Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > ЛитератураИНФОРМАЦИЈЕ О ЛИТЕРАТУРИ

Списак свеукупног градива које је потребно познавати за општи део стручног испита наведени су у члану 5, а за усмени део посебног дела у члану 8. Правилника о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера ("Службени гласник РС" бр.2/2021).
Едукативна подршка у припреми општег дела стручног испита - ПРИРУЧНИК за припрему општег дела стручног испита за лица техничких струка можете набавити у Инжењерској комори Србије.
Уплату накнаде за едукативну подршку у припреми општег дела стручног испита треба извршити на рачун Инжењерске коморе Србије број: 160-40916-33 , у висини од 500,00 динара.
Уплатилац: Име и презиме кандидата
Сврха уплате: Едукативна подршка у припреми општег дела стручног испита
Позив на број: 07-број пријаве
ЛИТЕРАТУРА ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ

- Преузмите упутство за припрему стручног испита за архитектонску струку овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

- Преузмите оквирни програм и литературу за припремање стручног испита из области просторног планирања овде
- Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ УРБАНИЗМА

- Преузмите оквирни програм и литературу за припремање стручног испита из области урбанизма овде
- Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

- Преузмите законе, прописе и правилнике из области грађевинске конструкције овде
- Преузмите предавање Слободана Цветковића од 24.4.2012. године овде
- Преузмите питања за спремање стучног испита овде
- Преузмите презентацију са семинара Проф. др Златка Марковића, одржаног дана 5.11.2010. године у просторијама Инжењерске коморе Србије овде
- Преузмите презентацију са семинара Доц. др Бранка Милосављевића, одржаног дана 06.03.2019. године у просторијама Инжењерске коморе Србије овде
- Информација о стандардима - Преузмите списак еврокодова и Уредбу 305 Европске Уније о грађевинским материјалима овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА

- Преузмите законе, прописе и правилнике из области хидротехнике овде
- Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ПУТЕВИ И ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Преузмите упутство за припрему стручног испита из области путеви и железнице овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ

- Преузмите списак предложене литературе за припрему стручног испита из области организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађењу овде

- Преузмите законе, прописе и правилнике из области организације и технологије грађења и управљање у пројектима у грађењу овдеЛИТЕРАТУРА ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ

Преузмите најчешћа питања за припрему усменог дела стручног испита овде
Преузмите Законе о акредитацији, безбедности и здрављу на раду, метрологији, стандардизацији, техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и заштити од пожара овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА

- Преузмите нову верзију литературе за област радиокомуникације овде

- Преузмите нову верзију литературе за област аутоматике овде

- Преузмите литературу за припремање стручног испита из области електроника, телекомуникације и аутоматика овде

- Преузмите информацију о припремању стручног испита за електротехничку струку - област мерење и управљање овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА

- Преузмите нову верзију литературе за припремање стручног испита из области енергетика овде
УПУТСТВО ЗА ТЕХНОЛОШКУ СТРУКУ

Преузмите упутство за припремање стручног испита за технолошку област овдеЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ

- Преузмите Програм и литературу за припремање стручног испита из области пејзажне архитектуре овде
- Преузмите Упутство за садржај елабората пројекта пејзажноархитектонског уређења овде
- Преузмите Упутство за садржај елабората за Пројекат организације извођења радова на изградњи објеката пејзажне архитектуре овдеЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ ВОДОПРИВРЕДА ЕРОЗИВНИХ ПОДРУЧЈА

- Преузмите литературу за припремање стручног испита из области водопривреда ерозивних подручја овдеЛИТЕРАТУРА ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ

- Преузмите литературу за припремање стручног испита из саобраћајне струке овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ МЕЛИОРАЦИЈА

- Преузмите литературу за припремање стручног испита из области мелиорација овде
- Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита овде
ЛИТЕРАТУРА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ

- Преузмите литературу за припремање стручног испита из области геодезије овдеНапомена: за остале области молимо кандидате да се обрате свом ментору.
Остале информације за наведене рокове биће накнадно објављене.