Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Обуке из ЕЕОбуке из области енергетске ефикасности зграда

У складу са Правилником о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера ("Службени гласник РС" бр. 27/2015 и 92/2015), кандидати који су се пријавили за полагање стручног испита за област енергетске ефикасности зграда у обавези су да успешно заврше Обуку из области енергетске ефикасности зграда, пре полагања стручног испита.

Обуку из области енергетске ефикасности могу да похађају искључиво кандидати који су пријавили стручни испит, доставили комори сву потребну документацију и испуњавају услове, односно који су обавештени од стране Комисије да могу да се пријаве за обуку.

Кандидат је успешно завршио Обуку из области енергетске ефикасности зграда уколико испуни фонд од 32 часа, од максималних 40.ТЕРМИН И ПРИЈАВА ЗА ОБУКУ ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2019. ГОДИНЕОбука из области енергетске ефикасности зграда у мартовском испитном року 2019. године одржава се у Београду, у периоду од 26. јануара до 16. фебруара 2019. године, у просторијама Инжењерске коморе Србије, Булевар војводе Мишића 37, Београд.

Обука се одржава током викенда, суботом и недељом од 09:00 часова.

Комплетан распоред предавања можете преузети овде.

Пријављивање за мартовски испитни рок 2019. је завршено.

Уколико је започето попуњавање електронске пријаве прекинуто, или уколико је касније кандидату из било ког разлога потребан број пријаве, кандидат може проверити број своје пријаве поновним започињањем попуњавања обрасца. У том случају ће систем опоменути кандидата да већ постоји пријава за исту област и навешће под којим бројем постоји пријава.

Висина накнаде за похађање Обуке из области енергетске ефикасности зграда износи 15.000,00 динара. Кандидат није дужан да доказ о уплати ове накнаде приложи приликом предаје пријаве за полагање стручног испита. Доказ о уплати накнаде за похађање обуке се доставља обавезно на првом часу обуке.

Уплату накнаде за похађање Обуке из области енергетске ефикасности треба извршити на рачун Инжењерске коморе Србије број: 160-40916-33. Доказ о уплати (оверени примерак уплатнице или вирман) предаћете пред почетка Обуке, најкасније на првом часу којем присуствује.

Уколико трошкове похађања Обуке испита сноси кандидат, уплата се може извршити у пошти или банци на горе поменути рачун Инжењерске коморе Србије.

  • Уплатилац: Име и презиме кандидата који похађа Обуку
  • Сврха уплате: Обука из области енергетске ефикасности зграда
  • Позив на број: 07 - број пријаве
Уколико трошкове похађања Обуке сноси правно лице, уплату можете извршити према горе наведеним инструкцијама, а уколико је неопходно издавање предрачуна, позовите Службу за рачуноводствене послове ИКС-а (0116557426 и 0116557425).