:: Naslovna strana > Vesti > Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: u susret evropskim integracijama"
 
17.05.2016.
Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: u susret evropskim integracijama"
  Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Gradom Vršcem organizuje šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA", u periodu od 02 do 04. juna 2016. godine, u Vršcu.

Skup je uvršten u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije iz oblasti Nacionalnog programa obuke za 2016. godinu, a učešće članova Komore sa šiframa licenci 100, 200, 201, 202 i 203 biće vrednovano sa 10 bodova za pisani rad i prezentaciju, odnosno sa 7 bodova za prisustvo na Skupu.

Teme ovogodišnjeg naučno-stručnog skupa "LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA" su:
1. PRAVNI I LEGISLATIVNI OKVIR;
2. UPRAVLJANJE I INSTITUCIJE;
3. INTEGRALNI I SEKTORSKI PRISTUP;
4. ISKUSTVA I PRIMERI;
5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA.


Drugo obaveštenje naučno-stručnog skupa "LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA" možete pogledati ovde.