Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > ЛитератураИНФОРМАЦИЈЕ О ЛИТЕРАТУРИ

Списак свеукупног градива које је потребно познавати за општи део стручног испита наведени су у члану 5, а за усмени део посебног дела у члану 8. Правилника о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера ("Службени гласник РС" бр.27/2015).
Едукативна подршка у припреми општег дела стручног испита - ПРИРУЧНИК за припрему општег дела стручног испита за лица техничких струка можете набавити у Инжењерској комори Србије.
Уплату накнаде за едукативну подршку у припреми општег дела стручног испита треба извршити на рачун Инжењерске коморе Србије број: 160-40916-33 , у висини од 500,00 динара.
Уплатилац: Име и презиме кандидата
Сврха уплате: Едукативна подршка у припреми општег дела стручног испита
Позив на број: 07-број пријаве
ЛИТЕРАТУРА ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ

- Преузмите упутство за припрему стручног испита за архитектонску струку овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

- Преузмите оквирни програм и литературу за припремање стручног испита из области просторног планирања овде
- Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ УРБАНИЗМА

- Преузмите оквирни програм и литературу за припремање стручног испита из области урбанизма овде
- Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

- Преузмите законе, прописе и правилнике из области грађевинске конструкције овде
- Преузмите предавање Слободана Цветковића од 24.4.2012. године овде
- Преузмите питања за спремање стучног испита овде
- Преузмите презентацију са семинара Проф. др Златка Марковића, одржаног дана 5.11.2010. године у просторијама Инжењерске коморе Србије овде
- Преузмите презентацију са семинара Доц. др Бранка Милосављевића, одржаног дана 06.03.2019. године у просторијама Инжењерске коморе Србије овде
- Информација о стандардима - Преузмите списак еврокодова и Уредбу 305 Европске Уније о грађевинским материјалима овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА

- Преузмите законе, прописе и правилнике из области хидротехнике овде
- Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ПУТЕВИ И ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Преузмите упутство за припрему стручног испита из области путеви и железнице овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ

- Преузмите упутство за припрему стручног испита из области организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађењу овде

- Преузмите испитна питања за полагање стручног испита из области организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађењу овде

- Преузмите законе, прописе и правилнике из области организације и технологије грађења и управљање у пројектима у грађењу овде

- Преузмите презентацију Проф. др Горана Ћировића одржану у оквиру семинара за припрему стручног испита овдеЛИТЕРАТУРА ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ


Преузмите питања за припрему посебног дела стручног испита овде
Преузмите Законе за припрему посебног дела стручног испита овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА

- Преузмите нову верзију литературе за област радиокомуникације овде

- Преузмите нову верзију литературе за област аутоматике овде

- Преузмите литературу за припремање стручног испита из области електроника, телекомуникације и аутоматика овде

- Преузмите информацију о припремању стручног испита за електротехничку струку - област мерење и управљање овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА

- Преузмите литературу за припремање стручног испита из области енергетика овде
УПУТСТВО ЗА ТЕХНОЛОШКУ СТРУКУ

Преузмите упутство за припремање стручног испита за технолошку област овдеЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ

- Преузмите Програм и литературу за припремање стручног испита из области пејзажне архитектуре овде
- Преузмите Упутство за садржај елабората пројекта пејзажноархитектонског уређења овде
- Преузмите Упутство за садржај елабората за Пројекат организације извођења радова на изградњи објеката пејзажне архитектуре овдеЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ ВОДОПРИВРЕДА ЕРОЗИВНИХ ПОДРУЧЈА

- Преузмите литературу за припремање стручног испита из области водопривреда ерозивних подручја овдеЛИТЕРАТУРА ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ

- Преузмите литературу за припремање стручног испита из саобраћајне струке овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ МЕЛИОРАЦИЈА

- Преузмите литературу за припремање стручног испита из области мелиорација овде
- Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ

- Преузмите литературу за припремање стручног испита из области геодезије овдеНапомена: за остале области молимо кандидате да се обрате свом ментору.
Остале информације за наведене рокове биће накнадно објављене.