:: Naslovna strana > Vesti > Urbanizam bez urbanista-dokle smo stigli u percepciji problema neformalnih naselja, predavanje u Beogradu sa video prenosom u Subotici, Novom Sadu, Nišu, Čačku i Kraljevu
 
06.06.2016.
Urbanizam bez urbanista-dokle smo stigli u percepciji problema neformalnih naselja, predavanje u Beogradu sa video prenosom u Subotici, Novom Sadu, Nišu, Čačku i Kraljevu
 

U organizaciji Inženjerske komore Srbije biće održano predavanje pod nazivom Urbanizam bez urbanista-dokle smo stigli u percepciji problema neformalnih naselja.

Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu.

Predavanje je namenjeno licenciranim inženjerima, nosiocima sledećih tipova licenci: 100, 200, 201, 202, 203 i 300.

Visina kotizacije za prisustvo na seminaru iznosi 300 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: šifra predavanja navedena u formi za prijavu, model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan održavanja predavanja.

Predavanje će se održati u Beogradu, u ponedeljak, 13. juna 2016. godine, sa početkom u 14:30 časova. U Subotici, Novom Sadu, Nišu, Čačku i Kraljevu je omogućeno praćenje predavanja putem video linka.

Za prisustvo predavanju možete se prijaviti putem sledećih linkova:

- Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju u Beogradu

- Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju u Subotici

- Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju u Novom Sadu

- Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju u Nišu

- Video prenos predavanja u Čačku je otkazan

- Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju u Kraljevu