Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Контакти


КОНТАКТИ


АРХИТЕКТОНСКА СТРУКА
Контакт особа: Милка Стевановић
тел. (011) 655 7424
strucni_arh@ingkomora.rs

УРБАНИЗАМ
Контакт особа: Ивана Лазин
тел. (011) 655 7420
strucni_urb@ingkomora.rs

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Контакт особа: Ивана Лазин
тел. (011) 655 7420
strucni_plan@ingkomora.rs

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Контакт особа: Весна Стојановић
тел. (011) 655 7416
strucni_gradjk@ingkomora.rs

ХИДРОТЕХНИКА
Контакт особа: Светлана Ђорђевић
тел. (011) 655 7410
strucni_gradjh@ingkomora.rs

ПУТЕВИ И ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Контакт особа: Имрија Насуфај
тел. (011) 655 74 25
strucni_gradjpz@ingkomora.rs


МАШИНСКА СТРУКА
Контакт особа: Милана Миловић
тел. (011) 655 7413
strucni_mash@ingkomora.rs

ЕНЕРГЕТИКА
Контакт особа: Весна Стојановић
тел. (011) 655 7416
strucni_eleng@ingkomora.rs

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Контакт особа: Видосава Ђурић
тел. (011) 655 7426
strucni_eltel@ingkomora.rs

ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА
Контакт особа: Видосава Ђурић
тел. (011) 655 7426
strucni_pejzarh@ingkomora.rs

ВОДОПРИВРЕДА ЕРОЗИВНИХ ПОДРУЧЈА
Контакт особа: Бојан Маравић
тел. (011) 655 7432
strucni_vodop@ingkomora.rs

МЕЛИОРАЦИЈЕ
Контакт особа: Имрија Насуфај
тел. (011) 655 74 25
strucni_mel@ingkomora.rs

ТЕХНОЛОШКА СТРУКА
Контакт особа: Вера Бубоња
тел. (011) 655 7430
strucni_tehnl@ingkomora.rs

САОБРАЋАЈНА СТРУКА
Контакт особа: Бранислава Бабић
тел. (011) 655 7435
strucni_saobr@ingkomora.rs

ГЕОДЕЗИЈА
Контакт особа: Милана Миловић
тел. (011) 655 7413
strucni_geod@ingkomora.rs

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗГРАДА
Контакт особа: Ивана Лазин
тел. (011) 655 7420
strucni_ee@ingkomora.rs