:: Naslovna strana > Vesti > Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije
 
31.12.2015.
Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije
  Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 28) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS," 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije.

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 35/2015 od 17.04.2015. godine, a stupio je na snagu 25.04.2015. godine, kada je objavljen i na internet prezentaciji Inženjerske komore Srbije.

Odredbom člana 3. navedenog Pravilnika propisano je da se "Obaveštenje o angažovanju člana Inženjerske komore Srbije u prethodnoj godini dostavlja do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu u pisanom obliku (preporučenom poštanskom pošiljkom ili ličnom dostavom Inženjerskoj komori Srbije) ili elektronskim putem".

Imajući u vidu da je odredbom člana 6. ovog Pravilnika propisano da primena Pravilnika počinje od 01. januara 2016. godine, podsećamo vas da je potrebno da do 31. januara tekuće 2016. godine podnesete obaveštenje o svom angažovanju za prethodnu 2015. godinu, u skladu sa postupkom određenim navedenom Pravilnikom.

Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije, kao i Obrazac - Obaveštenje člana inženjerske komore Srbije o angažovanju, možete preuzeti ovde

Obaveštenje o angažovanju za prethodnu godinu možete popuniti i predati i u elektronskoj formi u okviru ličnog portala na internet sajtu Komore.

Vašem ličnom portalu možete pristupiti ovde
Ukoliko niste registrovani za pristup portalu, možete izvršiti registraciju ovde.