Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > O Sudu časti
 
Sud časti
Statut Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 36/2019), koji je stupio na snagu 25.5.2019. godine, utvđuje da je Sud časti nezavisan i samostalan organ za utvrđivanje povreda etičkih normi i profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera članovima Komore za te povrede. Statutom je takođe propisano da prijavu za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede etičkih normi i profesionalnih standarda i normativa, može podneti svako lice. Po podnetoj prijavi, Tužilac ispituje osnovanost prijave i prikuplja dokaze za podizanje optužnice u skladu sa pravilnikom koji definiše rad Suda. Optužba u postupku pred Sudom časti pokreće se po svakoj optužnici. Pred Sudom mogu odgovarati svi članovi Komore, bez obzira da li im je članstvo u statusu mirovanja.Odgovornost članova Komore utvrđuje se na osnovu Zakona, pravilnika, Etičkog kodeksa i ovog statuta. Ukoliko Sud utvrdi da je okrivljeni učinio povredu profesionalnih standarda i normativa i moralnih normi, nesavesno i nestručno obavljao posloveza koje mu je izdata licenca, odlukom utvrđuje njegovu odgovornost i izriče mu mere propisane pravilnikom kojim se definiše rad Suda. Izrečene mere, objavljuju se javno i na sajtu Komore.Ukoliko se u toku postupka ustanovi osnov sumnje da se za radnje koje je učinilo optuženo lice može podneti prijava za oduzimanjelicence, Tužilac, bez odlaganja, takvu prijavu podnosi nadležnom ministarstvu na postupanja.

Sastav, mandat, način izbora i razrešenje sudija Suda, Tužioca i njegovih zamenika, kao i branilaca, način vođenja postupka pred Sudom i druga pitanja od značaja za rad Suda bliže će biti uređena pravilnikom koji donosi Skupština Komore.
SUD ČASTI
Lista sudija
Tužilac Komore
Branilac Komore
 AKTI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
Statut Inženjerske komore Srbije ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 36/2019)
ARHIVA
Akti doneti do 2018. godine
14. oktobar 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (1)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta