:: Naslovna strana > Vesti > BIRAČKI SPISKOVI ČLANOVA MATIČNE SEKCIJE URBANISTA, MATIČNE SEKCIJE PROJEKTANATA I MATIČNE SEKCIJE IZVOĐAČA RADOVA
 
22.04.2016.
BIRAČKI SPISKOVI ČLANOVA MATIČNE SEKCIJE URBANISTA, MATIČNE SEKCIJE PROJEKTANATA I MATIČNE SEKCIJE IZVOĐAČA RADOVA
  Obaveštavaju se članovi matičnih sekcija urbanista, projektanata i izvođača radova da se u skladu sa čl. 8. i čl. 10. Pravilnika o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista br. 02-200/1169/1-4. od 24.03.2016. godine objavljuje birački spisak članova Matične sekcije urbanista, odnosno da se u skladu sa čl. 8. i čl. 10. Pravilnika o načinu organizovanja podsekcija br. 1339/1 od 28.03.2016. godine, objavljuje birački spisak članova Matične sekcije projektanata i birački spisak članova Matične sekcije izvođača radova.

U skladu sa Pravilnikom o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista, birački spisak se vodi u okviru regionalnih centara za Matičnu sekciju urbanista i sadrži: redni broj, ime i prezime člana Komore, broj odnosno brojeve licenci, godinu rođenja i mesto prebivališta.

U skladu sa Pravilnikom o načinu organizovanja podsekcija, birački spisak se vodi po podsekcijama u okviru regionalnih centara za Matičnu sekciju projektanata, odnosno Matičnu sekciju izvođača radova i sadrži: redni broj, ime i prezime člana Komore, broj odnosno brojeve licenci, godinu rođenja i mesto prebivališta.

Član Komore ima pravo uvida u birački spisak i pravo da zahteva njegove ispravke (upis, brisanje, izmenu ili dopunu biračkog spiska).

Izmene u biračkom spisku vrše se na osnovu zahteva člana Komore sa overenim ličnim pečatom člana Komore, navođenjem broja licence i potpisom podnosioca zahteva.

Rok za podnošenje zahteva za izmenu u biračkom spisku je 27.04.2016. godine.

Birački spisak članova Matične sekcije urbanista, birački spisak članova Matične sekcije projektanata i birački spisak članova Matične sekcije izvođača radova možete pogledati ovde.