:: Naslovna strana > Vesti > Seminar "Upravljanje pomoću ciljeva" u Beogradu
 
21.02.2007.
Seminar "Upravljanje pomoću ciljeva" u Beogradu
 
Seminar "Upravljanje pomoću ciljeva" održaće se 02. i 03. marta, 2007. godine u Beogradu u organizaciji PROFIL, Ljubljana i MANAGE, Beograd.

Preduslov za učešće na obuci je odslušan jedan od seminara middle/people management, ili iskustvo u rukovođenju.

Osnovne teme:
  • tehnike rukovođenja
  • motivisanje pomoću ciljeva
  • na koji način postavljati i meriti ciljeve?
  • upravljanje pomoću ciljeva kao proces
  • nagrađivanje na osnovu ostvarenih ciljeva
  • primer savremenog oruđa koje podržava upravljanje pomoću ciljeva
  • primer dobre prakse preduzeće Litija (Slovenija)

Kotizacija: 23.000 dinara za jednog učesnika. U kotizaciju nije uključen PDV.

U kotizaciju je uključeno: ekspertska predavanja konsultanata Manage-a, Workshop i praktična iskustva (uz pomoć konsultacija), pisani materijal koji prati program seminara, spisak učesnika seminara za dalje kontakte, dva ručka i osveženje u pauzama.

Napomena:
Pravovremena uplata kotizacije obezbeđuje prednost učešća na seminaru.
Zbog načina rada koji zahteva visok stepen pažnje i aktivnosti učesnika, zbog stalne interakcije predavača, trenera sa učesnicima, broj učesnika ograničen je na 18.

Know-how seminar "MIDDLE MANAGMENT" koji je održan 02. i 03. februara, ponovo će se održati 16. i 17. februara 2007. godine.

REZERVACIJE:

Telefoni: 011/3612 395, 3620 758
e-mail: office@manage.co.yu
web site: www.manage.co.yu
Osoba za kontakt: Marina Popović