Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > O Sudu časti
 
Sud časti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 83/2018) je stupio na snagu 6. novembra 2018. godine. Članom 108. stav 1. ovog Zakona je propisano da danom stupanja na snagu ovog zakona Inženjerska komora Srbije nastavlja da obavlja poslove u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom.

U skladu sa članom 162. stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018), ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma oduzima, odnosno suspenduje licencu na određeno vreme ako utvrdi da licencirani inženjer, arhitekta i prostorni planer nesavesno, nezakonito, odnosno nestručno obavlja poslove za koje mu je licenca izdata ili ako mu je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinih podataka.


  Lista sudija
  Tužilac Komore
  Branilac Komore
 
 Prateći akti
  Pravilnik o načinu rada, postupku, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija Suda časti Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 16/2012 od 7.3.2012. godine.)
  Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera ("Službeni glasnik RS" br. 27/2015)
  Zakon o planiranju i izgradnji
  Statut Inženjerske komore Srbije
  Etički kodeks Inženjerske komore Srbije
  Odluka o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 1493/1-3. od 02.07.2012. godine
  Odluka o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 1493/1-3 od 02.07.2012.god. i br. 4078/1-3 od 20.12.2012. godine, br. 1638/2 od 18.06.2013. godine
  Pravilnik o ličnom pečatu i uslovima korišćenja ličnog pečata člana Inženjerske komore Srbije
  Odluka o dopuni pravilnika o ličnom pečatu i uslovima korišćenja ličnog pečata člana Inženjerske komore Srbije
  Odluka o troškovima Suda časti i sudskog paušala
 
19. jul 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta