:: Naslovna strana > Vesti >Peta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije
 
03.04.2008.
Peta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije
  Peta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije, održaće se u četvrtak, 8. maja 2008. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/I

Za Petu redovnu sednicu Skupštine Inženjerske komore Srbije, predlaže se sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa Četvrte redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije, održane 29. marta 2007.godine;
 2. Donošenje odluka o konstatovanju članstva po položaju:
     2.1.Imenovanog predstavnika Ministarstva za infrastrukturu u Nadzornom odboru Inženjerske komore Srbije;
     2.2. Imenovanih predstavnika Ministarstva za infrastrukturu u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije;
     2.3.Predsednika izvršnih odbora matičnih sekcija u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije;
 3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije;
 4. Izbor predsednika i člana Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije;
 5. Usvajanje Izveštaja o radu Inženjerske komore Srbije u 2007.godini;
 6. Usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju Inženjerske komore Srbije u 2007. godini;
 7. Donošenje Plana i programa rada Inženjerske komore Srbije za 2008. godinu;
 8. Donošenje Odluke o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2008. godini;
 9. Donošenje Odluke o naknadi za izdavanje licenci u 2008. godini;
 10. Donošenje Odluke o pribavljanju poslovnog prostora u vlasništvu Inženjerske komore Srbije;
 11. Donošenje Finansijskog plana Inženjerske komore Srbije u 2008.godini;
 12. Razmatranje Izveštaja o radu Suda časti Inženjerske komore Srbije u 2007. godini, sa izveštajima Tužioca i Branioca Komore;
 13. Razmatranje Izveštaja o radu stalnih radnih tela Skupštine Inženjerske komore Srbije, i to:
     13.1.Komisije za propise;
     13.2.Komisije za informisanje i
     13.3.Komisije za predstavke i predloge.