:: Naslovna strana > Vesti >"Kompenzacija reaktivne snage u prisustvu nelinearnih prijemnika"
 
07.10.2008.
"Kompenzacija reaktivne snage u prisustvu nelinearnih prijemnika"
  U organizaciji Inženjerske komore Srbije - regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike sa regiona Valjevo, održace se predavanje na temu "Kompenzacija reaktivne snage u prisustvu nelinearnih prijemnika" u petak, 10. oktobra 2008. godine u Valjevu, Karadordeva br. 64, Mala sala Opštinske uprave, sa početkom u 13,00 časova

"KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE U PRISUSTVU NELINEARNIH PRIJEMNIKA"

Petak, 10. oktobar 2008. godine,
Valjevo, ul. Karađorđeva br. 64,
Mala sala Opštinske uprave
pocetak: 13,00 časova
Program tribine:
 • Aktivna i prividna snaga
 • Nelinearni prijemnici
 • Štetni efekti viših harmonika
 • Regulisana kompenzacija reaktivne snage
 • Opasnost od pojave antirezonanse, kako sprečiti antirezonansu?
 • Da li treba filtrirati harmonike?
 • Tehničke odlike i cene pojedinih vrsta filtera
 • Napon i struja na kondenzatoru, zagrevanje kondenzatora
 • Ograničenje polazne struje
 • Ograničenje struje kratkog spoja
 • Kontaktori ili poluprovodnički prekidači?
 • Ilustracije iz prakse
  • Predavač: Prof.dr Zoran Radakovic, dipl.inž.el.
   Profesor Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Cilj predavanja je upoznavanje sa teorijskim i praktičnim sistemima kompenzacije reaktivne snage u električnim instalacijama i mrežama sa znacajnim prisustvom nelinearnih prijemnika.
Svi zainteresovani članovi mogu da prijave svoje prisustvo najkasnije do četvrtka 09.10.2008. godine do 14,00 časova na telefon: 014/290-415 ili e-poštu: ingkomva@ingkomora.rs (navesti ime i prezime, broj licence i naziv dešavanja), kontakt osoba: Jasmina Đurđević.

Za članove Komore prisustvo je besplatno.