:: Naslovna strana > Vesti > Tribina i savetovanje u Nišu
 
13.12.2006.
Tribina i savetovanje u Nišu
 
Matična sekcija izvođača radova, u saradnji sa regionalnim odborom Niš-a organizuje:

T R I B I N U "SARADNjA KOMORE SA ORGANIMA LOKALNE UPRAVE"
Vreme:15. decembra 2006.godine, sa početkom u 18 časova
Mesto: velika sala Skupštine grada, Niš,
i
S A V E T O V A Nj E
"NOVE TEHNOLOGIJE U GRAĐEVINARSTVU"

Vreme: 16. decembar 2006.godine, sa početkom u 10 časova
Mesto: svečana sala Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu

PROGRAM TRIBINE:

Pozdravni govor
Predsednik Komore i Gradonačelnik Niša

Organizacija Komore sa osvrtom na regionalno organizovanje
Tatjana Đorđević, član IO i Koordinator za region Niš

Inženjerska komora Srbije i saradnja sa međunarodnim organizacijama
Dragoslav Šumarac, Predsednik Komisije za međunarodnu saradnju

Sud časti IKS-a
Miroljub Gaon, predsednik Suda časti IKS-a

Saradnja Komore sa organima lokalne samouprave i uticaj Komore na rešavanje pitanja iz struke
Gligor Obrenović, predsednik IO Matične sekcije izvođača radovaPROGRAM SAVETOVANjA:

10:00 SVEČANO OTVARANjE SAVETOVANjA
Predsednik IO sekcije izvođača radova Gligor Obrenović
10:10-10:30 "Novi razvojni programi u građevinarstvu"
Dr Slobodan Otović, dipl.građ.inž.
10.30-11.00 "Iskorišćenje otpada u građevinarstvu i poruke sa WASCON - 2006. god."
Dr Saša Miletić, dipl.inž.tehn.
11.00.-11.30 "Izrade planova za izgradnju objekata"
Dr Kazimir Kurij, dipl.inž.maš.
11.30-12.00 "Iskustva u primeni LKV pri gradnji različitih objekata"
Prof.dr Vojislav Kujundžić, dipl.inž.arh. / "LKV"/
12.00.-12.30 PAUZA
12.30-13.00 "PERI u Srbiji - aktuelni projekti i primeri primene oplatnih sistema"
Mile Bojanić, / "PERI OPLATE" /
13:00-13:30 "Problemi i sanacija kapilarne vlage"
Borisav Tadić, dipl.inž.građ. / "KEMA" /
13.30-14.00 "Termička, zvučna i protivpožarna zaštita u zdravstvu"
Anđelina Tomanoski, dipl.inž.građ. / "KNAUF INSULATION" /
14:00-14:30 "Novi razvojni programi u građevinskoj stolariji"
Slobodan Vučković, dipl.inž.arh. / "VIZUS" /