvorum da uđu  u salu iako su bili u prostorijama Komore.

Četvrti pokušaj održavanja nastavka sednice usledio je 08.04.2017.godine, ali  je i tom prilikom situacija ostala nepromenjena, odnosno Skupština nije imala potreban kvorum za rad (56 članova prisutno od 119 verifikovanih mandata).

Pre konstatovanja da Skupština ne može punovažno da odlučuje prisutni članovi su se javljali za reč i negodovali zbog blokade rada Komore imajući u vidu da je veliki broj članova Skupštine najavio svoje odsustvo tek na dan održavanja sednice (od 07,00 časova do 12,00 časova).

Učešće u diskusiji uzeli su i članovi Upravnog odbora. Potpredsednica Upravnog odbora je tom prilikom javno saopštila prisutnim članovima Skupštine da je postupak izdavanja  licenci i izrade pečata u toku i pored toga što su izvršni odbori matičnih sekcija planera, projektanata i izvođača radova opozvani a da pri tom novi izvršni odbori nisu izabrani. Zatim je upoznala prisutne sa zaključcima koje je donela Vlada na predlog Ministarstva kojima se Komori oduzimaju povereni poslovi do 120 dana. Na pitanje predsednika Skupštine da li je o tome dobila zvanično pisano obaveštenje, rekla je da nije.

Na sve ovo je reagovao predsednik Komore, prof.dr Milisav Damnjanović, dipl.inž.arh. i naglasio da nije ovlastio potpredsednicu Upravnog odbora za takvo postupanje niti da ona ima takva ovlašćenja po Statutu Komore. Pitao je sa govornice  po čijem  ovlašćenju potpredsednica iznosi nezvanične informacije na sednici Skupštine, zatim po čijem ovlašćenju, odnosno po kom osnovu ona kao potpredsednik Upravnog odbora zakazuje i organizuje sednice Upravnog odbora i  donosi odluke o ispunjenosti uslova za izdavanje licenci kao i po kom osnovu daje nalog zaposlenima da pristupe izradi licenci i time direktno povrede ugovorne obaveze koje proističu iz radnog odnosa, kao i po kom osnovu poručuje izradu pečata za licence  imajući u vidu da  ne postoji Odluka Upravnog odbora o izdavanju istih. Zbog svega toga rekao je da će pokrenuti pravnu zaštitu interesa Inženjerske komore Srbije.

Nakon ove diskusije, nažalost, konstatovano je da Skupština ne može da nastavi sa radom, zbog nepostojanja kvoruma.

Naredni nastavak sednice zakazan je  za 09.05.2017.godine u 11 časova.

Obaveštavam Vas da će se po okončanju Druge redovne sednice Skupštine Komore, istoga dana održati Prva vanredna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije Četvrtog saziva a zatim i Druga vanredna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije Četvrtog saziva. Molim sve članove Skupštine da poštujući odredbe Statuta i drugih akata Komore prisustvuju sednici Skupštine.

Predsednik Skupštine

Inženjerske komore Srbije

 

 
 
 
   
16. decembar 2018.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (4)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta