:: Naslovna strana > Vesti > Konferencija Evropskog saveza škola pejzažne arhitekture
 
23.01.2007.
Konferencija Evropskog saveza škola pejzažne arhitekture
 
U Beogradu će se u periodu od 10. do 14. oktobra 2007. godine održati konferencija Evropskog saveza škola pejzažne arhitekture - ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools).

eclas Domaćin je Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, a pokrovitelji su Grad Beograd - Glavni gradski arhitekta i Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine.

Tema konferencije je "Landscape Assessments - From Theory to Practice: Applications in planning and Design (Procena predela - od teorije do prakse: Primena u planiranju i dizajnu)", sa tri podteme:
  • Evaluating landscape character - Procena karaktera predela;
  • Environmental Assessment - Procena životne sredine;
  • Monitoring design projects - Monitoring dizajn projekata.
Zvanični jezik konferencije je Engleski

Apstrakte, na engleskom jeziku, treba poslati u odgovarajućoj formi, preko konferencijskog web sajta http://www.eclasserbia2007.org/registration.htm do 15. februara 2007. godine.

Detaljnije informacije možete naći na adresi http://www.eclasserbia2007.org