:: Naslovna strana > Vesti >Međunarodni kongres Sportski objekti - stanje i perspektive
 
11.05.2009.
Međunarodni kongres Sportski objekti - stanje i perspektive
  U organizaciji Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, održaće se Međunarodni kongres Sportski objekti - stanje i perspektive - SPOrt FAcilities - Current Position and Perspectives SPOFA kongres - 2009, 08. i 09. oktobra 2009. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, sa ciljem prikaza stručnih i naučnih znanja iz celog sveta u oblasti sportskih objekata. Prvi SPOFA 09 kongres će obezbediti platformu za razmenu relevantnih naučnih i stručnih iskustava u izabranim temama.

Sve informacije možete naći na web sajtu www.spofa.rs

Sportski objekti-stanje i perspektive
  Pod teme:
 • Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, adaptacija, dogradnja sportskih objekata
 • Korišćenje sportskih objekata
 • Menadžment sportskih objekata
 • Opremanje sportskih objekata
 • Sprave, rekviziti i pomoćna sredstva
 • Stanje sportskih objekata
 • Održavanje sportskih objekata
 • Instalacije u sportskim objektima
 • Urbanistička problematika
 • Projektantski parametri i parametri pri planiranju objekata sporta i fizičkog vaspitanja
 • Perspektive razvoja i realizacije sportskih objekata
 • Nacionalni investicioni plan za oblast sporta
 • Sportski objekti i obrazovanje
 • Praktični problemi projektovanja i izgradnje sportskih objekata i objekata fizičkog vaspitanja
 • Sigurnost sportskih objekata
 • Informacione tehnologije i korišćenje sportskih objekata
 • Iskustva stranih zemalja
 • Sportski objekti i osobe sa specijalnim potrebama
 • Ostala problematika: (geodetska istraživanja, ventilacija,oprema za osvetljenje, elektrika, oprema za merenje rezultata, odvodnjavanje, mediji...)