Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Литература из ЕЕЛитература за припрему стручног испита из области енергетске ефикасности зграда

У складу са Правилником о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера, кандидати који су се пријавили за полагање стручног испита за област енергетске ефикасности зграда у обавези су да успешно заврше Обуку из области енергетске ефикасности зграда, пре полагања стручног испита.

На линковима који се налазе испод можете преузети материјал са одржаних предавања у оквиру обуке из области енергетске ефикасности зграда.


Документи се налазе у ПДФ формату.
Ацробат Реадер за приказ ПДФ фајлова можете преузети овде


- Правилником о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера

- Правилник о енергетској ефикасности зграда

- Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (Службени гласник РС 69/2012 од 20.07.2012.)

- Правилник о допуни Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда

- DIRECTIVE 2002/91/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2002 on the energy performance of buildings

- DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)

- DECISION OF THE MINISTERIAL COUNCIL OF THE ENERGY COMMUNITY D/2009/05/MC-EnC of 18 December 2009on the implementation of certain Directives on Energy Efficiency

- DECISION No 20101021MC-EnC on 24 September 2010 OF THE MINISTERIAL COUNCIL OF THE ENERGY COMMUNITY amending Decision 2009/05/MC-EnC of 18 December 2009 on the implementation of certain Directives on Energy Efficiency

- ТП1 Појам енергетског сертификата и његова улога, Законска регулатива - аутор: Александра Дамњановић

- ТП1 Појам енергетског сертификата и његова улога, Законска регулатива - аутор: Јасминка Павловић

- ТП2 Општи услови за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: Проф. др Милица Јовановић Поповић

- ТП2 Општи услови за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: Доц. др Љиљана Вукајлов

- ТП2 Општи услови за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: Проф. др Велиборка Богдановић

- ТП3 Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: др Мила Пуцар

- ТП3 Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: Доц. др Љиљана Вукајлов

- ТП4 Архитектонски параметри за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: доц. Душан Игњатовић

- ТП5 Услови грађевинске физике - аутори: Проф.др Ана Радивојевић и доц.др Александар Рајчић

- ТП5 Услови грађевинске физике - аутори: Проф. др Мирјана Малешев и Проф. др Властимир Радоњанин

- ТП5 Услови грађевинске физике - аутор: Проф. др Велиборка Богдановић

- ТП6 Грађевински материјали и склопови - аутори: Проф.др Ана Радивојевић Доц.др Александар Рајчић

- ТП6 Грађевински материјали и склопови - аутори: Проф. др Мирјана Малешев и Проф. др Властимир Радоњанин

- ТП6 Грађевински материјали и склопови - аутор: Проф. др Велиборка Богдановић

- ТП7 Пасивни и активни соларни системи - аутор: др Мила Пуцар

- ТП7 Пасивни и активни соларни системи - аутор: Проф. др Радивоје Бјелаковић

- ТП8 Основе енергетског билансирања зграде - аутор: доц. др Маја Тодоровић

- ТП8 Основе енергетског билансирања зграде - аутор: др Милош Бањац

- ТП8 Основе енергетског билансирања зграде - аутор: Проф. др Младен Стојиљковић

- ТП9.1 Уређаји и опрема система грејања - аутор: Радослав Галић

- ТП9.1 Уређаји и опрема система грејања - аутор: Проф. др Радивоје Бјелаковић

- ТП9.1 Уређаји и опрема система грејања - аутор: Проф. др Бранислав Стојановић

- ТП9.2 Даљинско снабдевање топлотом и припрема СТВ - аутор: Јасмина Митић Стојановић

- ТП9.2 Даљинско снабдевање топлотом и припрема СТВ - аутор: проф. др Србислав Генић

- ТП9.2 Даљинско снабдевање топлотом и припрема СТВ

- ТП10 Ефикасност система за централно грејање и регулација

- ТП11.1 Енергетски преглед система грејања и мерења при енергетским прегледима

- ТП11.2 Мерење утрошене топлоте за грејање - аутор: Јасмина Митић Стојановић

- ТП11.2 Мерење утрошене топлоте за грејање (упитник се налази у оквиру материјала)

- ТП12 Методологија прорачуна потребне годишње енергије

- ТП13 Електроенергетски системи у зградама - Мере уштеде енергије

- ТП14.1 Пример израде Елабората ЕЕ и Енергетског пасоша постојеће стамбене зграде - аутор: Слободан Пејковић

- ТП14.2 Мере за унапређење енергетске ефикасности зграда - аутор: Проф. др Милица Јовановић Поповић

- ТП14.2 Мере за унапређење енергетске ефикасности зграда - аутор: Љиљана Симић

- ТП14.3 Мере за унапређење енергетске ефикасности система грејања

- ТП14.4 Примери прорачуна индикатора енергетске ефикасности зграда

Пројектни задатак за израду писаног рада за посебан део стручног испита из области енергетске ефикасности зграда

Закључак Комисије за област енергетске ефикасности зграда у вези избора објекта за израду елабората енергетске ефикасности за посебан део стручног испита.

- Пример елабората енергетске ефикасности

- Образац елабората енергетске ефикасности зграде и енергетског пасоша за стамбене зграде (MS Word формат)