Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Osiguranje članova
 Literatura
 Glasnik IKS
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Zaštita od saobraćajne buke
Prof. dr Stjepan Lakušić, dipl.inž.građ.
Dr Saša Ahac, dipl.inž.građ.
Materijali sa predavanja
Permanentno usavršavanje
Program regionalnih odbora
Energetska efikasnost


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > O Sudu časti
 
Sud časti

Sud časti, kao nezavisan i samostalan organ, utvrđuje odgovornost i izriče mere članovima Komore zbog povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti).

Sud časti Inženjerske komore Srbije konstituisan je 16. decembra 2005. godine. Miroljub Gaon iz Beograda, bio je prvi predsednik Suda, a njegovi zamenici su bili Jovan Zorić iz Novog Sada i Slobodan Milenković iz Niša.

Sud časti novog saziva kostituisan je 24.12.2009. godine. Za predsednika Suda časti novog saziva imenovan je Boro Cvijanović, dipl.građ.inž. iz Beograda, a za njegovog zamenika imenovan je Nebojša Stefanović, dipl.pr.planer iz Beograda.

Ukoliko se u postupku pred Sudom časti dokaže da je član Komore bio nesavestan u svom radu na poslovima za koje mu je licenca izdata, odnosno da je svojim delovanjem postupao protivno profesionalnim pravima i dužnostima i etičkim normama ponašanja, Sud časti mu može izreći mere zbog povrede profesionalnih standarda i normativa. Nakon sprovedenog postupka i utvrđene odgovornosti moguće je izreći javnu opomenu sa objavljivanjem na sednici Upravnog odbora, javnu opomenu sa objavljivanjem u jednom dnevnom listu, do oduzimanja licenci na period od šest meseci do pet godina. Pored ovih mera, Sud časti može izreći i meru bezbednosti zabrane učešća u radu organa Komore.

Prijavu protiv licenciranog inženjera, Sudu časti može podneti fizičko ili pravno lice, odnosno organ Komore, koje smatra da postoji povreda za koju se može izreći mera u skladu sa Zakonom i ostalim aktima Komore. Sud časti
  Lista sudija
  Tužilac Komore
  Branilac Komore
 
 Prateći akti
  Pravilnik o načinu rada, postupku, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija Suda časti Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 16/2012 od 7.3.2012. godine.)
  Odluka o troškovima Suda časti i sudskog paušala
 
23. oktobar 2014.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (1)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum


Predlozi i sugestije
Kako unaprediti sajt Komore?
Vaš odgovor:

Pretraga sajta

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka