Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > СеминариОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу што квалитетније припреме кандидата за полагање стручног испита, Комисије за полагање стручног испита у Инжењерској комори Србије организују једнодневне С Е М И Н А Р Е.
 • Висина појединачне накнаде за учешће кандидата на семинару за припрему полагања стручног испита, општег и посебног дела у коју је укључена едукативна подршка у припреми општег дела стручног испита - Приручник за припрему општег дела стручног испита за лица техничких струка, износи 2.000,00 динара
 • Висина појединачне накнаде за учешће кандидата на семинару за припрему полагања стручног испита, општег дела у коју је укључена едукативна подршка у припреми општег дела стручног испита - Приручник за припрему општег дела стручног испита за лица техничких струка, износи 1.000,00 динара
 • Уплату накнаде за учешће на семинару за припрему полагања стручног испита треба извршити на рачун Инжењерске коморе Србије број: 160-40916-33
  • Уплатилац: Име и презиме кандидата који похађа семинар
  • Сврха уплате: Накнада за учешће на семинару-(навести за коју струку)
  • Позив на број: 07-број пријаве

  Уколико трошкове полагања стручног испита сноси правно лице, а неопходно је издавање предрачуна, потребно је доставити податке за идентификацију правног лица (пуна адреса и назив правног лица, ПИБ, матични број фирме) на мејл адресу računovodstvа или позвати Стручну службу за финансијско - рачуноводствене послове ИКС-а (тел. 011/655-7434 , 011/655-7423)


  Доказ о уплати (оверени примерак уплатнице или вирман) предаћете секретару Комисије пре почетка семинара.
  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2021  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 19.10.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - ПРОЈЕKТОВАЊЕ - Семинар одржан 05.11.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - ИЗВОЋЕЊЕ РАДОВА - Семинар одржан 26.10.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА - Семинар одржан 20.10.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 21.10.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 02.11.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 28.10.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ГЕОТЕХНИКА - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 28.10.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГЕОДЕТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 28.10.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 28.10.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ШУМАРСТВО И ПОЉОПРИВРЕДУ - ОБЛАСТ ЗАШТИТА ОД ЕРОЗИЈА - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 28.10.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ УРБАНИЗАМ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 28.10.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 28.10.2021. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2021  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 07.06.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - ПРОЈЕKТОВАЊЕ - Семинар одржан 18.06.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - ИЗВОЋЕЊЕ РАДОВА - Семинар одржан 02.06.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 03.03.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 11.06.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 27.05.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 01.06.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА - Семинар одржан 03.06.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГЕОДЕТСКУ СТРУКУ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 01.06.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 01.06.2021. године
  • ССЕМИНАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 01.06.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ - ОБЛАСТ МЕЛИОРАЦИЈЕ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 01.06.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ - ОБЛАСТ ЗАШТИТА ОД ЕРОЗИЈА - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 01.06.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ УРБАНИЗАМ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 01.06.2021. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2021  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 12.02.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - ПРОЈЕKТОВАЊЕ - Семинар одржан 01.03.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - ИЗВОЋЕЊЕ РАДОВА - Семинар одржан 16.03.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУУ - Семинар одржан 03.03.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 17.02.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 25.02.2021. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 02.03.2021. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 30.09.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУУ - Семинар одржан 03.11.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 12.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 13.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 23.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 28.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГЕОДЕТСКУ СТРУКУ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 29.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - Семинар одржан 29.10.2020. године
  • ССЕМИНАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 29.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 29.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ УРБАНИЗАМ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 29.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ТЕХНОЛОШКО - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО - ОБЛАСТ ТЕХНОЛОГИЈА - Семинар одржан 03.11.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - УЖА СТРУЧНА ОБЛАСТ ПУТЕВИ И ЖЕЛЕЗНИЦЕ - Семинар одржан 03.11.2020. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 10.02.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 03.03.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 19.02.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 11.02.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 28.02.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 25.02.2020. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 30.09.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУУ - Семинар одржан 03.11.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 12.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 13.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 23.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 28.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГЕОДЕТСКУ СТРУКУ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 29.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - Семинар одржан 29.10.2020. године
  • ССЕМИНАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 29.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 29.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ УРБАНИЗАМ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 29.10.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ТЕХНОЛОШКО - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО - ОБЛАСТ ТЕХНОЛОГИЈА - Семинар одржан 03.11.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - УЖА СТРУЧНА ОБЛАСТ ПУТЕВИ И ЖЕЛЕЗНИЦЕ - Семинар одржан 03.11.2020. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 10.02.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 03.03.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 19.02.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 11.02.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 28.02.2020. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 25.02.2020. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2019  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 13.09.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 21.10.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 10.10.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 08.11.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 13.02.2019. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2019  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 05.04.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 09.05.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 19.04.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 10.04.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 17.06.2019. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2019  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 26.12.2018. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 22.01.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 17.01.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 12.02.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 06.03.2019. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 13.02.2019. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 21.09.2018. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 17.10.2018. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 05.10.2018. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 10.10.2018. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 29.03.2018. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 17.04.2018. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 16.04.2018. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 26.12.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 16.01.2018. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 29.01.2018. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2017  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 22.09.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 17.10.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - Семинар одржан 03.10.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 13.10.2017. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2017  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 03.04.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 20.04.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - Семинар одржан 11.05.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 21.04.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ - Семинар одржан 31.05.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 06.06.2017. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2017  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 12.01.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 24.01.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - Семинар одржан 25.01.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 23.01.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ - Семинар одржан 06.03.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 20.03.2017. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 22.02.2017. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2016  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 20.09.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 04.10.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - Семинар одржан 14.10.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 03.10.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 12.10.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ - Семинар одржан 10.11.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 18.10.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 17.10.2016. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2016  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 01.04.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 19.04.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - Семинар одржан 22.04.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 13.04.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 27.04.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ - Семинар одржан 31.05.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 12.05.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 23.05.2016. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2016  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 15.01.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 19.01.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - Семинар одржан 25.01.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 21.01.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 10.02.2016. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 11.02.2016. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2015  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 25.09.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 28.09.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - Семинар одржан 07.10.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 06.10.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 12.10.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ - Семинар одржан 06.10.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 20.10.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 08.10.2015. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2015  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 31.03.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 22.04.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - Семинар одржан 20.04.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 04.05.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 27.04.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ - Семинар одржан 04.05.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 23.05.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 15.05.2015. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2015  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 23.12.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 04.02.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - Семинар одржан 21.01.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 22.01.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 10.02.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ - Семинар одржан 22.01.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 26.02.2015. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 06.02.2015. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2014  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 16.09.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 07.10.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА - Семинар одржан 24.09.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 15.10.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 13.10.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ - Семинар одржан 15.10.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - Семинар одржан 18.10.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 09.10.2014. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2014  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 29.03.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 02.04.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА - Семинар одржан 16.04.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 15.04.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 14.04.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ Семинар одржан 15.04.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 20.05.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 08.05.2014. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2014  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 11.01.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 15.01.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА - Семинар одржан 23.01.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 22.01.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 10.02.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ Семинар одржан 22.01.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 31.01.2014. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 07.02.2014. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2013  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 27.09.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 07.10.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА - Семинар одржан 02.10.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 03.10.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 16.10.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ Семинар одржан 03.10.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 04.10.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 11.10.2013. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2013  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 23.03.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 10.04.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА - Семинар одржан 16.04.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 19.04.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 16.05.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ Семинар одржан 19.04.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 12.04.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 11.05.2013. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2013  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 22.12.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 24.01.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА - Семинар одржан 29.01.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 21.01.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 06.02.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ Семинар одржан 21.01.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 25.01.2013. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 08.02.2013. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2012  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 14.09.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 03.10.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА - Семинар одржан 11.10.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 05.10.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 04.10.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ Семинар одржан 05.10.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 28.09.2012. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2012  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 27.03.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 19.04.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА - Семинар одржан 30.04.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 23.04.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 26.04.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ Семинар одржан 23.04.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 24.04.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 11.05.2012. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2012  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 24.12.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 17.01.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА - Семинар одржан 25.01.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 21.01.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 20.02.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 23.01.2012. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 03.02.2012. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2011  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 24.09.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 07.10.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА - Семинар одржан 20.10.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 22.10.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 15.10.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 03.10.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 28.10.2011. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2011  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 02.04.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 09.04.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА - Семинар одржан 14.04.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 16.04.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 20.04.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 29.04.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 09.05.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ТЕХНОЛОШКУ СТРУКУ - Семинар одржан 19.05.2011. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2011  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 17.01.2011. године
  • СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА - Семинар одржан 19.01.2011.године
  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 22.01.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 26.01.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 28.01.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 31.01.2011.године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 11.02.2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА
   - Консулатције из области мерење и управљање одржане 08.02.2011. године;
   - Консулатције из области месне и међумесне мреже и кабловски системи преноса одржане 16.02.2011. године
   - Семинар из општег дела одржан 16. фебруар 2011. године
  • СЕМИНАР ЗА ТЕХНОЛОШКУ СТРУКУ - Семинар одржан 02.03.2011. године

  ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2010  • СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 29.10.2010. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ - Семинар одржан 3.11.2010. године
  • СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Семинар одржан 5.11.2010. године
  • СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 8.11.2010. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 10.11.2010. године
  • СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА
   - Консулатције из области мерење и управљање одржане 28.10.2010. године;
   - Консулатције из области месне и међумесне мреже и кабловски системи преноса одржане 11.11.2010. године
   - Семинар из општег дела одржан 17.11.2010. године
  • КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА
   - Консулатције одржане 18.11.2010. године;


  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>