:: Naslovna strana > Vesti > DONETE ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE REGIONALNIH ODBORA PODSEKCIJA U MATIČNOJ SEKCIJI PROJEKTANATA I MATIČNOJ SEKCIJI IZVOĐAČA RADOVA
 
19.04.2016.
DONETE ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE REGIONALNIH ODBORA PODSEKCIJA U MATIČNOJ SEKCIJI PROJEKTANATA I MATIČNOJ SEKCIJI IZVOĐAČA RADOVA
  U skladu sa članom 13. stav 1. i 2. Pravilnika o načinu organizovanja podsekcija br. 1339/1 od 28.03.2016. godine, izvršni odbori matičnih sekcija projektanata i izvođača radova su, na četvrtoj zajedničkoj sednici izvršnih odbora, održanoj dana 15.04.2016. godine, doneli odluke o raspisivanju izbora za članove regionalnih odbora podsekcija Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova.

Izbori za članove regionalnih odbora podsekcija, odnosno izborni postupak, sprovešće se u periodu od 20. aprila 2016. godine do 20. juna 2016. godine u skladu sa Pravilnikom o načinu organizovanja podsekcija, koji možete preuzeti ovde.

Pre donošenja odluka o raspisivanju izbora za članove regionalnih odbora podsekcija Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova, na istoj sednici, donete su odluke da se izbori sprovedu elektronskim putem, kao i odluke kojima se utvrđuje broj članova regionalnih odbora podsekcija, koji se bira u regionalnim centrima.

Kako su izvršni odbori matičnih sekcija projektanata i izvođača radova doneli odluke da se izbori sprovode elektronskim putem, obaveštavamo Vas da je u skladu sa članom 19 stav 2 Pravilnika o načinu organizovanja podsekcija propisano da se postupak kandidovanja i glasanja elektronskim putem vrši u okviru posebno izrađenih internet aplikacija, upotrebom jedinstvenog korisničkog imena i lozinke člana Komore registrovanog na sistemu Komore.
Molimo sve članove Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova, koji nemaju registrovan nalog na sistemu Inženjerske komore Srbije, da izvrše registraciju na sistemu Komore kako bi mogli da učestvuju u izbornom postupku za izbor članova regionalnih odbora podsekcija.
Registraciju na sistemu Inženjerske komore Srbije možete izvršiti ovde.

Izbore za članove regionalnih odbora podsekcija u Matičnoj sekciji projektanata i Matičnoj sekciji izvođača radova sprovodiće Izborna komisija, u skladu sa Pravilnikom o načinu organizovanja podsekcija.

ODLUKE IZVRŠNOG ODBORA MATIČNE SEKCIJE PROJEKTANATA:
- Odluku o načinu sprovođenja izbora za članove regionalnih odbora podsekcija u Matičnoj sekciji projektanata možete preuzeti ovde,
- Odluku o utvrđivanju broj članova regionalnih odbora podsekcija, koji se bira u regionalnim centrima, u Matičnoj sekciji projektanata možete preuzeti ovde,
- Odluku o raspisivanju izbora za članove regionalnih odbora podsekcija u Matičnoj sekciji projektanata možete preuzeti ovde,
- Odluku o imenovanju Izborne Komisije za sprovođenje izbora za članove regionalnih odbora podsekcija u Matičnoj sekciji projektanata možete preuzeti ovde.

ODLUKE IZVRŠNOG ODBORA MATIČNE SEKCIJE IZVOĐAČA RADOVA:
- Odluku o načinu sprovođenja izbora za članove regionalnih odbora podsekcija u Matičnoj sekciji izvođača radova možete preuzeti ovde,
- Odluku o utvrđivanju broj članova regionalnih odbora podsekcija, koji se bira u regionalnim centrima, u Matičnoj sekciji izvođača radova možete preuzeti ovde,
- Odluku o raspisivanju izbora za članove regionalnih odbora podsekcija u Matičnoj sekciji izvođača radova možete preuzeti ovde,
- Odluku o imenovanju Izborne Komisije za sprovođenje izbora za članove regionalnih odbora podsekcija u Matičnoj sekciji izvođača radova možete preuzeti ovde,