Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Literatura
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora
Energetska efikasnost


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vesti
 
          VESTI      

27.03.2015.
Projektovanje, montaža i održavanje opreme i instalacija za detekciju ekspolozivnih i otrovnih gasova i para, predavanje u Novom Sadu

27.03.2015.
Upoznavanje sa novim standardima u oblasti prenaponskih zaštita u elektroenergetici i novim proizvodima u "safetec tehnologiji"

24.03.2015.
41. Međunarodni sajam građevinarstva

23.03.2015.
Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova

20.03.2015.
Iskustva i mogućnosti primene robotike u Srbiji, predavanje u Novom Sadu

20.03.2015.
OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI

20.03.2015.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo Javni konkurs za sufinansiranje projekata koji su od javnog interesa

18.03.2015.
Mala gradska bašta-mala tema "velikog" i velika tema "malog" urbanizma, predavanje u Beogradu sa video prenosom u Novom Sadu i Nišu

18.03.2015.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo obrasce koji se primenjuju u objedinjenoj proceduri

16.03.2015.
Ćirilica i internet, predavanje u Kraljevu

13.03.2015.
Dvadeset osma sednica Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije

13.03.2015.
Obrasci zahteva za lokacijsku i gradjevinsku dozvolu i šeme objedinjene procedure i procedure za izdavanje lokacijskih uslova

12.03.2015.
Predstavljanje relevantnih karakteristika svetiljki i izvora svetlosti (uključujući i LED izvore)

12.03.2015.
Održivost tvrdnje da se načinom merenja i metodologijom obračuna i naplate može uticati na energetsku efikasnost sistema daljinskog grejanja, predavanje u Kragujevcu

12.03.2015.
Dve strane planerske medalje - Planovi detaljne regulacije blokova 45 i 70 u Novom Beogradu, predavanje u Beogradu

11.03.2015.
Stručni obilazak Hipol a.d. Odžaci sa predavanjem: Prikaz iskustva u ekspolataciji industrijskog kotla na biopelet i proizvodnje tehnološke pare u Hipol-u, vihornim strujanjem biopeleta, polazak iz Novog Sada

11.03.2015.
Visoko dostupne (rezilijentne) mreže i studije slučaja (Case study) u Srbiji, predavanje u Nišu

11.03.2015.
Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci

11.03.2015.
Pitanja i odgovori u vezi primene novog zakona o planiranju i izgradnji

09.03.2015.
Nastanak, posledice i zaštita od viših harmonika u niskonaponskim instalacijama, predavanje u Kosovskoj Mitrovici

06.03.2015.
OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI

06.03.2015.
Dani inženjera u Čačku

06.03.2015.
Mihajlo Pupin - život i delo (povodom 80 godina smrti), predavanje u Novom Sadu

06.03.2015.
Rešavanje problema levih skretanja na raskrsnicama u gradu Subotica na trasi državnog puta drugog reda broj 102(M-22.1), predavanje u Subotici

05.03.2015.
Toplotna celulozna izolacija u gradnji pasivnih i niskoenergetskih kuća, predavanje u Beogradu

04.03.2015.
Katodna zaštita podzemnih instalacija, predavanje u Valjevu

04.03.2015.
Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

04.03.2015.
Rezultati Konkursa za urbanističko-arhitektonsko rešenje rekonstrukcije i revitalizacije (Stare Vajfertove) pivare u Pančevu

03.03.2015.
Druga redovna sednica Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije

02.03.2015.
Dvadeset sedma redovna sednica Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije

02.03.2015.
Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matične sekcije urbanista

02.03.2015.
8. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE"

27.02.2015.
Povećanje energetske efikasnosti sistema grejanja ugradnjom predizolovanih sistema sa povećanom izolacijom i izolacijom boljih termičkih svojstava od propisanih EN 253

27.02.2015.
Pedeset prvi kongres ISOCARP, Međunarodne asocijacije urbanista i planera

26.02.2015.
11. Letnja škola urbanizma

26.02.2015.
Zakon o planiranju i izgradnji prekretnica za investicije

25.02.2015.
Zaštita od strukturne buke i vibracija primenom specijalnih proizvoda kompanije Getzner i optimizacija tehničkih rešenja upotrebom softvera "FreqCalc", prezentacija u Beogradu

24.02.2015.
Izabran predsednik Izvršnog odbora matične sekcije izvođača radova

23.02.2015.
ARHIENALE 10, 27.02. - 06.03.2015. godine, Vranje

23.02.2015.
Izabran predsednik Izvršnog odbora matične sekcije projektanata

23.02.2015.
Najavljen novi zakon o legalizaciji nelegalnih objekata

19.02.2015.
Prvo predavanje u okviru Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije

19.02.2015.
Ograničavajući faktori u široj primeni obnovljivih izvora u Srbiji, predavanje u Novom Sadu

19.02.2015.
Održana 26. redovna sednica Upravnog odbora Komore

19.02.2015.
FORUM URBANUM - Sajam urbanizma

18.02.2015.
Savremeni trendovi konektivnosti u data centrima, predavanje u Beogradu

13.02.2015.
Neradni dani Komore povodom državnog praznika Sretenja - Dana državnosti Srbije

09.02.2015.
Nacrti podzakonskih akata neophodnih za primenu Zakona o planiranju i izgradnji

06.02.2015.
Obaveštenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture članovima Inženjerske komore Srbije

06.02.2015.
Održana Prva vanredna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije Izabrano novo rukovodstvo Komore

06.02.2015.
Obaveštenje potpredsedniku Vlade i ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović

06.02.2015.
Izveštaj o postupanju Skupštine Inženjerske komore Srbije po dostavljenom mišljenju Ministarstva od 29.01.2015. godine

02.02.2015.
Dopis Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

29.01.2015.
Zaključak Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije donet na Prvoj vanrednoj sednici održanoj 28.01.2015. u Beogradu.

28.01.2015.
Prva vanredna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije

23.01.2015.
4. MEĐUNARODNI KONGRES DANI INŽENJERA STROJARSTVA

22.01.2015.
Prezentacija novog programskog paketa za projektante termotehničkih instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije, prezentacija u Beogradu

22.01.2015.
Izložba detalja arhitekture sa fasada zgrada izgradjenih poslednjih par decenija na opštini zvezdara

29.12.2014.
Radno vreme Komore za vreme novogodišnjih i božićnih praznika

23.12.2014.
Automonografija profesora doktora Vojislava Kujundžića "Drvene konstrukcije u mojoj arhitektonskoj praksi"

23.12.2014.
Presek stanja i primena evrokodova u Srbiji od EN 1990 do EN 1999, predavanje u Beogradu

23.12.2014.
Mogućnosti uštede električne, toplotne energije i vode u poslovnim zgradama primenom modernih tehnologija - rezultati višegodišnjeg pilot projekta "SMART-SPACES", predavanje u Beogradu

22.12.2014.
Bujične poplave u 2014. godini - osveta zaboravljene prirode i bujičarske struke, predavanje u Beogradu

19.12.2014.
Projektovanje i izvođenje - Drumski most sa kosim zategama na reci Tisi kod Ade, predavanje u Beogradu

18.12.2014.
Praćenje tehničkog regulisanja saobraćaja putem video nadzora, predavanje u Valjevu

17.12.2014.
Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije

17.12.2014.
Usvojen Plan i program rada i Finansijski plan Inženjerske komore Srbije za 2015. godinu

16.12.2014.
Nagrada za životno delo Inženjerske komore Srbije za 2014. godinu uručena Slobodanu Cvetkoviću, dipl. građ. inž.

15.12.2014.
Rekonstrukcija parkova u centru Beograda, predavanje u Beogradu

15.12.2014.
Savremeni sistemi za navodnjavanje, predavanje u Novom Sadu

10.12.2014.
Optimizacija hidroničnih sistema u cilju uštede energije u instalacijama grejanja, hlađenja i klimatizacije, predavanje u Beogradu

09.12.2014.
Presek stanja i primena evrokodova u Srbiji od EN 1990 do EN 1999, predavanje u Beogradu

08.12.2014.
Planiranje i zaštita prirode, prirodnih vrednosti i predela u kontekstu klimatskih promena u Republici Srbiji

05.12.2014.
Potreba za kompenzacijom reaktivne energije, predavanje u Kragujevcu

04.12.2014.
Upravljanje saobraćajnom potražnjom u gradovima - IT sistemi, predavanje u Novom Sadu

04.12.2014.
Inovativne tehnologije za digitalnu kartografiju i LBS (Location Based Services), Demonstracije i odabrane primene, predavanje u Subotici

04.12.2014.
Optimizacija oblika komponenti inženjerskih konstrukcija kroz kompjutersku simulaciju na bazi praćenja principa biološkog rasta, predavanje u Novom Sadu

03.12.2014.
Primena savremenih softvera za izgradnju i održavanje elektro, informacionih tehnologija i telekomunikacionih sistema, predavanje u Novom Sadu

02.12.2014.
Prezentacija "Dizajn Dugotrajnih Ravnih Krovova"

02.12.2014.
IP rešenja telekomunikacionih mreža i sistema u objektima, predavanje u Beogradu

02.12.2014.
"Inženjerskogeološke i geološko-geotehničke podloge kao sastavni delovi planskih dokumenata"
"Geotehničke podloge kao sastavni delovi idejnih i glavnih građevinskih projekata - zakonska regulativa i praksa", predavanje u Valjevu

02.12.2014.
Predavanje "Savremene metode građenja i proračuna dubokih temeljnih jama"

01.12.2014.
Energetska efikasnost kroz primenu LED tehnologije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

01.12.2014.
Organska proizvodnja-razvojna šansa poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije, Obnovljivi izvori energije iz poljoprivrede i prehrambene industrije, Osnove pristrupačnosti koncept Dizajn za sve i Zelenilo grobalja Novog Sada, predavanje u Novom Sadu

27.11.2014.
FORUM URBANUM - Sajam urbanizma

26.11.2014.
Presek stanja i primena evrokodova u Srbiji od EN 1990 do EN 1999, predavanje u Novom Sadu

25.11.2014.
Otvoreni, Idejni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje rekonstrukcije i revitalizacije "Narodne (stare Vajfertove) pivare" u Pančevu

25.11.2014.
Stručni obilazak poljoprivrednog dobra Ćirić Agro i prezentacija na temu: Savremeni sistemi za navodnjavanje, polazak iz Subotice

24.11.2014.
Nove tehnologije u proizvodnji kamene vune u građevinarstvu, predavanje u Čačku i Nišu

21.11.2014.
Stručni obilazak - Avalski toranj sa telekomunikacionog aspekta, polazak iz Novog Sada

18.11.2014.
Kontinuirano (permanentno) profesionalno usavršavanje članova Inženjerske komore Srbije kroz učestvovanje na 45. međunarodnom kongresu o KGH

18.11.2014.
Stručni obilasak Gradskog sistema saobraćaja, tramvaj i laki metro (podzemni i nadzemni) Sofija, Bugarska

14.11.2014.
Izdavanje ulaznica članovima Komore za Sajam nameštaja za vikend - 15. i 16. novembar 2014. godine

07.11.2014.
Inženjerstvo, industrijske tehnologije i društvo

07.11.2014.
Objavljen 34. broj Glasnika Inženjerske komore Srbije

07.11.2014.
Državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu - neradni dan

07.11.2014.
Besplatne ulaznice za 52. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije i 52. Međunarodnu izložbu mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju

07.11.2014.
Predavanja iz oblasti energetske efikasnosti zgrada
Analiza uticaja zahteva za unapređenje termičkog omotača (propisanog Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada) na potrebnu toplotu za grejanje i Kontaktni fasadni sistem (ETICS) kao mera dostizanja EEZ sa osvrtom na stvarne performanse zgrada, predavanje u Novom Sadu

07.11.2014.
Upravljanje kišnim vodama u gradovima poput Kragujevca, predavanje u Kragujevcu

07.11.2014.
Nauka i pseudonauka i kako ih razlikovati

31.10.2014.
Obaveštenje u vezi rezultata Konkursa za sufinansiranje projekata Matične sekcije urbanista

29.10.2014.
15. Dani arhitekture Niša

28.10.2014.
Novi pristupi u projektovanju stambeno poslovnih objekata uz primenu EE putem pratećih instalacija i tehničkih sistema, dato na primeru zgrada sa nultom potrošnjom energije (po principu Zero Energy House), predavanje u Kragujevcu

24.10.2014.
Besplatne ulaznice za 59. Međunarodni beogradski sajam knjiga

24.10.2014.
Arhitektonska kompozicija i ornament, predavanje u Kragujevcu

24.10.2014.
Kontinualna sinteza metil estara masnih kiselina kavitacionim postupkom, predavanje u Novom Sadu

23.10.2014.
Saopštenje za javnost

22.10.2014.
IZLOŽBA "ARH 006", 03 - 09. novembar 2014. godine u Subotici

22.10.2014.
"Examineering" to improve bridge performance by monitoring and UHPFRC technologies
"Examineering" u cilju poboljšanja svojstva mostova monitoringom i tehnologijom visokovrednog betona ojačanim vlaknima (UHPFRC)

21.10.2014.
Energetska efikasnost u zgradarstvu - iskustva Evropske unije i Savezne Republike Nemačke

20.10.2014.
Arhitektonski konkursi u Beogradu - Analiza i rezultati, predavanje u Beogradu

20.10.2014.
Stručni obilazak Hladnjače "Zadrugar" Ljubovija sa prezentacijom projektovanja i izgradnje ovakve vrste objekata, polazak iz Valjeva

20.10.2014.
Merenje toplotne energije u zgradarstvu i naplata prema utrošku kao mera EE, sa osvrtom na aktivnosti za poboljšanje građevinskog sektora u Srbiji

16.10.2014.
Faktori sigurnosti u projektovanju procesnih postrojenja i dimenzionisanju procesne opreme, predavanje u Čačku

16.10.2014.
Korišćenje električne energije u proizvodnji i preradi nafte i gasa, predavanje u Novom Sadu

15.10.2014.
Stručna poseta podzemnom skladištu gasa Banatski Dvor, polazak iz Novog Sada

15.10.2014.
Okrugli sto na temu "Uzroci i posledice pojave štetnih materija i jedinjenja u građevinskim objektima, nastalih upotrebom pomoćnih materijala u građevinarstvu-oplatola"

10.10.2014.
Priključenje objekta na telekomunikacionu infrastrukturu i strukturno kabliranje, predavanje u Beogradu

09.10.2014.
Vodič kroz proces digitalnog lanca u arhitekturi, predavanje u Beogradu

08.10.2014.
Poziv članovima Inženjerske Komore Srbije za posetu Sajmu GRAFIMA i BIRO EXPO (15-18.10.2014.)

07.10.2014.
Besplatne ulaznice za 11. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa - ECOFAIR i 10. Međunarodni sajam energetike u Beogradu

07.10.2014.
Prezentacija softvera za proračun zvučne izolacije - Knauf Sound Insulation (KSI)

06.10.2014.
Energetska efikasnost kroz primenu LED tehnologije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

06.10.2014.
Wi-Fi bežične mreže, predavanje u Beogradu

06.10.2014.
Prinicipi, metode i problemi kartiranja rizika od poplava

04.10.2014.
Program simpozijuma Građevinsko nasleđe Milutina Milankovića

03.10.2014.
Dani inženjera u Kragujevcu

02.10.2014.
Faktori sigurnosti u projektovanju procesnih postrojenja i dimenzionisanju procesne opreme, predavanje u Valjevu

30.09.2014.
Savremeni sistemi za navodnjavanje - obilazak PD ĆIRIĆ AGRO u Titelu , polazak iz Beograda

29.09.2014.
Saopštenje ECTP-a

26.09.2014.
Inovaciona kolonija HYSTERESIS 2014., Graditeljsko nasleđe - istorijski objekti, Nove tehnologije u podizanju nivoa sigurnosti i trajnosti, polazak iz Čačka

26.09.2014.
VII KONGRES SAVREMENE INDUSTRIJE GLINENIH PROIZVODA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

25.09.2014.
Primena bala slame u konstrukcijama, predavanje u Novom Sadu

25.09.2014.
Merenje toplotne energije u zgradarstvu i naplata prema utrošku kao mera EE, sa posebnim osvrtom na aktivnosti za poboljšanje građevinskog sektora u Srbiji, predavanje u Kragujevcu

25.09.2014.
7. Savetovanje o obnovljivim izvorima energije "Energetska budućnost Srbije", 30. septembar 2013.g.

25.09.2014.
Simpozijum Građevinsko nasleđe Milutina Milankovića - informacija

24.09.2014.
Predavanje "Rizici u izvođenju građevinskih radova i rešavanje sporova prema međunarodnim modelima ugovaranja i procedure pripreme, prezentacije i odbrane odštetnih zahteva prema međunarodnim modelima ugovaranja"

23.09.2014.
GIERSCH GmbH u funkciji energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine, predavanje u Novom Sadu i Nišu

22.09.2014.
Izazovi upravljanja urbanim zelenim prostorima, predavanje u Beogradu

19.09.2014.
Energetska efikasnost kroz primenu LED tehnologije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima, predavanje u Subotici

19.09.2014.
Evolucija mobilnih tehnologija, mreža i servisa, predavanje u Beogradu

18.09.2014.
Peti Međunarodni CEDEF Energetski Forum

17.09.2014.
Matična sekcija urbanista raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista

16.09.2014.
Aktuelno stanje standardizacije u Srbiji u oblasti mašina unutrašnjeg transporta, predavanje u Novom Sadu

16.09.2014.
Godišnji susreti urbanista - Sremski Karlovci 2014 godine

12.09.2014.
Priprema za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

11.09.2014.
Jednodnevni stručni seminar "Energetska efikasnost, zaštita od požara i obnovljivi izvori energije"

08.09.2014.
23. Međunarodni salon urbanizma

02.09.2014.
Javni poziv - konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović

29.08.2014.
Poziv članovima Inženjerske Komore Srbije za posetu Sajmu 112 EXPO 2014.

28.08.2014.
Predstavljanje kulturno istorijskih spomenika i prirodnih dobara na teritoriji grada Novog Pazara i okoline - zone zaštite nepokretnih kulturnih dobara u svetlu kanona i standarda baziranih na savremenim propisima, predavanje i obilazak u Novom Pazaru

28.08.2014.
Aktuelno stanje standardizacije u Srbiji u oblasti mašina unutrašnjeg transporta, predavanje u Novom Sadu

28.07.2014.
Javna rasprava na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnju

23.07.2014.
Svečano otvorena Regionalna kancelarija Inženjerske komore Srbije u Subotici

21.07.2014.
Poziv članovima Komore za učešće u javnoj raspravi

16.07.2014.
Prvi RENEXPO© Target Group Days

08.07.2014.
DANI KOMORE NA VLASINSKOM LETU - VII Međunarodna konferencija - Regionalni razvoj Jugoistoka Srbije

04.07.2014.
Objavljen 33. broj Glasnika Inženjerske komore Srbije

25.06.2014.
Izabrani koordinatori u regionalnim centrima i opštinama ugroženim od poplava

25.06.2014.
Aktivnosti Inženjerske komore Srbije u pružanju pomoći na otklanjanju posledica poplava

25.06.2014.
Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa - Poplave, klizišta, erozija i bujice, uređenje vodnih tokova, predavanje u Nišu

24.06.2014.
Promocija zbirki standarda iz oblasti električnih instalacija niskog napona

24.06.2014.
Razvoj javnog šinskog sistema u Beogradu i unapređenje ulične mreže, predavanje u Beogradu

24.06.2014.
Zaštita od saobraćajne buke

20.06.2014.
Predavanje "Uticaj efekata brzine nanošenja opterećenja i deformacija na ulazne parametre u analize seizmičkog odaziva tla in situ"

19.06.2014.
Savremena arhitektonska praksa: Institucionalni okvir i pravila građenja, predavanje u Beogradu

17.06.2014.
Novi razvojni programi u oblasti građevinarstva, predavanje u Požarevcu

13.06.2014.
Obilazak gradilišta: "Mini hidroelektrane u praksi", polazak iz Kraljeva

12.06.2014.
Novi razvojni programi u oblasti građevinarstva

05.06.2014.
Sajam RENEXPO Western Balkans

03.06.2014.
Projektovanje betonskih drumskih mostova u Slovačkoj u skladu sa Eurokodovima

02.06.2014.
Pogodnosti za članove Komore turističke agencije Business Travel & Services Kompas

02.06.2014.
VIII naučno- stručni skup "Nadogradnja zidanih zgrada u seizmički aktivnim područjima - konstrukterski aspekti"

28.05.2014.
Pametne električne instalacije u funkciji energetske efikasnosti, predavanje u Kosovskoj Mitrovici

27.05.2014.
Nastavak aktivnosti Inženjerske komore Srbije u pružanju pomoći na otklanjanju posledica poplava

22.05.2014.
Satelitske telekomunikacije (40. godina Zemaljska satelitska stanica Ivanjica), predavanje u Kraljevu

22.05.2014.
Tehnologija postavljanja podzemnih instalacija bez kopanja, predavanje u Kosovskoj Mitrovici

21.05.2014.
Učešće Inženjerske komore Srbije u sanaciji šteta nastalih usled poplava i klizišta u Republici Srbiji i Republici Srpskoj

20.05.2014.
Stručni skup sa obilaskom: Izgradnja kapitalnih objekata - nove topionice i fabrike sumporne kiseline u Rudarsko - topioničarskom basenu Bor, uz uvođenje savremenih tehnoloških procesa, polazak iz Niša

19.05.2014.
Saopštenje Inženjerske komore Srbije povodom vanredne situacije prouzrokovane poplavama

19.05.2014.
81. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu - besplatne ulaznice

16.05.2014.
Izrada katastra nepokretnosti na primeru grada Užica, predavanje u Čačku

15.05.2014.
Prezentacija programa za proračun zvučne izolacije URSA FRAGMAT u Kragujevcu

14.05.2014.
Svečano pušten u rad DATA MANAGEMENT SYSTEM - CENTRALNI REGISTAR ENERGETSKIH PASOŠA

13.05.2014.
Vakumska deoksigenacija vode za potrebe sistema daljinskog grejanja, predavanje u Beogradu

12.05.2014.
Neprekidno napajanje i precizna klimatizacija u data centrima, predavanje u Beogradu

08.05.2014.
Inženjerska komora Srbije na Sajmu tehnike i besplatne ulaznice za članove Komore za Sajam tehnike

08.05.2014.
Novi model beogradskih pijaca - koncept razvoja, predavanje u Beogradu

08.05.2014.
Enterijer 14 - Enterijer stambenih i javnih prostora
(Izložba u okviru kulturne manifestacije Noć Muzeja)

07.05.2014.
Majski susreti

07.05.2014.
Elektronske komunikacione mreže u stambenim i poslovnim objektima - strukturno kabliranje: hronologija standarda i rešenja za buduće telekomunikacione servise

06.05.2014.
Izgradnja i sertifikacija pasivnih zgrada prema PHPP metodologiji Pasiv Haus Instituta

05.05.2014.
Novo radno vreme Komore

05.05.2014.
Obaveštenje u vezi rezultata Konkursa za sufinansiranje projekata Matične sekcije urbanista

30.04.2014.
Obaveštenje u vezi rezultata Konkursa za sufinansiranje projekata matičnih sekcija projektanata i izvođača radova

30.04.2014.
Regionalna kancelarija Komore u Subotici od danas na novoj adresi

29.04.2014.
Održana Osnivačka Skupština Udruženja inženjera elektrotehnike Srbije (UDEIS)

29.04.2014.
Radno vreme Komore za vreme prvomajskih praznika

29.04.2014.
Primena novih propisa u oblasti elektroinstalacija

28.04.2014.
Doneta Odluka o kontinuiranom (permanentnom) profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije

28.04.2014.
Upravljanje sistemom daljinskog grejanja Toplane - Konjarnik u realnom vremenu primenom softverskog paketa Termis

28.04.2014.
Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva u Opatiji

24.04.2014.
Medjusobna saradnja inženjera regionalnih centara Subotica i Segedin

23.04.2014.
Skladištenje i distribucija biodizela, predavanje u Novom Sadu

22.04.2014.
Šesta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije

22.04.2014.
Primena novih tehnologija u prikupljanju prostornih podataka

22.04.2014.
Male hidroelektrane - od ideje do realizacije

22.04.2014.
Međunarodna konferencija S.ARCH "Održiva Arhitektura"

17.04.2014.
IV naučno-stručno međunarodno savetovanje "Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija" - II informacija i preliminarni program -

17.04.2014.
Osnivačka Skupština Udruženja inženjera elektrotehnike Srbije (UDIES)

17.04.2014.
Istorijat primene koncentrovanog sunčevog zračenja

17.04.2014.
Kvalitet vazduha prema zelenim standardima

15.04.2014.
"Hotel Metropol - analiza konteksta" - rekonstrukcija hotela Metropol kao urbanistički problem

15.04.2014.
Radno vreme Komore za vreme uskršnjih praznika

15.04.2014.
Poziv zainteresovanim arhitektama da dostave glavne projekte tipa "Srpske kuće"

14.04.2014.
Predavanje "Milutin Milanković kao građevinar"

11.04.2014.
Tehnologija voip sistema (Voice over Internet Protocol), predavanje u Beogradu

11.04.2014.
Izložba konkursnih radova za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje uređenja banjsko-hotelskog kompleksa uz istočnu obalu Palić

11.04.2014.
Konkurs za godišnje nagrade Inženjerske komore Srbije

10.04.2014.
Predavanje "Čovek pod vibracijama motornih vozila - rešavanje problema"

10.04.2014.
27. međunarodni kongres o procesnom inženjerstvu - Procesing 2014 - Prva informacija i poziv na prijavu rada

09.04.2014.
Stručni obilazak sa prezentacijom Poseta gradilištu Novi drumsko - železnički most na Dunavu (Novi Sad)

09.04.2014.
Mr Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma učestvovao na predstavljanju Komore na jubilarnom 40. Sajmu građevinarstva

09.04.2014.
Poseta Budimpešti u okviru manifestacije "Budapest 100"

08.04.2014.
Sednica Odbora Udruženja za građevinarstvo, IGM i stambenu privredu

07.04.2014.
Aktivnosti Saveza građevinskih inženjera i tehničara Srbije na Međunarodnom sajmu građevinarstva u Beogradu

04.04.2014.
40. Međunarodni sajam građevinarstva u Beogradu 08-12. april 2014. godine

03.04.2014.
Merenje i zaštita u elektroenergetskim sistemima - Sistem za eliminaciju netehničkih gubitaka električne energije

02.04.2014.
Obilazak gradilišta: Autoput - Koridor 11

02.04.2014.
Primena IMS tehnologije građenja danas

02.04.2014.
Velikani pejzažne arhitekture, Aleksandar Krstić - obeležavanje svetskog meseca pejzažne arhitekture

01.04.2014.
Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i procednih voda sa deponija

01.04.2014.
Urbanističko planiranje u zaštićenim prostorima - srednjovekovni grad Maglič

31.03.2014.
Učešče Komore na 40. jubilarnom sajmu građevinarstva u Beogradu

31.03.2014.
Rezultati Konkursa za idejno urbanističko - arhitektonsko rešenje uređenja banjsko/hotelskog kompleksa uz istočnu obalu jezera Palić

31.03.2014.
Obilazak gradilišta: Autoput - Koridor 11

28.03.2014.
Stare srpske kuće kao graditeljski podsticaj - kuće Bože Petrovića - Trajne vrednosti narodnog neimarstva

26.03.2014.
KONFERENCIJA "SAVREMENA GRAĐEVINSKA PRAKSA 2014"

25.03.2014.
Obilazak gradilišta: "Izgradnja hale sportova u Kraljevu - iskustveni prilaz"

25.03.2014.
Obilazak objekta: Pametna zgrada po konceptu "Zero energy house"

24.03.2014.
Dani inženjera

24.03.2014.
Prostori za igru - Rizici i upravljanje rizicima sa aspekta bezbednosti i zdravlja korisnika (planiranje, projektovanje, izvođenje i održavnje)

24.03.2014.
Navodnjavanje linearnim i centrapivot mašinama sa zahvatanjem vode iz bunara i kanala-vodotoka

24.03.2014.
Održan Sajam građevinarstva i ekologije u Kragujevcu od 06. do 08. marta 2014. godine

21.03.2014.
Posebni sistemi iz oblasti zaštite od požara - automatska dojava požara u poslovnim i industrijskim objektima

21.03.2014.
Obnovljivi izvori energije iz poljoprivredne i prehrambene delatnosti - bio goriva

21.03.2014.
Poziv članovima Inženjerske Komore Srbije za posetu Sajmu građevinarstva SEEBBE

20.03.2014.
Dan udruženja Građevinskih inženjera Srbije na Sajmu građevinarstva u Beogradu

20.03.2014.
GIZ/AMBERO-ICON Projekat "Unapredjenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji" - iskustva pilot projekata

19.03.2014.
Sistem centralnog grejanja i aspekt energetske efikasnosti u fazi od idejnog rešenja do predaje sistema korisniku

19.03.2014.
IZLOŽBA "ARH 006" od 02. do 08. jun 2014. godine U SUBOTICI

18.03.2014.
Prostorno uređenje Goča

17.03.2014.
Koncept bežičnih mreža ( Wi-Fi IEEE 802.11), predavanje u Kraljevu

14.03.2014.
ECO-EXPO međunarodni sajam ekologije i zaštite životne sredine

14.03.2014.
Upoznavanje sa "Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih objekata"

11.03.2014.
Stručna konferencija "Energetska efikasnost u zgradama" održana u Sofiji

07.03.2014.
Prezentacija inovativnih rešenja - nova tehnologija gradnje nosivih prenapregnutih građevina čeličnim spiralnim cevima i konstrukcijama od valovitog lima u infrastrukturnim projektima

07.03.2014.
Proizvodnja električne energije i toplotne energije iz biogasa - prikaz tehnološkog procesa

05.03.2014.
Primena panela solarnih ćelija u arhitekturi u Srbiji i Beogradu - Mogućnosti uvođenja solarnih fotonaponskih ćelija

05.03.2014.
Stručni obilazak Hipol a.d. Odžaci sa prezentacijom, polazak iz Novog Sada

04.03.2014.
Menadžment kvalitetom isporuka i radova na investicionom projektu-svetska praksa

04.03.2014.
Održan prvi sastanak radne grupe za implementaciju Profesionalnog usavršavanja članova Komore, po preporuci Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC)

03.03.2014.
SAJAM GRAĐEVINARSTVA I EKOLOGIJE U KRAGUJEVCU

27.02.2014.
Upravljanje projektima i ugovorima i značaj i sadržaj dinamičkog plana radova prema FIDIC modelima ugovora

27.02.2014.
Katodna zaštita (Korozija i zaštita od korozije)

21.02.2014.
Prezentacija na temu "Energetski efikasna rešenja - Rofix TIS"

24.02.2014.
Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matične sekcije urbanista
24.02.2014.
Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova

21.02.2014.
Sistemi tehničkog obezbeđenja objekta (alarmni sistemi: kontrola pristupa, protivprovala i dr.), Regionalni centar Beograd

18.02.2014.
Idejno tehnološko mašinski projekat pogona za peletiranje i briketiranje biomase

14.02.2014.
Vatrogasne stanice - novi sistem i kategorizacija

14.02.2014.
Arhitektura energetski efikasnih objekata

14.02.2014.
Tradicionalna manifestacija "ARHIENALE 9"

14.02.2014.
Sretenje - Dan državnosti Srbije, neradni dan 17.02.2014. godine

06.02.2014.
IPTV - Novi doživljaj televizije

29.01.2014.
Prezentacione veštine (in-house obuka)

28.01.2014.
Izložba Arhitektura Sočija - prestonice ZOI 2014.

27.01.2014.
FORUM URBANUM - Sajam urbanizma

09.01.2014.
Radno vreme regionalne kancelarije Kraljevo 9. i 10. januara 2014. godine

30.12.2013.
Doneti Plan i program rada i Finansijski plan Komore za 2014. godinu

25.12.2013.
Radno vreme Komore za vreme novogodišnjih i božićnih praznika

20.12.2013.
Peta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije

19.12.2013.
Geoelektrična i seizmička merenja u cilju definisanja geotehničkih parametara tla i Tribina izrade i prezentacija tehnološko-mašinskog projekta pogona šaržne proizvodnje biodizela, u Novom Sadu

19.12.2013.
Treći tradicionalni godišnji skup: "Primena važećih propisa u planiranju, projektovanju i izgradnji"

17.12.2013.
Okrugli sto pod nazivom "Godišnji Skup o primeni važećih propisa u planiranju, projektovanju i izgradnji"

17.12.2013.
Prikaz projekta konstrukcije sa zaštitom temeljne jame za objekat Podzemne garaže za putnička vozila na prostoru Trga Republike i “Riblje pijace” u Novom Sadu

13.12.2013.
Uvod u problematiku ugovaranja u građevinarstvu; Istorijat i svetska praksa; Modeli FIDIC ugovora - predavanje u Nišu

11.12.2013.
Primeri dobre prakse iz oblasti primene obnovljivih izvora energije (solarni sistemi i drvna biomasa), predavanje u Beogradu

11.12.2013.
Primena FTTH/B tehnologije, (Fiber to the home/bilding) iskustva i perspektive, predavanje u Beogradu

10.12.2013.
Stručna poseta sa prezentacijom - Žeželjev most u Novom Sadu, polazak iz Beograda

09.12.2013.
Arhitektura Barselone, predavanje u Čačku

09.12.2013.
Investicije i privredni razvoj - različita svetska iskustva i kontraverze u Srbiji

06.12.2013.
Obaveštenje Sindikata sudskih veštaka Srbije za članove Inženjerske komore Srbije

06.12.2013.
Izolacija termotehničkih sistema u zgradama - pregled regulative i Knauf Insulation EE rešenja, predavanje u Beogradu

06.12.2013.
Aspekti zaštite na radu inženjerskih oblasti, predavanje u Novom Sadu

06.12.2013.
Novi i obnovljivi izvori energije na energetskom tržistu kod nas - Tehnički i ekonomski izazovi, predavanje u Novom Sadu

06.12.2013.
Predstavljanje programa za proračun zvučne izolacije URSA FRAGMAT, rađenog prema evropskim normama EN 12354, u Nišu

05.12.2013.
Izrada propusta za migraciju sitnih životinja u okviru zaštićene zone specijalni rezervat prirode "Ludaško jezero" u ataru između naselja Hajdukovo i Palić prema uslovima Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, predavanje u Subotici

03.12.2013.
Javne nabavke - Priprema za predstojeće invensticione cikluse i buduće projekte u toku približavanja Srbije evropskim standardima, predavanje u Beogradu

03.12.2013.
Faktori sigurnosti u projektovanju procesnih postrojenja i dimenzionisanju procesne opreme, predavanje u Beogradu

03.12.2013.
Prezentacija projekta "Beograd na vodi", predavanje u Beogradu

03.12.2013.
"Meliorativci, šta smo uradili za struku" - Rekapitulacija rada, tribina u Beogradu

02.12.2013.
Prezentacija plana generalne regulacije "Maglič", tribina u Kraljevu

02.12.2013.
"Sanacija i rekonstrukcija zaštićenih objekata - primeri iz prakse" - Obnova Svetog manastira Hilandara, predavanje u Valjevu

02.12.2013.
Izmene koje su nastale u Zakonu o zaštiti od požara sa posebnim osvrtom na polaganje stručnog ispita za izradu glavnog projekta zaštite od požara, predavanje u Beogradu

29.11.2013.
Crkveno graditeljstvo, predavanje u Beogradu

29.11.2013.
Saniranje zidanih zgrada usled dejstva zemljotresa prema preporukama FEMA 306, predavanje u Beogradu

29.11.2013.
Prikaz realizovanih projekata o zaštiti i unapređenju predela, koji su konkurisali u 2013. godini za nagradu za predeo Saveta Evrope, predavanje u Beogradu

29.11.2013.
Izrada i primena Standarda SU-01.00.04: Krovni vrtovi i vrtovi terasa, predavanje u Beogradu

26.11.2013.
BIM - šansa za Srbiju? - predavanje u Beogradu

26.11.2013.
BIM - šansa za Srbiju? - predavanje u Novom Sadu

25.11.2013.
Tehnički prijem objekata, tribina u Kragujevcu

22.11.2013.
Informacija - Javna rasprava na Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji

20.11.2013.
Primena mobilnih komunikacija u sistemima daljinskog nadzora i upravljanja, predavanje u Kraljevu

19.11.2013.
Marginalizovane teme - arhitektura privatnih, javnih i sakralnih objekata - Stvaralaštvo profesora Spasoja Krunića, predavanje u Beogradu

18.11.2013.
5. Internacionalni naučno - stručni skup "Građevinarstvo - nauka i praksa"

14.11.2013.
Sedmi tradicionalni skup na Divčibarama:
1.Geološke i inženjerskogeološke podloge kao sastavni deo prostornih i urbanističkih planova.
2.Geotehničke podloge kao sastavni deo glavnih građevinskih projekata
- zakonska regulativa i praksa -

14.11.2013.
Priključenje solarnih elektrana u distributivni sistem "Elektrošumadije" Kragujevac, predavanje u Kragujevcu

14.11.2013.
Predstavljanje programa za proračun zvučne izolacije URSA FRAGMAT, rađenog prema evropskim normama EN 12354 u Novom Sadu

13.11.2013.
"Vodič za investitore - Kako izgraditi objekat u Republici Srbiji" - kratak prikaz suštine, osnovnih principa i iskustava investitora u praksi, predavanje u Beogradu

13.11.2013.
Smart City u svetlu informacionih tehnologija i telekomunikacija, predavanje u Novom Sadu

12.11.2013.
Bežično priključenje objekta na spoljnu infrastrukturu, bežične komunikacije u objektu, prijem, emitovanje i distribucija RTV signala, predavanje u Beogradu

08.11.2013.
Predavanje "Teledetekciona multispektralna analiza geoprostora kao osnov za realizaciju održivog razvoja - GIS"

08.11.2013.
Savetovanje i prateća izložba "Nove tehnologije u građevinarstvu"

07.11.2013.
51. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije, 51. Međunarodna izložba mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju - besplatne ulaznice za članove Komore

05.11.2013.
Neradni dan, 11. novembar 2013.g. - Državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu

05.11.2013.
Predavanje "Uvod u problematiku ugovaranja u građevinarstvu; Istorijat i svetska praksa; Modeli FIDIC ugovora"

05.11.2013.
Stručna poseta gradilišta u Budimpešti: Nova metro linija M4 (stanica Rákóczi tér), Projekat urbane regeneracije - Corvin Promenade - polazak iz Subotice

05.11.2013.
Održan skup Inženjerske inicijative za regionalnu saradnju od 4. do 6. oktobra 2013. godine u Novom Sadu

01.11.2013.
Obilazak gradilišta: Autoput - Koridor 11 u zoni petlje "Takovo" kog Gornjeg Milanovca

01.11.2013.
Autonomija arhitektonske prakse: strateško mesto arhitekture u savremenom društvenom kontekstu, tribina u Beogradu

31.10.2013.
Primena "mobile mapping" tehnologije u prikupljanju i korišćenju geoprostornih podataka , predavanje u Kraljevu

28.10.2013.
Savetovanje "Savremeni materijali i postupci sanacije građevinskih objekata"

28.10.2013.
Inženjerska primena teorije sličnosti i dimenzione analize, predavanje u Novom Sadu

24.10.2013.
Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji

24.10.2013.
Seminar "Sistemi nastavljanja armaturnih šipki mehaničkim nastavcima"

24.10.2013.
Sufinansiranja projekata koji su od interesa za članove Matične sekcije urbanista

24.10.2013.
Proizvodnja biljnog materijala i primena na javnim površinama (drvoredne sadnice lišćara, kalemljene vrste biljaka, perene sa akcentom ukrasnih trava), predavanje u Novom Sadu

23.10.2013.
Predavanje "Programiranje u arhitekturi"

21.10.2013.
Energetski efikasna arhitektura -Prikaz projekta TABULA, predavanje u Beogradu

21.10.2013.
6. Savetovanje o obnovljivim izvorima energije "Male hidrolektrane - Energetska budućnost Srbije", savetovanje u Vlasotincu

21.10.2013.
Regulacija i uređenje obala reke Ibra u centralnoj gradskoj zoni grada Kraljeva

18.10.2013.
Sistemi upravljanja kvalitetom i standardi u proizvodnji hrane, važni za izradu tehnoloških projekata, predavanje u Novom Sadu

18.10.2013.
Promocija stručnih knjiga na ovogodišnjem 58. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga

18.10.2013.
Strategija razvoja saobraćaja Grada Kragujevca 2012-2022, predavanje u Kragujevcu

18.10.2013.
Predlog metodologije izrade projekta organizacije i tehnologije izvođenja radova, predavanje u Beogradu

17.10.2013.
Izložba "Yo.V.A. 3 - Young Viennese Architects" - "Mladi bečki arhitekti 3"

17.10.2013.
Besplatne ulaznice za 58. Međunarodni beogradski sajam knjiga

16.10.2013.
Konferencija "Fasade i krovovi u zgradarstvu, savremeni i tradicionalni materijali i sistemi u funkciji energetske efikasnosti, trajnosti i estetike"

15.10.2013.
16. Simpozijum termičara Srbije - okrugli sto na temu "Efekti primene pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada"

15.10.2013.
Predstavljanje programa za proračun zvučne izolacije URSA FRAGMAT

14.10.2013.
FR3 - ekološko ulje za energetske transformatore, predavanje u Beogradu

11.10.2013.
Druga međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije

10.10.2013.
Primena vijčanih veza kod armiranobetonskih montažnih stubova i greda, kod montažnog i monolitnog načina izgradnje. Zamena betonskih konzola skrivenim čeličnim konzolama, predavanje u Subotici

10.10.2013.
Problemi izrade elektro, IT i telekomunikacionih projekata (standardi, dozvole, sadržaj, revizija i slično), okrugli sto u Novom Sadu

10.10.2013.
Izmene koje su nastale u Zakonu o zaštiti od požara sa posebnim osvrtom na polaganje stručnog ispita za izradu glavnog projekta zaštite od požara, predavanje u Kragujevcu

10.10.2013.
Peta međunarodna Konferencija o arhitekturi BLOK

09.10.2013.
Dani nženjera Srbije 2013

08.10.2013.
14. Dani arhitekture Niša

07.10.2013.
Obilazak gradilišta: Autoput - Koridor 11 u zoni petlje "Takovo" kod Gornjeg Milanovca, polaak iz Čačka

03.10.2013.
Iskustva i zapažanja iz saradnje sa stranim investitorima i njihovim stručnim predstavnicima tokom realizacije projekata izgradnje, predavanje u Beogradu

03.10.2013.
Energetska efikasnost pumpnih stanica za vodu - izbor radnog režima pri pogonu i pri projektovanju , predavanje u Novom Sadu

03.10.2013.
Peto međunarodno naučno-stručno savetovanje "Geotehnički aspekti građevinarstva" - Druga informacija

02.10.2013.
Besplatne ulaznice za 10. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa - ECOFAIR i 9. Međunarodni sajam energetike u Beogradu

02.10.2013.
IP video nadzor u korporativnim mrežama na primeru NIS-a, predavanje u Beogradu

01.10.2013.
Izmene koje su nastale u Zakonu o zaštiti od požara sa posebnim osvrtom na polaganje stručnog ispita za izradu glavnog projekta zaštite od požara, predavanje u Nišu

23.09.2013.
Predavanje "Uvod u problematiku ugovaranja u građevinarstvu; Istorijat i svetska praksa; Modeli FIDIC ugovora"

19.09.2013.
Izmene koje su nastale u Zakonu o zaštiti od požara sa posebnim osvrtom na polaganje stručnog ispita za izradu glavnog projekta zaštite od požara, predavanje u Novom Sadu

19.09.2013.
Prezentacija Zakona o Javnim nabavkama u Kragujevcu

19.09.2013.
Alternativni izvori energije - MHE u Raškom okrugu, predavanje u Kraljevu

17.09.2013.
Spoljašnja gromobranska zaštitna instalacija - zahtevi standarda IEC 62305

13.09.2013.
Komora raspisuje Konkurs za zaposlenje stručnog saradnika za oblast programiranja

12.09.2013.
Javni poziv - konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović

12.09.2013.
22. Međunarodni salon urbanizma

06.09.2013.
Stručna poseta cementari Lafarge u Beočinu - polazak iz Beograda

04.09.2013.
Predavanje na temu "Mogućnosti i problemi daljinskog očitavanja brojila" u Beogradu

04.09.2013.
Permanentno usavršavanje - predavanje na temu "Iskustva EU programa podrške razvoju infrastrukture u Srbiji u pripremi i implementaciji projekata"

04.09.2013.
Prezentacija "Proizvodni program firme Systema Italija"

04.09.2013.
Obilazak objekta: "Izgradnja mosta preko reke Ibra" u Ribnici

04.09.2013.
Matična sekcija urbanista raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista

16.08.2013.
Unapredimo struku - ANKETA - odnos obrazovanja i prakse licenciranih inženjera i prostornih planera

31.07.2013.
Saopštenje za javnost

29.07.2013.
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije

29.07.2013.
Peto međunarodno naučno-stručno savetovanje "Geotehnički aspekti građevinarstva"

24.07.2013.
Sastanak Njegove Ekselencije Mr Michel Davenporta i predsednika Skupštine Komore prof. dr Dragoslava Šumarca

19.07.2013.
Učešće Komore na konferenciji "Zelena energija Srbije - Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost"

11.07.2013.
Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac raspisuju otvoreni, javni, idejni konkurs za idejno urbanističko - arhitektonsko rešenje uređenja centralne zone Leskovca

11.07.2013.
Obaveštenje o radnom vremenu regionalnih kancelarija Komore tokom jula i avgusta

09.07.2013.
Dani Komore na Vlasinskom letu

09.07.2013.
IV MEĐUNARODNO SAVETOVANJE "U susret humanom gradu - Saobraćaj u gradovima jugoistočne Evrope"

09.07.2013.
Sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove Komore

08.07.2013.
Mogući modeli arhitektonskih remodelacija na postojećim javnim, poslovno-stambenim i stambenim objektima u gradskim centrima, predavanje u Kragujevcu

10.06.2013.
Predavanje na temu: Šta je sve novo u verziji 2014 Autodesk programa i paketa

01.07.2013.
Tribina "Projekat autoputa Beograd - Južni Jadran za potez Beograd (obilaznica) - Obrenovac" u Beogradu

28.06.2013.
Likovni izrazi u savremenoj svetskoj arhitekturi - paralela XIX i XXI veka, predavanje u Kragujevcu

27.06.2013.
Predavanje "The Optical Methods of Caustics and Photoelasticity Applied to Crack Problems" u Nišu

20.06.2013.
Osnove pristupačnosti koncept dizajna za sve, predavanje u Novom Sadu

19.06.2013.
Korišćenje obnovljivih izvora energije na primeru opštine Svrljig, Tribina u Svrljigu

18.06.2013.
Koncept digitalne televizije, predavanje u Kraljevu

18.06.2013.
Karte seizmičkih hazarda Srbije - osnova za primenu EC-8

18.06.2013.
Obilazak gradilišta - novi most na Dunavu (Zemun Borča), polazak iz Novog Sada

17.06.2013.
Komora proslavila 10 godina rada

14.06.2013.
Potrebe za obnovom omotača prefabrikovanih stambenih zgrada, predavanje u Novom Sadu

13.06.2013.
Iskustva u proizvodnji i primeni tehnološko - mašinskog projekta postrojenja za proizvodnju biogasa, tribina u Novom Sadu

13.06.2013.
Električne instalacije niskog napona u kontekstu izmena u propisima, predavanje u Beogradu

12.06.2013.
Solarno daljinsko grejanje, predavanje u Beogradu

12.06.2013.
Susreti prostornih planera Srbije

10.06.2013.
Predavanje "Spomenici prirode u Novom Sadu"

10.06.2013.
Nove evropske norme za projektovanje - Evrokod 2 za proračun betonskih konstrukcija, predavanje u Valjevu

10.06.2013.
Prezentacija inovativnih rešenja - NIBE pumpe

07.06.2013.
Novo na portalu Inženjerske komore Srbije - Videoteka održanih predavanja

07.06.2013.
Popusti za stručno-edukativne obuke

31.05.2013.
Nacrt pravilnika o tehničkim zahtevima za električne instalacije niskog napona - Poziv članovima za davanje primedbi i sugestija

31.05.2013.
Obilazak gradilišta - Novi most preko Dunava Zemun - Borča, polazak iz Čačka

30.05.2013.
YTONG - savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju, predavanje u Šapcu

30.05.2013.
YTONG - savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju, predavanje u Valjevu

29.05.2013.
Energetska efikasnost i sistemi grejanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije i pripreme sanitarne tople vode, predavanje u Kragujevcu

28.05.2013.
Obilazak gradilišta - Novi most preko Dunava Zemun - Borča, polazak iz Subotice

28.05.2013.
LG elektronics - Multi V instalacija - LG Electronics VRF sistemi

24.05.2013.
Slabosti informatičke bezbednosti kao posledica sistemskih propusta i grešaka, predavanje u Beogradu

24.05.2013.
Prezentacija novih tehničkih uslova i regulativa iz oblasti telekomunikacija - Pravilnik o elektronskim komunikacionim mrežama, tribina u Nišu

20.05.2013.
Male hidroelektrane - od ideje do građevinske dozvole, predavanje u Beogradu

20.05.2013.
Sedmi naučno - stručni skup "Projektovanje, proračun i izgradnja seizmički otpornih zidanih zgrada"

20.05.2013.
Primena Zakona o planiranju i izgradnji: izrada i procedure GUP i PGR Beograda - 4 godine posle, predavanje u Beogradu

16.05.2013.
Naučno tehnološki park Univerziteta u Novom Sadu - deo na fakultetu Tehničkih nauka, razlozi za njegovo osnivanje i svrha njegovog postojanja, predavanje u Novom Sadu

16.05.2013.
Stručna poseta: "Obilazak Manastira u Kaću - objekat klase A energetskog razreda", polazak iz Valjeva

16.05.2013.
Prezentacija Zakona o javnim nabavkama, tribina u Beogradu

15.05.2013.
Majski susreti u Kragujevcu

15.05.2013.
80. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu - besplatne ulaznice

15.05.2013.
Planski tretman zaštite prostora u Srbiji

15.05.2013.
Stručna poseta fabrici "Fiat - automobili Srbija" u Kragujevcu , polazak iz Niša

14.05.2013.
Nemačko-srpski sajam karijere 2013 German - Serbian career fair 2013

14.05.2013.
Moguće uštede energije za grejanje, električne energije i vode u stambenim zgradama primenom informaciono-komunikacionih tehnologija, predavanje u Beogradu

14.05.2013.
Izabrano novo rukovodstvo Inženjerske komore Srbije

13.05.2013.
Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Subotici

13.05.2013.
Obilazak gradilišta - novi most na Dunavu (Zemun - Borča), polazak iz Novog Sada

13.05.2013.
Obilazak sa prezentacijom - most sa kosim zategama preko reke Tise u mestu Ada, polazak iz Beograda

10.05.2013.
Arhitektonski vodič Niša

10.05.2013.
Razvoj novih tehnologija kao potpora procesu projektovanja - konkurentna prednost projektanta

09.05.2013.
Spregnute grede u primeni kod tankih i ravnih međuspratnih konstrukcija i protivprobojno osiguranje punih AB ploča, predavanje u Subotici

09.05.2013.
Projektovanje, montaža i ocenjivanje usaglašenosti predizolovanih sistema daljinskog grejanja, predavanje u Beogradu

09.05.2013.
Besplatne ulaznice za 57. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu

08.05.2013.
Visoko energetski efikasni objekti u sistemu održivog razvoja (tzv. "zero energy house"), predavanje u Novom Sadu

08.05.2013.
Oprema pod pritiskom, sferni rezervoari, tečni naftni gas, procena rizika, predavanje u Novom Sadu

30.04.2013.
Stručna Poseta firmi "Siemens" - Sektor LES - Subotica i "Energomontu" d.o.o u Bačkim Vinogradima, polazak iz Subotice - Rok za prijavu je 13. maj 2013.

30.04.2013.
Voda - medijum u termotehničkim postrojenjima, predavanje u Beogradu

29.04.2013.
Sufinansiranja projekata koji su od interesa za članove Matične sekcije urbanista

26.04.2013.
Neradni dani Komore povodom prvomajskih i uskršnjih praznika

26.04.2013.
FORUM URBANUM - Sajam urbanizma

24.04.2013.
Četvrta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije

24.04.2013.
Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova

23.04.2013.
Tehnička pravila za distributivne vodovodne sisteme - UTVSI DVGW W 400, predavanje u Beogradu

23.04.2013.
Akcioni plan za primenu Evropske konvencije o predelu, predavanje u Beogradu - Promenjen datum održavanja predavanja

22.04.2013.
Iskustva i zapažanja iz saradnje sa stranim investitorima i njihovim stručnim predstavnicima tokom realizacije projekata izgradnje, predavanje u Subotici

22.04.2013.
Održan Dan Udruženja građevinskih inženjera Srbije i Inženjerske komore Srbije na Sajmu građevinarstva u Beogradu

18.04.2013.
Izložba "Arh - 005 +"

17.04.2013.
8. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture - BINA, "RAZOTKRIVANJE ARHITEKTURE" 18-30. april 2013.

17.04.2013.
Vrednovanje nepokretnosti uz primenu GIS-a, predavanje u Kragujevcu

17.04.2013.
Stručna poseta: "Obilazak gradilišta - Novi most preko Dunava Zemun - Borča i Poseta Hramu Svetog Save - izvedene mašinske instalacije podnog grejanja", polazak iz Valjeva

17.04.2013.
Projektna rešenja elektrotehnike, automatike i telekomunikacija u Kliničkom centru u Novom Sadu, predavanje u Novom Sadu

12.04.2013.
Urbana bezbednost, predavanje u Beogradu

12.04.2013.
Primena tarifnog sistema u sistemu grejanja, predavanje u Čačku

11.04.2013.
Plan područja posebne namene "Ibarske elektrane" sa prikazom grafičkih priloga PPPN , predavanje u Kraljevu

10.04.2013.
GOSTOVANJE IZLOŽBE "50 OBJEKATA MODERNE NIŠA 1930. -1970." u okviru manifestacije "Beogradska internacionalna nedelja arhitekure - BINA"

10.04.2013.
Kontrola primene važećih standarda u projektovanju vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, predavanje u Valjevu

10.04.2013.
Klimatizacija odeljenja vantelesne oplodnje Zdravstvenog centra u Valjevu, predavanje u Valjevu

09.04.2013.
Građevinska struka kao uticajan faktor u izgradnji PPV na teritoriji RS, predavanje u Beogradu

09.04.2013.
Dan Udruženja građevinskih inženjera Srbije i Inženjerske komore Srbije na Sajmu građevinarstva u Beogradu i besplatne ulaznice za Sajam građevinarstva u Beogradu

08.04.2013.
Permanentno usavršavanje članova Komore - Evropske norme iz oblasti liftova: Novine i razlike u odnosu na postojeću nacionalnu regulativu, predavanje u Beogradu

08.04.2013.
Prezentacija "Od zakona o efikasnom korišenjenju energije do energetskog pasoša - Danfoss rešenja za energetski efikasne instalacije grejanja i klimatizacije"

05.04.2013.
Iskustva u primeni pravilnika o energetskoj efikasnosti i sertifikaciji zgrada, predavanje u Čačku

05.04.2013.
Prezentacija softvera za izradu energetskih elaborate i energetskih pasoša Knauf Term 2 PRO u Novom Sadu

05.04.2013.
Poseta pivari Apatin - Priprema i potrošnja vode u proizvodnji piva, polazak iz Novog Sada

05.04.2013.
Komunikacioni modul za prenos podataka i upravljanje predajnim stanicama sa ugrađenim upravljačkim jedinicama različitih proizvođača, predavanje u Beogradu

04.04.2013.
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije

04.04.2013.
Primena Standarda SU-01.00.03: - Uređenje i ozelenjavanje u oblasti pejzažne arhitekture, predavanje u Beogradu

03.04.2013.
Obnovljivi izvori energije, poseta toplani u Sremskoj Mitrovici - polazak iz Novog Sada

03.04.2013.
Projektovanje i izvođenje mostova primenom tehnologije postepenog potiskivanja (nagurivanja) rasponske konstrukcije, predavanje u Beogradu

03.04.2013.
Konkurs za godišnje nagrade Inženjerske komore Srbije

02.04.2013.
IV međunarodni simpozijum "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2013"

01.04.2013.
Usvojen Plan i program rada Komore za 2013. godinu

01.04.2013.
Poseta 35. Salonu arhitekture u Beogradu, polazak iz Subotice

29.03.2013.
Advantix Systems U.S.A.-hladjenje i razvlaživanje uz do 50% manju potrošnju energije
Losberger modularne hale i sportski objekti
Tekstilni difuzori "Prihoda"
Solarne elektrane-besplatna energija sunca

28.03.2013.
Energetski efikasna arhitektura - arhitekta L. N. Foster i ekološki pristup projektovanju, predavanje u Beogradu

27.03.2013.
Meliorativci, uradimo nešto za struku - okrugli sto u Beogradu

27.03.2013.
Primena kosih avio snimaka i mobile mapping tehnologije za prikupljanje podataka o prostoru, predavanje u Kragujevcu

25.03.2013.
Stručno predavanje o prečistačima voda SBR-tehnologija (Sequencing Bath Reactor) Akva park u Bačkom Petrovcu (kontejnerski tip) i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Ada i Mol, stručna poseta polazak iz Novog Sada

21.03.2013.
Problemi usaglašavanja projekta električnih instalacija objekata i mernih mesta, sa aspekta protivpožarne zaštite, Tribina u Subotici

19.03.2013.
Posebna promotivna ponuda literature JP Službeni glasnik

18.03.2013.
Predavanje na temu "Kontroverze savremene energetike i koncept budućih termoenergetskih postrojenja"

18.03.2013.
Stanje i razvoj sistema daljinskog grejanja u Kragujevcu

18.03.2013.
Projektovanje zvučne zaštite, predavanje u Beogradu

18.03.2013.
Planski tretman zaštite prostora u Srbiji, predavanje u Beogradu

17.03.2013.
Predavanje na temu "Građevinska delatnost Milutina Milankovića"

15.03.2013.
Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista

14.03.2013.
Projektovanje armiranobetonskih stubova višespratnih zgrada prema Evrokodu, predavanje u Novom Sadu

14.03.2013.
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva - drugi deo, predavanje u Beogradu

12.03.2013.
Kontrolisana eksploatacija materijala u priobalju Zapadne Morave sa elementima uređenja vodotoka, predavanje u Čačku

12.03.2013.
Gradnja drvetom u Srbiji

12.03.2013.
Međunarodni sajam ekologije Eco Expo 2013

11.03.2013.
LG electronics - CASD kurs

08.03.2013.
Pregled i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa novim tehničkim propisima, predavanje u Novom Sadu

08.03.2013.
Konferencija Savremena građevinska praksa 2013

06.03.2013.
IZLOŽBA "ARH-005" 22 - 28. aprila 2013. godine u Subotici

06.03.2013.
Značajni elektro energetski objekti na teritoriji Kragujevca i izgradnja TS 110/35/10 kV, predavanje u Kragujevcu

01.03.2013.
Predavanje iz oblasti zaštite od požara - Katastrofalni požari, u Novom Sadu

01.03.2013.
Otvoren 7. Sajam građevinarstva u Kragujevcu

01.03.2013.
Analiza prednosti i mana kompaktnih fluoroscentnih sijalica, predavanje u Čačku

27.02.2013.
Inženjerska komora učesnik na projektu TEMPUS

26.02.2013.
Sajam i Konferencija zelene gradnje 2013

26.02.2013.
Metode transformacije koordinata tačaka odredjenih GPSistemom u državni-referentni koordinatni sistem, predavanje u Valjevu

26.02.2013.
Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Čačku

25.02.2013.
"SAJAM GRAĐEVINARSTVA U KRAGUJEVCU", 28.02. - 02.03.2013. god.

19.02.2013.
Stručna poseta toplani "Senjak" u Pirotu

19.02.2013.
ARHIENALE 8

14.02.2013.
Prezentacija Advantix Systems U.S.A.-hladjenje i razvlaživanje uz do 50% manju potrošnju energije, Losberger modularne hale i sportski objekti, Tekstilni difuzori "Prihoda", Solarne elektrane-besplatna energija sunca

14.02.2013.
Sretenje - Dan državnosti Srbije, neradni dan 15.02.2013.g.

12.02.2013.
Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Kragujevcu

29.01.2013.
Milovan Glavonjić, dipl.inž.el., izabran za predsednika Upravnog odbora Komore

18.01.2013.
Druga redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije

11.01.2013.
14. januar - Neradni dan

28.12.2012.
Radno vreme Komore za predstojeće božićne i novogodišnje praznike

24.12.2012.
Patrijarh srpski G. Irinej prisustvovao sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije

20.12.2012.
Moderno i održivo - održivost građevina, mesta i celina modernog pokreta u arhitekturi - predavanje u Beogradu

19.12.2012.
Tribina: "U susret Pravilniku o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova" - u Nišu

19.12.2012.
Javne nabavke u građevinarstvu i inženjerska struka - primeri iz dosadašnje prakse - predavanje u Beogradu

19.12.2012.
Enterijeri arhitekte Dejana Babovića - predavanje u Beogradu

19.12.2012.
Pregled i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa novim tehničkim propisimai - predavanje u Beogradu

17.12.2012.
Viseći i šatorasti krovni sistemi u savremenoj praksi - predavanje u Nišu

17.12.2012.
Integralno projektovanje, saradnja sa stranim Projektantima i Projekt Menadžment na primeru rekonstrukcije upravne zgrade FIAT Automobili Srbija u Kragujevcu - predavanje u Subotici

14.12.2012.
Godišnji skup - tribina: "Od projekta do realizacije" u Valjevu

14.12.2012.
Regulacija Zapadne Morave - istorijat i privredni značaj - predavanje u Kraljevu

13.12.2012.
Katastar vodova - osnivanje i održavanje - predavanje u Koceljevi

13.12.2012.
Šipovi - od projektovanja do izvođenja - predavanje u Subotici

12.12.2012.
Članovi Komore osigurani od profesionalne odgovornosti i u 2013. godini

11.12.2012.
Advantix Systems U.S.A.-hlađenje,razvlaživanje i filtracija vazduha upotrebom rastvora soli
Solarne elektrane-besplatna energija sunca prezentaciju u Nišu

11.12.2012.
ZAJEDNIČKI GODIŠNJI SKUP REGIONALNIH ODBORA
Obnovljivi izvori energije iz poljoprivrede i prehrambene industrije u Novom Sadu

10.12.2012.
Greške pri projektovanju, izvođenju i eksploataciji zidova od opeke - Predavanje u Čačku

10.12.2012.
Proizvodni program firme Systema Italija - prezentacija u Nišu

07.12.2012.
Proizvodni program firme Systema Italija - prezentacija u Beogradu

07.12.2012.
Prva (konstitutivna) sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije trećeg saziva

07.12.2012.
Izrada dokumentacije za izgradnju i opremanje reciklažnih centara za razvrstavanje i privremeno skladištenje reciklabilnih materijala i posebnih tokova otpada - Predavanje u Novom Sadu

07.12.2012.
Život u IP svetu - mogućnosti i opasnosti - Predavanje u Novom Sadu

07.12.2012.
Usvojena odluka u vezi sufinansiranja projekata koji su od interesa za članove Matične sekcije urbanista

07.12.2012.
Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Kraljevu

06.12.2012.
Obnovljivi izvori energije dobijeni iz poljoprivredne i prehrambene industrije - Predavanje u Čačku

06.12.2012.
Obnovljivi izvori energije dobijeni iz poljoprivredne i prehrambene industrije - Predavanje u Novom Pazaru

06.12.2012.
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva - deo 2 - program permanentnog usavršavanja

03.12.2012.
Poseta gradilištu - Rekonstrukcija i dogradnja "PPPV Bukulja" u Aranđelovcu

03.12.2012.
Okrugli sto na temu "Meliorativci, uradimo nešto za struku" u Beogradu

30.11.2012.
Procena uticaja na životnu sredinu pri izgradnji regionalnih deponija u Srbiji - predavanje u Beogradu

29.11.2012.
Armstrong - Nova generacija energetski održivih akustičkih plafona, (kao i novine u okviru Armstrong metalnih i drvenih sistema spuštenih plafona)

29.11.2012.
linear mirror i solar wall - SUNČANI KOLEKTORI SA KONCENTRISANIM ZRAČENJEM - predavanje u Novom Sadu

27.11.2012.
Poseta gradilištu: Brana i akumulacija "Arilje - profil Svračkovo"

27.11.2012.
Energetska efikasnost u industriji, hlađenje bez utroška energije - predavanje u Subotici

23.11.2012.
Plan preventivnih mera, Primena uredbe o bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, ("Sl.glasnik RS" broj 14/09) - predavanje u Novom Sadu

21.11.2012.
LG elektronics - LatsCAD. Akademija za energetska rešenja u Kragujevcu

21.11.2012.
Poseta gradilištu - novi most na Dunavu (Zemun-Borča)

20.11.2012.
Prof. dr Dragoslav Šumarac izabran za potpredsednika Evropskog saveta inženjerskih komora

15.11.2012.
LG elektronics - LatsCAD. Akademija za energetska rešenja u Novom Sadu

15.11.2012.
Upravljanje projektnom dokumentacijom i primena odgovarajućih paketa i standarda - predavanje u Beogradu

15.11.2012.
Kreativna nebeska kapija na aerodromu u Budimpešti, O našim vodama

15.11.2012.
Projektovanje interne saobraćajne infrastrukture u sklopu stambenih, poslovnih i trgovačkih centara

15.11.2012.
Obnovljivi izvori energije dobijeni iz poljoprivredne i prehrambene industrije

15.11.2012.
LAN News and Data Center Design for 40/100G

14.11.2012.
Konkurs "Energetski razred A - Pokaži da je moguće!"

14.11.2012.
Zone zaštite nepokretnih kulturnih dobara u svetlu kanona i standarda baziranih na savremenim propisima - predavanje u Beogradu

13.11.2012.
Metodologija tehnoekonomski usklađenog razvoja sistema kanalizacije naselja i prečišćavanje otpadnih voda kroz faznu izgradnju postrojenja za prečišćavanje barskom vegetacijom u naseljima koja do sada nisu imala sisteme kanalizacije - predavanje u Novom Sadu

09.11.2012.
Obnovljivi izvori energije dobijeni iz sirovina i nus proizvoda iz poljoprivrede i prehrambene industrije - predavanje u Subotici

09.11.2012.
Povećanje energetske efikasnosti savremenim metodama gradnje. Prezentacija kompanije KINGSPAN - termoizolacioni paneli nove generacije - Predavanje u Valjevu

08.11.2012.
50. MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA, OPREME I UNUTRAŠNJE DEKORACIJE (UFI), 50. MEĐUNARODNA IZLOŽBA MAŠINA, ALATA I REPROMATERIJALA ZA DRVNU INDUSTRIJU (UFI)

08.11.2012.
Izložba "Arhitektura Kragujevca u drugoj polovini 20. veka"

05.11.2012.
Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Nišu

02.11.2012.
Bezbednost mašina i liftova, problematika projektovanja, edukacije, izrade, kontrole i servisiranje liftova - dvodnevni seminar u Novom Sadu

01.11.2012.
The 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE REGIONAL DEVELOPMENT, SPATIAL PLANNING AND STRATEGIC GOVERNANCE (RESPAG)

29.10.2012.
Predavanje u okviru programa permanentnog usavršavanja članova Komore na temu "Opcije upravljanja komunalnim čvrstim otpadom" - u Beogradu

26.10.2012.
Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Novom Sadu

24.10.2012.
Stručna poseta hidroelektrani "Đerdap" I - Kladovo

24.10.2012.
Predavanje u okviru programa permanentnog usavršavanja članova Komore na temu "Procena uticaja na životnu sredinu pri izgradnji regionalnih deponija u Srbiji" - u Beogradu

24.10.2012.
Predavanje "Savremeni trendovi u pejzažnoj arhitekturi: Iskustva Kraljevine Danske" - u Beogradu

09.10.2012.
57. Međunarodni beogradski sajam knjiga - besplatne ulaznice

19.10.2012.
Predavanje "Korišćenje biomase za zagrevanje proizvodnog, kancelarijskog i stambenog prostora " - u Novom Sadu

19.10.2012.
Šesti tradicionalni skup na Divčibarama: Geološke podloge kao sastavni delovi prostornih i urbanističkih planova i Geotehničke podloge kao sastavni delovi glavnih gradjevinskih projekata - zakonska regulativa i praksa

17.10.2012.
Predavanje "Greške pri projektovanju, izvođenju i eksploataciji zidova od opeke" - u Kraljevu

11.10.2012.
Prezentacija "Nov pristup gradnji objekata - povećanje energetske efikasnosti nano tehnologijom u sendvič panelima - THERMALSAFE"

09.10.2012.
5. Savetovanje o obnovljivim izvorima energije "Male hidrolektrane - Hidro energija Stare Planine, proizvodnja elektro energije u MHE - iskustva u izgradnji"

09.10.2012.
Besplatne ulaznice za 8. Međunarodni sajam energetike u Beogradu

08.10.2012.
Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Beogradu

04.10.2012.
Predavanje "Izgubljeno graditeljsko nasleđe Beograda tokom perioda između dva svetska rata" u Beogradu

28.09.2012.
Međunarodna konferencija povodom obeležavanja 60 godina rada Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije

28.09.2012.
13. Dani arhitekure Niša - Oktobar mesec arhitekture, 03.10. - 27.10. 2012. godine

27.09.2012.
Stručna poseta - Obilazak mini hidroelektrane "Hidrocentrala pod gradom" sa posetom Šarganske osmice

21.09.2012.
Prezentacija sigurnosnih ograda Bastion

19.09.2012.
Predavanje "Ugradnja merača utrošene vode - vodomera sa sistemom daljinskog očitavanja u okviru sistema vodosnabdevanja opštine Inđija" u Novom Sadu

13.09.2012.
Predavanje "Petrohemijski proces - Hidrodesulfurizacije" u Novom Sadu

13.09.2012.
LG elektronics - Hydrokit i Therma V

04.09.2012.
Prezentacija novih Kingspan proizvoda u Nišu

06.09.2012.
Stručno-edukativni seminar "Unutrašnja gromobranska instalacija-prenaponska zaštita na stambenim i industrijskim objektima i solarnim elektranama"

04.09.2012.
Prezentacija novih Kingspan proizvoda

03.09.2012.
Raspisani izbori za predsednike podsekcija u Matičnoj sekciji projektanata i Matičnoj sekciji izvođača radova

03.09.2012.
Raspisani izbori za članove Skupštine Inženjerske komore Srbije

03.09.2012.
Matična sekcija urbanista raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista

27.08.2012.
08.09.2012. - Obilazak hidroelektrane Đerdap II, Kladovo

20.08.2012.
Stručni obilazak izgradnje pristupne saobraćajnice budućem mostu u Skopljanskoj ulici u Kraljevu

15.08.2012.
Međunarodna konferencija o modeliranju kišnog odvodnjavanja - 9th UDM Conference

10.08.2012.
Prezentacija "MADEEXPO" - najvećeg Italijanskog sajma građevinarstva i opremanja

07.08.2012.
Izmene licenci članova Komore nastale na osnovu Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije

27.07.2012.
Dani Komore na Vlasinskom letu 2012

11.07.2012.
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja dalo saglasnost na Odluku o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije

05.07.2012.
"Nove tehnologije u gradnji drvetom" - predavanje u Kraljevu

05.07.2012.
Obaveštenje u vezi rezultata konkursa za sufinansiranje projekata matičnih sekcija projektanata i izvođača radova

05.07.2012.
U ponedeljak 02.jula 2012.god., svečano je otvorena Regionalna kancelarija Inženjerske komore Srbije u Novom Sadu

05.07.2012.
"Upoznavanje sa novim standardima u oblasti prenaponskih zaštita elektroenergetici i novim proizvodima u safetec tehnologiji" - predavanje u Beogradu

28.06.2012.
Održana Prva međunarodna konferencija mehanike oštećenja u Beogradu

27.06.2012.
Predavanje na temu: Energetska efikasnost i zaštita životne sredine - putevi do cilja, Zeleni grad

20.06.2012.
Obaveštenje za članove Komore sa teritorije regionalnih centara Valjevo, Čačak i Vranje

19.06.2012.
Nov studijski program master akademskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - INTEGRALNI URBANIZAM

19.06.2012.
"Weishaupt u akciji za uštedu energije" - predavanje u Nišu

18.06.2012.
Komora proslavila devet godina postojanja

18.06.2012.
"Projektovanje puteva: metode analize i projektovanja sistema za odvodnjavanje saobraćajnica i zaštitu voda i tla od zagađenja" - predavanje u Beogradu

06.06.2012.
"Uticaj elektromagnetnog zračenja na životnu sredinu" - predavanje u Valjevu

05.06.2012.
Izborna sednica članova podsekcija matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Novi Sad

04.06.2012.
"Sistemi upravljanja pametnim zgradama" - predavanje u Beogradu

04.06.2012.
"Ključni aspekti implementacije u prostornom planiranju" - predavanje u Beogradu

04.06.2012.
Izborna sednica članova podsekcija matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Niš

04.06.2012.
Izborna sednica članova podsekcija matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Kragujevac

01.06.2012.
Šesti naučno-stručni skup "Projektovanje linijskih infrastrukturnih sistema u seizmički aktivnim područjima" - Druga informacija

01.06.2012.
Održana Deveta redovna sednica Skupštine Komore

30.05.2012.
Izborna sednica članova podsekcija matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Kraljevo

30.05.2012.
Izborna sednica članova podsekcija matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Subotica

29.05.2012.
"Termomašinske instalacije za korišćenje geotermalne energije za zagrevanje objekta i termomašinske instalacije za korišćenje toplotne energije termalnih voda" - predavanje u Novom Sadu

28.05.2012.
Izborna sednica članova podsekcija matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Valjevo

28.05.2012.
Izborna sednica članova podsekcija matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Čačak

28.05.2012.
"Majski susreti" - predavanje u Kragujevcu

25.05.2012.
Predavanje "Programiranje u arhitekturi"

23.05.2012.
Susreti prostornih planera Srbije

23.05.2012.
"Energetska efikasnost u zgradama" - predavanje u Kraljevu

21.05.2012.
"Solarne elektrane sa heliostatima i sa fotonaponskim ćelijama" - predavanje u Beogradu

21.05.2012.
"Arhitektonska forma i nove tehnologije (1991-2011)" - predavanje u Beogradu

18.05.2012.
"Izbor tehnologije za projektovanje postrojenja za uklanjanje otpada u skladu sa međunarodnim normama" - Predavanje u Beogradu

18.05.2012.
Izborna sednica članova podsekcija diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Beograd

18.05.2012.
Treće naučno-stručno međunarodno savetovanje "Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija"

18.05.2012.
Deveta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije

17.05.2012.
Izborna sednica članova podsekcija diplomiranih inženjera eletrotehnike matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Beograd

17.05.2012.
Izborna sednica članova podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Beograd

16.05.2012.
Nacionalni naučni skup - GEO 2102 - Ključne komponente obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja

15.05.2012.
Izborna sednica članova podsekcija diplomiranih građevinskih inženjera matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Beograd

15.05.2012.
Studenska izložba Enterijeri 012 u okviru manifestacije Noć muzeja

14.05.2012.
Izborna sednica članova podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Beograd

11.05.2012.
DONETA ODLUKA O SPROVOĐENJU IZBORA ZA ČLANOVE REGIONALNIH ODBORA PODSEKCIJA IZVRŠNOG ODBORA MATIČNE SEKCIJE PROJEKTANATA, ODNOSNO IZVRŠNOG ODBOR MATIČNE SEKCIJE IZVOĐAČA RADOVA

11.05.2012.
79. Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu - besplatne ulaznice

11.05.2012.
" Klimatske promene i zelena ekonomija - inovacije u praksi urbanističkog planiranja Beograda" - Predavanje u Beogradu

11.05.2012.
Besplatne ulaznice za 56. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu

09.05.2012.
"Povećanje energetske efikasnosti savremenim metodama gradnje. Prezentacija kompanije KINGSPAN - termoizolacioni paneli nove generacije" - Predavanje u Novom Pazaru

08.05.2012.
"Obnovljivi izvori energije - energetska efikasnost i energetski menadžment - Zakoni i propisi koji su doneti" - Predavanje u Novom Sadu

08.05.2012.
"DETEKCIJA ŠTETNIH I OPASNIH GASOVA, Projektovanje u Ex ugroženim prostorima" - predavanje u Beogradu

07.05.2012.
"YTONG - savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju" - Energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o. - Predavanje u Nišu

07.05.2012.
"YTONG - savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju" - Energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o. - Predavanje u Vranju

07.05.2012.
"YTONG - savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju" - Energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o. - Predavanje u Novom sadu

07.05.2012.
112 EXPO - 38. Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu

04.05.2012.
Savetovanje "ZIDANE KONSTRUKCIJE ZGRADA I TEHNIČKA REGULATIVA - Savremena građevinska praksa u Srbiji i Evropi"

04.05.2012.
"Pošumljavanje gradskih područja - sa akcentom na mikro zone" - predavanje u Kragujevcu

04.05.2012.
"YTONG - savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju" - Energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o. - Predavanje u Čačku

03.05.2012.
Svečano otvorena Regionalna kancelarija Inženjerske komore Srbije u Nišu

27.04.2012.
Konkurs za godišnje nagrade Komore

24.04.2012.
Izložba "50 OBJEKATA MODERNE NIŠA 1930. - 1970."

24.04.2012.
"Mogući pristupi urbanoj remodelaciji Miloševog venca i zone Vojno tehničkog zavoda u Kragujevcu" - Aleksandrov arsenal moguće remodelacije industrijskog kulturnog nasleđa - predavanje u Kragujevcu

20.04.2012.
Besplatne ulaznice za 38. Međunarodni sajam građevinarstva u Beogradu

19.04.2012.
"Pametne električne instalacije u funkciji energetske efikasnosti" - predavanje u Čačku

19.04.2012.
" Upravljanje projektnom dokumentacijom i primena preuzetih evropskih normi i standarda" - predavanje u Beogradu

18.04.2012.
7. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture - BINA 2012

18.04.2012.
Gostovanje austrijskog arhitekte Waltera Unterrainera u Beogradu

11.04.2012.
Počela obuka za energetsku efikasnost zgrada

10.04.2012.
Obaveštenje u vezi rezultata konkursa za sufinansiranje projekata matične sekcije urbanista

10.04.2012.
"Korišćenje drvne biomase u postrojenjima srednjih i velikih kapaciteta", - predavanje u Valjevu

10.04.2012.
"Projektovanje plantaža višegodišnjih poljoprivrednih bioenergetskih useva", - predavanje u Beogradu

09.04.2012.
"YTONG-savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju", energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o. - predavanje u Subotici

05.04.2012.
Upravljanje i procena vrednosti nepokretnosti - predavanje u Kragujevcu

03.04.2012.
Arhitektura i energetski efikasna rešenja u grejanju - veza koja nedostaje - seminar u Nišu

31.03.2012.
Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matične sekcije projektanata i izvođača radova

29.03.2012.
Apsorpcione mašine sa niskotemperaturnom pogonskom toplotom

27.03.2012.
Upravni odbor utvrdio Program obuke iz oblasti energetske efikasnosti zgrada

27.03.2012.
Prezentacija novih Kingspan proizvoda

23.03.2012.
FORUM URBANUM - Sajam urbanizma

21.03.2012.
Proizvodni program kompanije Kleemann liftovi

16.03.2012.
Počinje prijavljivanje polaganja stručnog ispita za oblast energetske efikasnosti zgrada
 
14.03.2012.
Prezentacija novih tehnologija u proizvodnji betonskih opločnika i ploča - Semmelrock Protect
 
13.03.2012.
"Javne nabavke - zakonska regulativa i praksa" - predavanje, Program permanentnog usavršavanja
 
13.03.2012.
"Revitalizacija doline reke Crnice - opština Paraćin" predavanje u Kragujevcu
 
13.03.2012.
Stručna poseta gradilištu na aerodromu "Morava" u Lađevcima - obaveštenje za članove sa područja regiona Kraljevo
 
13.03.2012.
Stručna poseta gradilištu na aerodromu "Morava" u Lađevcima - Polazak iz Čačka
 
13.03.2012.
Stručna poseta gradilištu na aerodromu "Morava" u Lađevcima - Polazak iz Kragujevca
 
13.03.2012.
Konferencija "Savremena građevinska praksa 2012"
 
12.03.2012.
Primena metode "Koso usmereno bušenje" (HDD) na izgradnji i rekonstrukciji vodovoda i gasovoda, predavanje u Čačku
 
08.03.2012.
"YTONG-savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju", energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o. - seminar u Beogradu
 
08.03.2012.
Donet Pravilnik o načinu organizovanja podsekcija
 
07.03.2012.
Održan Sajam građevinarstva u Kragujevcu
 
06.03.2012.
Dvodnevni ITC kurs o primeni termovizije u građevinarstvu
 
05.03.2012.
"Veče inženjera" - tradicionalni skup u Gornjem Milanovcu
 
05.03.2012.
"Zaštita od direktnih atmosferskih pražnjenja hvataljkama sa uređajem za rano startovanje" predavanje u Kraljevu
 
05.03.2012.
"Povećanje energetske efikasnosti u zgradama prelaskom na naplatu isporučene toplotne energije iz sistema daljinskog grejanja prema potrošnji" predavanje u Kraljevu
 
01.03.2012.
Za sve članove Komore popust od 30% na kupovinu izdanja Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije
 
29.02.2012.
"Odsumporavanje dimnih gasova u termoelektranama - procesi i oprema" predavanje u Beogradu
 
28.02.2012.
"Realizacija E-Uprave u Vojvodini i plan daljih aktivnosti" predavanje u Novom Sadu
 
28.02.2012.
Prezentacija novih Kingspan proizvoda - (IPN Fire Safe Ispune) u Subotici
 
28.02.2012.
"SAJAM GRAĐEVINARSTVA U KRAGUJEVCU" 01-03. mart 2012. god.
 
28.02.2012.
"Predstavljanje plana i objašnjenje planskog rešenja Plana generalne regulacije "Centar" Valjevo sa preporukama za optimalnu primenu pravila plana" predavanje u Valjevu
 
22.02.2012.
Energetska efikasnost - Kuća na klik - seminar u Beogradu
 
22.02.2012.
Male hidroelektrane - od ideje do realizacije - predavanje u Čačku
 
22.02.2012.
Povećanje energetske efikasnosti u zgradama prelaskom na naplatu isporučene toplotne energije iz sistema daljinskog grejanja prema potrošnji - predavanje u Beogradu
 
20.02.2012.
Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda SBR u Srbiji - predavanje u Novom Sadu
 
14.02.2012.
ARHIENALE 7 - TRIJANALE 2012 - 24.02. - 02.03. 2012. godine, Vranje
 
14.02.2012.
3M Folije za stakla u funkciji Energetske Efikasnosti / Make your Window Energy Effective - seminar u Beogradu
 
14.02.2012.
Arhitektura i energetski efikasna rešenja u grejanju - veza koja nedostaje - seminar u Novom Sadu
 
13.02.2012.
ECO EXPO 2012 - PRVI BALKANSKI SAMIT EKOLOGIJE (1st BALKAN EKOLOGY SUMIT) - Prva informacija
 
03.02.2012.
Predavanje sa temom "Savremeni koncept projektovanja konstrukcija"
 
25.01.2012.
Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista
 
29.12.2011.
4. Internacionalni naučno-stručni skup GNP 2012 "Građevinarstvo - nauka i praksa"
 
29.12.2011.
Neradni dani Komore povodom novogodišnjih i božićnih praznika
 
27.12.2011.
Održana Osma redovna sednica Skupštine Komore
 
22.12.2011.
Osma sednica Skupštine Komore
 
20.12.2011.
Predavanje sa temom Iskorišćenje geotermalne energije u Toplici: "Eksplatacija geotermalnih voda na teritoriji Opštine Prokuplje"
 
19.12.2011.
Energetska efikasnost: Prezentacija programa za proračun EE zgrada
 
14.12.2011.
Teorija i primena mikro armiranog betona, drugi deo
 
13.12.2011.
Arhitektura i energetski efikasna rešenja u grejanju - veza koja nedostaje - Predavanje u Kragujevcu
 
13.12.2011.
Projektovanje i implementacija hidroizolacionih sistema za zaštitu konstrukcija
 
12.12.2011.
Uticaj BMS-a na energetsku efikasnost zgrade
 
12.12.2011.
Predavanje u okviru programa permanentnog usavršavanja članova Komore na temu "Evropske norme iz oblasti liftova: Novine i razlike u odnosu na postojeću nacionalnu regulativu", koje se održava u Beogradu
 
25.11.2011.
Stručno-edukativni seminar "Prenaponska zaštita na stambenim i industrijskim objektima i solarnim elektranama"
 
22.11.2011.
Predavanje u okviru programa permanentnog usavršavanja članova Komore na temu "Evropske norme iz oblasti liftova: Novine i razlike u odnosu na postojeću nacionalnu regulativu", koje se održava u Beogradu
 
21.11.2011.
Stručna prezentacija u Čelarevu na temu "Prezentacija napredne tehnologije termotehničkih instalacija u industriji piva", polazak iz Novog Sada
 
18.11.2011.
Utvrđen Predlog pravilnika o izboru članova Skupštine Inženjerske komore Srbije
 
18.11.2011.
Stručno predavanje na temu "Opasnost i zaštita od električnog udara", koje se održava u Čačku
 
18.11.2011.
Stručno predavanje na temu "Zaštita metala od korozije", koje se održava u Čačku
 
17.11.2011.
Predavanje "Energetski efikasna rešenja - Röfix TIS" u okviru serije seminara "Energetska efikasnost u zgradarstvu"
 
16.11.2011.
Konkurs za dodelu "Teslinih nagrada" za stvaralaštvo u 2011. godini
 
15.11.2011.
Stručno predavanje na temu "Vertikalno i krovno ozelenjavanje, mogućnosti i primena u kontinentalnim klimatskim uslovima", koje se održava u Novom Sadu
 
14.11.2011.
Stručna prezentacija u Vrbasu na temu "PPrikaz postrojenja za korišćenje bio mase u procesu sušenja semenskog kukuruza - glavni tehnološko - mašinski projekat", polazak iz Novog Sada
 
07.11.2011.
Stručno predavanje na temu "Uvođenje novih tehnologija u telekomunikacionu infrastrukturu sistema radio emitovanja (broadcast), prijema i distribucije rtv signala do korisnika", koje se održava u Beogradu.
 
11.11.2011.
49. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije (UFI), 49. Međunarodna izložba mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju (UFI) - besplatne ulaznice
 
07.11.2011.
Stručno predavanje na temu: "Upravljanje projektnom dokumentacijom i primena najnovijih normi putem E-CAD programskih alata, na primeru alata SEE Electrical", koje se održava u Beogradu, u okviru programa permanentnog usavršavanja.
 
07.11.2011.
Stručno predavanje na temu: "Problemi aerozagadjenja sa posebnim osvrtom na vrstu energenata", koje se održava u Valjevu.
 
07.11.2011.
Peti tradicionalni skup na teme: "Geološke, inženjerskogeološke,hidrogeološke, seizmičke podloge kao sastavni deo prostornih planova na primeru Grada Beograda" i "Geotehničke podloge kao sastavni delovi glavnih gradjevinskih projekata - zakonska regulativa i praksa" , koji se održava na Divčibarama
 
03.11.2011.
Obaveštenje u vezi rezultata konkursa za sufinansiranje projekata matične sekcije urbanista
 
28.10.2011.
Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o izboru članova Skupštine Komore
 
27.10.2011.
Besplatan ulaz članovima Komore na 2. Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja
 
24.10.2011.
Dani komore na 8. sajmu građevine i opreme u Nišu
 
20.10.2011.
Predavanje na temu "Racionalizacija energije, sa implementacijom iste u projektnu dokumentaciju", koje se održava u Kraljevu
 
20.10.2011.
56. Međunarodni beogradski sajam knjiga - besplatne ulaznice
 
20.10.2011.
Predavanje na temu "Termografija i njena primena u proceni energetske efikasnosti objekata"
 
19.10.2011.
Predavanje na temu "Suvi postupci montaže u građevinarstvu", koje se održava u Kraljevu
 
17.10.2011.
Četvrto naučno-stručno savetovanje "Geotehnički aspekti građevinarstva"
 
13.10.2011.
Poziv za dostavljanje primedbi i predloga na pravilnike o energetskoj efikasnosti
 
12.10.2011.
Energetski efikasna rešenja i primeri dobre prakse
 
11.10.2011.
Obilazak hidroelektrane Đerdap II - polazak iz Subotice
 
11.10.2011.
Predstavljanje pravilnika o energetskoj efikasnosti i planovi Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja na implementaciji pravilnika
 
03.10.2011.
Predavanje "Arhitektura i energetski efikasna rešenja u grejanju - veza koja nedostaje" u okviru serije seminara "Energetska efikasnost u zgradarstvu"
 
03.10.2011.
Okrugli sto na temu "Energetska efikasnost u zgradarstvu"
 
03.10.2011.
Predavanje na temu "Umesto reči: Efekat staklene bašte - Počeci energetske efikasnosti u Srbiji, 1943 godina" koje se održava u Novom Pazaru
 
30.09.2011.
Saopštenje Inženjerske komore Srbije povodom nesreće na Kalvarijskom brdu u Zemunu
 
29.09.2011.
Geo info 2011
 
28.09.2011.
Inženjerska komora Srbije raspisuje konkurs za programera - Web tehnologije
 
28.09.2011.
Inženjerska komora Srbije raspisuje konkurs za programera - Web tehnologije
 
28.09.2011.
NOVO - Besplatne ulaznice za članove Komore na 18. Međunarodni sajam hortikulture u Novom Sadu
 
27.09.2011.
Prezentacija FOREVA sistema sanacija i obnova konstrukcija
 
26.09.2011.
Stručna poseta - Obilazak gradilišta - novi most na Savi - Polazak iz Valjeva
 
23.09.2011.
Mogućnosti upotrebe principa bioklimatskog projektovanja u zaštićenim objektima i celinama
 
23.09.2011.
Predavanje na temu "Evropska konvecija o predelu" koje se održava u Beogradu
 
22.09.2011.
Predavanje na temu "Planovi i problemi potpunog prelaska na digitalno emitovanje TV programa u Republici Srbiji" koje se održava u Novom Sadu
 
21.09.2011.
Projektovanje električnih instalacija prema novim propisima
 
20.09.2011.
Energetska efikasnost u zgradarstvu
 
20.09.2011.
4. Savetovanje o obnovljivim izvorima energije - Male hidroelektrane: "Hidroenergija, od izazova Tesli za elektro energiju - Iskustva u izgradnji"
 
20.09.2011.
Manifestacija "Dani inženjera Srbije 2011"
 
19.09.2011.
Konkurs za prostorno arhitektonsko-skulpturalno vizuelno obeležje na lokaciji Staro Pančevo u Pančevo
 
19.09.2011.
Predavanje na temu "Priključenje objekata na telekomunikacionu infrastrukturu i strukturno kabliranje" koje se održava u Beogradu
 
19.09.2011.
Održana konferencija "Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića"
 
19.09.2011.
Međunarodna "Ex tribina"
 
07.09.2011.
Energetska efikasnost u zgradarstvu
 
14.09.2011.
Ekološka-energetski efikasna i održiva arhitektura
 
07.09.2011.
Energetska efikasnost u zgradarstvu
 
07.09.2011.
"Restauracija i konzervacija spomenika duhovne kulture - Obnova crkve Svetog Nikole u Prištini"
 
06.09.2011.
Besplatno korišćenje elektronske baze podataka za praćenje online kolekcije "Art & architecture complete"
 
05.09.2011.
Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista
 
05.09.2011.
Osmi šumadijski sajam poljoprivrede u Kragujevcu
 
22.07.2011.
Predavanje na temu "Organizacija i tehnologija radova na rušenju zemljotresom oštećenih građevina" koje se održava u Kraljevu
 
22.07.2011.
Obilazak hidroelektrane Đerdap II, polazak iz Kregujevca
 
18.07.2011.
Svečano obeležen početak izgradnje kuće u Kraljevu koju donira Komora
 
07.07.2011.
Predavanje na temu "Projektovanje i izgradnja prefabrikovanih objekata od drveta" koje se održava u Kraljevu
 
07.07.2011.
Besplatan ulaz članovima Komore na 2. Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja
 
06.07.2011.
Radno vreme regionalnih centara Komore u toku jula i avgusta
 
05.07.2011.
Predavanje na temu "Kontrola kvaliteta u fazama planiranja, projektovanja, izvođenja radova, kao i korišćenju objekata" koje se održava u Beogradu
 
24.06.2011.
Predavanje na temu "Obnovljivi izvori energije" koje se održava u Subotici
 
24.06.2011.
Predavanje na temu "Održavanje električnih instalacija i uredjaja, gromobranskih instalacija i zaštitnog uzemljenja" koje se održava u Beogradu
 
22.06.2011.
Održan skup "Nauka u službi razvoja savremene energetike, rudarstva i podizanja energetske efikasnosti"
 
22.06.2011.
Nove master akademske studije - Integralni urbanizam
 
22.06.2011.
Predavanje na temu "Montrealski protokol i nove rashladne tehnologije" koje se održava u Beogradu
 
20.06.2011.
Predavanje na temu "Restauracija i konzervacija spomenika duhovne kulture - obnova crkve Svetog Nikole u Prištini" koje se održava u Beogradu - Predavanje je otkazano
 
20.06.2011.
Komora proslavila osam godina postojanja
 
13.06.2011.
Obaveštenje u vezi rezultata konkursa za sufinansiranje projekata matičnih sekcija projektanata i izvođača radova
 
10.06.2011.
Predavanje na temu "Integralni koncept zaštite sliva u funkciji izgradnje objekata za vodosnabdevanje - Bilans voda Velike Dičine" koje se održava u Čačku
 
07.06.2011.
Stručno predavanje na temu "Savremena ležišta i dilatacione spojnice za drumske i železničke mostove"
 
06.06.2011.
Obilazak gradilišta - novi most na Savi, Ada Ciganlija, Beograd - Polazak iz Novog Sada
 
03.06.2011.
Tribina na temu "Aktuelna saobraćajna signalizacija grada Niša" koja se održava u Nišu
 
02.06.2011.
Predavanje na temu "IT Podaci - odbrana i zaštita informatičke strukture" koje se održava u Novom Sadu
 
01.06.2011.
Specijalističke akademske studije "EDUCATE - Postgraduate Cource in Water Resources in Environmental Management"
 
01.06.2011.
X Međunarodni sajam komunalne opreme "KOMDEL EXPO 2011"
 
27.05.2011.
Stručna poseta Vila Milord na Paliću - instaliran sistem solarne energije i toplotne pumpe - Polazak iz Novog Sada
 
26.05.2011.
Predsednik Komore, prof. dr Dragoslav Šumarac učestvovao na konferenciji "Srbija na putu ka evropskim standardima poslovanja"
 
26.05.2011.
Stručna poseta Hidroelektrani "Đerdap 2" Negotin - Polazak iz Niša
 
24.05.2011.
Predavanje "Planski tretman i pravni okvir korišćenja obnovljivih izvora energije" u okviru programa permanentnog usavršavanja članova Komore
 
24.05.2011.
Predavanje "Drugi jezik urbanizma - identitet, savremene razvojne strategije i promocije grada" u okviru programa permanentnog usavršavanja članova Komore
 
24.05.2011.
Skup "Majski susreti" koje se održava u Kragujevcu
 
24.05.2011.
Predavanje "Aktuelni problemi savremenog grada i mogućnosti planskog rešavanja u svetu i kod nas" u okviru programa permanentnog usavršavanja članova Komore
 
24.05.2011.
Skup na temu "Iskustva i pouke stečene nakon zemljotresa u Kraljevu od 3.11.2010. godine"
 
23.05.2011.
Stručna poseta Hidroelektrani "Đerdap" Kladovo - Polazak iz Valjeva
 
23.05.2011.
Predavanje na temu "Prikaz prvonagradjenog konkursnog rešenja za rekonstrukciju i dogradnju Narodnog muzeja u Beogradu" koje se održava u Beogradu
 
23.05.2011.
Održana 7. redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije
 
23.05.2011.
Predavanje na temu "Sanacija puta od Hotela Jezero do kanjona reke Derventa pored jezera Perućac i Metodologija ispitivanja zbijenosti tla" koje se održava u Subotici
 
20.05.2011.
Anketiranje članova Komore u vezi nabavke softvera po povlašćenim cenama
 
20.05.2011.
Predavanje na temu "Sanacija klizišta na putnom pravcu Studenica-Ivanjica" koje se održava u Studenici
 
19.05.2011.
Gligor Obrenović, predsednik Nadzornog odbora Komore otvorio skup "Nove tehnologije u gradnji drvetom"
 
19.05.2011.
Predavanje na temu "Aspekti projektovanja i izvodenja tehnoloških sistema sa osvrtom na primenu Zakona o bezbednosti hrane" koje se održava u Novom Sadu
 
18.05.2011.
"Projektovanje armiranobetonskih stubova višespratnih zgrada prema Evrokodu" - PREDAVANJE JE OTKAZANO
 
18.05.2011.
40. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda - drugo obaveštenje
 
16.05.2011.
Tradicionalna manifestacija Konferencija "Savremena građevinska praksa 2011"
 
13.05.2011.
Studenska izložba Enterijeri 011 u okviru manifestacije Noć muzeja
 
12.05.2011.
Adresabilni sistemi za automatsku dojavu požara - Primena Evropskih regulativa i softverskih alata u projektovanju
 
10.05.2011.
78. Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu - besplatne ulaznice
 
06.05.2011.
Kurs iz oblasti proračuna energetske efikasnosti zgrada, koji se održava u Ohridu, od 16.05. do 21.05.2011. godine
 
06.05.2011.
Besplatne ulaznice za 55. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu
 
05.05.2011.
Predavanje na temu "Energetska Efikasnost zgrada i JUB-ova rešenja u vidu termoizolacionih fasadnih sistema; odabrani primeri sanacije fasada" koje se održava u Novom Sadu
 
05.05.2011.
Konkurs pod nazivom "Varoši i varošice Srbije"
 
29.04.2011.
Ministar Dulić prisustvovao sednici Odbora za praćenje polaganja stručnih ispita i unapređenje rada komisija za polaganje stručnih ispita
 
27.04.2011.
Obilazak gradilišta - novi most na Savi u Beogradu
 
21.04.2011.
Konkurs za godišnje nagrade Komore
 
19.04.2011.
Predavanje na temu "Metodologija izrade Katastra zelenih površina sa primenom rezultata u izradi Projekta za uređenje zelenih površina" koje se održava u Novom Sadu
 
18.04.2011.
Forum Urbanum - Sajam urbanizma
 
15.04.2011.
Susreti prostornih planera Srbije
 
13.04.2011.
Predavanje na temu "Metodologija izrade Katastra zelenih površina sa primenom rezultata u izradi Projekta za uređenje zelenih površina" koje se održava u Novom Sadu
 
13.04.2011.
Obilazak energetski efikasnih objekata u Beogradu, polazak iz Kragujevca
 
13.04.2011.
Predavanje na temu: Energetska sertifikacija zgrada - iskustva iz Velike Britanije
 
12.04.2011.
Ministar Dulić otvorio regionalnu kancelariju Inženjerske komore Srbije u Novom Pazaru
 
11.04.2011.
Predsednik Komore i bugarski inženjeri posetili Most kod Beške
 
11.04.2011.
Besplatne ulaznice za 37. Međunarodni sajam građevinarstva
 
11.04.2011.
Predstavljanje Komore na 37. Međunarodnom sajamu građevinarstva
 
07.04.2011.
Predavanje na temu "Uvođenje solarne energije u Srbiju-tehnoekonomski efekti" koje se održava u Beogradu
 
06.04.2011.
Predavanje na temu "Sistem gradnje energetski efikasnih objekata" koje se održava u Valjevu
 
06.04.2011.
Obilazak gradilišta - most preko Dunava kod Beške
 
05.04.2011.
Predavanje na temu "Trendovi u energetski efikasnoj gradnji drvetom" koje se održava u Novom Sadu
 
05.04.2011.
Tradicionalna manifestacija Konferencija "Savremena građevinska praksa 2011" koje se održava u Novom Sadu
 
05.04.2011.
Predavanje na temu "IP video nadzor u korporativnim mrežama na primeru NIS-a" koje se održava u Novom Sadu
 
02.04.2011.
Seminar na temu "SEISMIC DESIGN OF STRUCTURES"
 
01.04.2011.
Predavanje na temu "ODRŽAVANJE - Planiranje i upravljanje" koje se održava u Beogradu u četvrtak, 07.04.2011. godine
 
31.03.2011.
Četvrta tradicionalna izložba arhitektonskih radova "ARH 004"
 
30.03.2011.
Obilazak gradilišta - most na Savi kod Ade Ciganlije - Polazak iz Beograda
 
25.03.2011.
Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova
 
23.03.2011.
Izložba arhitektonskih radova časopisa Arhitekton i opštine Savski Venac
 
22.03.2011.
Obilazak gradilišta novi most na Dunavu kod Beške - polazak iz Kragujevca
 
18.03.2011.
Predavanje na temu "Zavarivanje cevovoda" u Čačku
 
17.03.2011.
Predavanje na temu "Upotreba evropskih normi i standarda u oblasti elektro instalacija prilikom projektovanja, izgradnje i rekonstrukcije objekata", u Valjevu
 
17.03.2011.
Predavanje na temu "Greške i propusti u građevinskoj praksi - uočene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu", u Gornjem Milanovcu
 
16.03.2011.
Obilazak gradilišta novi most na Savi u Beogradu i novi most preko Dunava kod Beške - Polazak iz Subotice
 
16.03.2011.
Predavanje na temu "Svetlosna saobraćajna signalizacija i oprema", u Valjevu
 
11.03.2011.
Predavanje na temu "Mogućnosti mobilne odbrane od poplava", u Novom Sadu
 
09.03.2011.
Održan seminar "Energetska efikasnost zgrada i JUB-ova rešenja u vidu termoizolacionih fasadnih sistema; prikaz odabranih primera sanacije fasada"
 
03.03.2011.
Predavanje "Mogućnost urbane remodelacije blokova gradskih centara na primeru grada Kragujevca sa primerima rekonstrukcije gradova EU", koje se održava u Kragujevcu
 
03.03.2011.
Konkurs za prijavu izlagača za izložbu radova arhitekata regionalnog centra Subotica "ARH 004"
 
02.03.2011.
Održan stručni skup "Integralno projektovanje"
 
01.03.2011.
Sajam građevinarstva u Kragujevcu
 
25.02.2011.
Seminar "Energetska efikasnost zgrada i JUB-ova rešenja u vidu termoizolacionih fasadnih sistema; prikaz odabranih primera sanacije fasada"
 
25.02.2011.
ArchiCAD workshop
 
25.02.2011.
Okrugli sto na temu: "Sanacija objekata oštećenih zemljotresom u Kraljevu u skladu sa važećim zakonom i zakonskim propisima", u Kraljevu
 
23.02.2011.
Prezentacija Plana generalne regulacije za Gornji Milanovac i Prostornog plana opštine Gornji Milanovac, u Gornjem Milanovcu
 
11.02.2011.
Obilazak gradilišta - novi most na Savi u Beogradu
 
09.02.2011.
Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista
 
04.02.2011.
Tradicionalna manifestacija ARHIENALE 6
 
03.02.2011.
Predavanje na temu "Integralno projektovanje" koje se održava u Beogradu
 
02.02.2011.
Predavanje na temu "Standardi za projektovanje vodosnabdevanja i postupci za prečišćavanje otpadnih voda" koje se održava u Novom Sadu
 
26.01.2011.
Predavanje na temu "Primena novih propisa u oblasti električnih instalacija" koje se održava u Čačku
 
 
30. mart 2015.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum


Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka


Pretraga sajta