:: Naslovna strana > Vesti > FORUM URBANUM
 
03.09.2018.
FORUM URBANUM
 

U organizaciji Inženjerske komore Srbije, Matične sekcije urbanista održaće se skup “FORUM URBANUM – Sajam urbanizma”, u Ivanjici, u periodu od 1 - 3. novembra 2018. godine i to kao redovni godišnji pregled urbanističkih ostvarenja članova Sekcije. 

Program skupa možete pogledati ovde.

Spisak učesnika možete pogledati ovde.

U organizaciji Inženjerske komore Srbije, Matične sekcije urbanista održaće se skup “FORUM URBANUM – Sajam urbanizma”, u Ivanjici, u periodu od 1 - 3. novembra 2018. godine i to kao redovni godišnji pregled urbanističkih ostvarenja članova Sekcije. 

Skup FORUM URBANUM - Sajam urbanizma", se organizuje sa temom „Od komunikacije do participacije“, u smislu prikaza pozitivnih primera, metoda, inovacija, saradnje, inostranih iskustava i mogućnosti njihove primene.

FORUM URBANUM je koncipiran kao izložba radova urbanista Srbije - članova Sekcije uz koju će profesionalci moći i da prikažu metode koje su koristili, da predstave svoj rad, da iznesu probleme ili dileme sa kojima su se suočavali i da razmene iskustva sa profesionalnim urbanistima iz drugih regiona. Dobrodošli su radovi koji će na odmeren i kvalitetan način, posebno kroz adekvatne primere iz urbanističke prakse, ukazati na dileme u odnosima koje stvaramo sa svojim timskim kolegama, investitorima, građanima i političarima, a posebno koliko se etično odnosimo prema prostoru. Posebno će se ceniti oni radovi koji osim ukazivanja na problem prvobitnih zahteva i međusobnih odnosa, prikažu i krajnji postignut cilj - kvalitetnu i estetizovanu urbanu sredinu.

Skup će se održati u Ivanjici, u hotelu „Park“, od 1 - 3. novembra 2018. godine.

Skup je uvršten u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije iz oblasti Nacionalnog programa obuke za 2018. godinu. Učešće članova Komore sa šiframa licenci 100, 200, 201, 202, 203 i 300 biće vrednovano, i to:

 • 10 bodova za prisustvo i 15 bodova za prezentaciju rada.

Matična sekcija urbanista snosi troškove smeštaja i boravka u Ivanjici za svoje članove koji su izmirili svoje obaveze po osnovu plaćanja članarine. Broj mesta je ograničen i podeljen srazmerno broju članova Komore po regionalnim centrima i to: RC Beograd – 30 mesta, RC Subotica - 6 mesta, RC Novi Sad – 12 mesta, RC Kragujevac – 9 mesta, RC Valjevo – 2 mesta, RC Čačak – 5 mesta, RC Kraljevo – 7 mesta, RC Niš – 9 mesta. Kapacitet se popunjava po redosledu prijavljivanja za svaki regionalni centar posebno.

Prijavljivanje za skup je od 3 – 7. septembra 2018. godine i vrši se putem Interneta na sledećim stranicama:

 • Za članove sa Regionalnog centra Subotica ovde
 • Za članove sa Regionalnog centra Novi Sad ovde
 • Za članove sa Regionalnog centra Beograd ovde
 • Za članove sa Regionalnog centra Kragujevac ovde
 • Za članove sa Regionalnog centra Valjevo ovde
 • Za članove sa Regionalnog centra Čačak ovde
 • Za članove sa Regionalnog centra Kraljevo ovde
 • Za članove sa Regionalnog centra Niš ovde

Molimo Vas da se prijavite preko link-a regionalnog centra kome pripadate. Regionalnu podelu možete pogledati ovde.

Prednost imaju članovi Matične sekcije urbanista (licencirane urbaniste sa šiframa 200, 201, 202 i 203)  koji imaju pripremljene i odobrene radove za skup.

Pozivamo sve zainteresovane članove koji žele da prezentuju rad, da se istovremeno prijave preko link-a regionalnog centra kome pripadaju, a sekretaru Matične sekcije urbanista, Ivani Lazin dostave naziv rada na e-mail ivana.lazin@ingkomora.rs, do 7. septembra 2018. godine.

Molimo Vas da radove pripremite u skladu sa datim standardima:

Apstrakt:   naslov, ime i zvanje autora, insitutucija
                max. 200 reči, do 5 ključnih reči
                Word, font Arial, veličina 11
Rad i prezentacija
                Word, font Arial, veličina 11
                Ilustracije JPG 300 pixela
                Power Point, max. 15 minuta, tj. 10 slajdova
Plakat za izložbu – prikaz produkcije (planovi, projekti, studije...)
                prijava – kratak opis do 200 reči
                format za izlaganje 100x70 cm

Jedan pisani rad/plakat za izlaganje može da prijavi maksimalno jedan autor.

Rok za dostavljanje sažetka radova Sekretarijatu Komore je od 3 – 17. septembra 2018. godine. Posle 17. septembra 2018, neće se primati novi radovi ili apstrakti.

Selekciju radova izvršiće Izvršni odbor Matične sekcije urbanista, u roku dostavljenih sažetaka, po sledećim kriterijumima:

 • da odgovara osnovnoj temi skupa;
 • da je rad originalan;
 • da nije izlagan na skupovima;
 • da afirmiše struku, prikazuje nove metode, saznanja, pozitivna iskustva;
 • da definiše ključna pitanja i probleme, daje odgovore i
 • da ne vređa rad i stav drugih kolega i institucija.

Radovi će biti odabrani za izlaganje i objavljivanje na CD-u.

Pitanja ili dileme koje se odnose na organizaciju i tematiku Skupa možete razrešiti u kontaktu sa Organizacionim odborom ili sekretarom sekcije.

Izvršni odbor će blagovremeno obavestiti sve autore prijavljenih radova o rezultatu selekcije i daljoj pripremi za skup.

Konačna lista prijavljenih učesnika i finalni program i satnica Skupa biće objavljena početkom oktobra meseca.

Ostali zainteresovani za učešće, koji ne budu na spisku Inženjerske komore Srbije, a žele da prisustvuju, mogu rezervisati smeštaj u svojoj režiji, u sobama hotela „Park“ (kontak osoba je Ivana Nešović, tel. +381 32 661 397). Detaljnije informacije o hotelu možete videti na sajtu www.hotelparkivanjica.com

Predviđena kotizacija u bruto iznosu od 1.200,00 dinara, koja će se uplaćivati na tekući račun IKS, broj 160-40916-33. Ukoliko troškove snosi pravno lice, pozvati službu za računovodstvene poslove IKS-a (tel. 011/655-7426 ili 011/655-7425). Dokaz o uplati dostavićete Ivani Lazin na e-mail: ivana.lazin@ingkomora.rs ili na fax. 011/2648-523, nakon objave spiska prijavljenih učesnika.

Organizacioni odbor Skupa: Tijana Aksentijević Adamović, dipl.inž.arh, Dragana Siljanović Kozoderović, dipl.inž.arh. i Milorad Miladinović, dipl.inž.arh.

Program skupa možete pogledati ovde.

Spisak učesnika možete pogledati ovde.