Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Комисије
Комисије за полагање стручног испита, за проверу стручне оспособљености лица за обављање послова израде планских докумената, техничке документације и грађења објеката, као и других стручних послова у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења за чије је обављање као услов прописан стручни испит:
Решења о образовању комисија за полагање стручних испита, на основу којих је састављен јединствен преглед комисија и њихових чланова, можете погледати овде.Комисија за архитектонску струку (пројектовање, извођење, заштита и историја архитектуре, општи део):

Председник: Проф. Бранислав Митровић дипл.инж.арх, Архитектонски факултет Београд
Члан: Милан Ђурић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет Београд
Заменик члана: Драгана Ђорђевић, дипл.инж.арх, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Члан: проф. др Александар Кековић, дипл.инж.арх, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш
Заменик члана: Проф. Александру Вуја, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет Београд

Испитивачи за посебни део:
1) Област пројектовање, извођење и надзор:
Мр Лазар Кузманов, дипл.инж.арх, Архитектонски биро Нови Сад
Владимир Миленковић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет Београд
др Игор Марић, Институт за архитектуру и урбанизам Београд

2) Област историја и заштита споменика:
Бранислав Орлић, дипл.инж.арх, Републички завод за заштиту споменика

Испитивач за општи део:
Јасмина Милошевић, дипл. правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Александар Димић, дипл. правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Комисија за област урбанизма и просторног планирања:

Комисија за област урбанизма

Председник: проф. др Владан Ђокић
Члан: Снежана Цивић
Заменик члана: Драгана Ђорђевић
Члан: Проф. мр Петар Арсић
Заменик члана: Проф. Ева Ваништа Лазаревић
Члан: Мр Александар Сеизовић

Испитивач за посебни део:
Анђелка Ристић

Испитивач за општи део:
Ивана Радосављевић

Комисија за област просторног планирања

Председник: Светлана Чеперковић
Члан: мр Ђорђе Милић
Заменик члана: Ивана Стефановић
Члан: Драгана Дунчић
Заменик члана: Весна Просеница

Испитивач за општи део:
Нада Петковић Ристивојевић


Комисија за грађевинску струку:

Комисија за грађевинске конструкције

Председник: Проф. др Душан Најдановић, дипл. грађ. инж, Грађевински факултет, Београд;
Заменик председника: Др Радојко Обрадовић, посебнни саветник Министарке;
Члан: Александар Милентијевић, дипл. грађ. инж,"Институт за путеве" ад Београд;
Члана: Проф. др Ђорђе Лађиновић, дипл. грађ. инж, Факултет техничких наука, Нови Сад.

Испитивачи за посебни део:

1.Област бетонске конструкције
Проф. др Михаило Мурављев, дипл. грађ. инж, Грађевински факултет, Београд;
Проф. др Михајло Ђурђевић, дипл. грађ. инж, Грађевински факултет, Београд;
Проф. др Радомир Фолић, дипл. грађ. инж, Факултет техничких наука, Нови Сад;
Проф. др Душан Петковић, дипл. грађ. инж, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш;
Драго Остојић, дипл. грађ. инж, Грађевински факултет, Београд.

2.Област мостови (бетонски мостови)
Вукан Њагуљ, дипл. грађ. инж, ГП „Мостоградња” Београд;
Ненад Јаковљевић, дипл. грађ. инж, „Мостпројект” Београд.

3.Област челичне конструкције
Др Златко Марковић, дипл. грађ. инж, Грађевински факултет, Београд;

4.Област фундирање
Проф. др Милош Лазовић дипл. грађ. инж, Грађевински факултет, Београд.

5.Област дрвене конструкције
Проф. др Драгослав Стојић, дипл. грађ. инж, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш;
Проф. др Бошко Стевановић, дипл. грађ. инж, Грађевински факултет, Београд.

Испитивачи за општи део:

Даринка Ђуран, дипл. правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
Звездана Савић, дипл. правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Комисија за хидротехнику

Председник: Проф.др Јован Деспотовић
Члан: Проф. др Срђан Колаковић
Члан: Бојан Бркић

Испитивачи за посебни део:
1) Област хидрологија:
Доц. Др Јасна Петровић Плавшић

2) Област мелиорације:
Доц.др Милош Станић

3) Област водовод и канализација:
Проф др Дејан Љубисављевић
Доц. др Бранислав Бабић

4) Област коришћење водних снага и регулација река:
Проф.др Љубодраг Савић
Проф.др Миодраг Јовановић

Испитивач општег дела:
Даринка Ђуран, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Душанка Шумаревић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Комисија за путеве и железнице

Председник: Проф.др Александар Цветановић, дипл.грађ.инж.
Члан: Душан Савковић, дипл.грађ.инж, "Институт за путеве" ад, Београд
Члан: Проф.др Зоран Радојковић, дипл.грађ.инж.
Заменик члана: Бранка Јаковљевић, дипл.грађ.инж, "Централна путна лабораторија" доо, Нови Сад

Испитивачи за посебни део:
1) Област путеви:
Зоран Злонога, дипл.грађ.инж, "Институт за путеве" ад, Београд
Душан Николић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд
Велимир Копања, дипл.грађ.инж, ЈП "Путеви Србије"

2) Област тунели:
Проф.др Драган Лукић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд
Зоран Јоксовић, дипл.грађ.инж, "DUODEC", Београд

3) Област железнице
Мирко Јокановић, дипл.грађ.инж.
Новица Готовина, дипл.грађ.инж, Саобраћајни институт ЦИП

Испитивач за општи део:
Ивана Радосављевић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Комисија за организацију и технологију грађења и управљање пројектима у грађењу

Председник: Проф. др Живојин Прашчевић, дипл.грађ.инж.
Члан: Проф. др Ненад Иванишевић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Београд
Члан: Проф. др Драган Аризановић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Београд

Испитивачи за посебни део:
Горан Миловановић, дипл.грађ.инж, Денеза М Инжењеринг, Београд

Проф. др Ђорђе Узелац, дипл.грађ.инж, Факултет Техничких наука, Нови Сад
Проф. др Милан Тривунић, дипл.грађ.инж, Факултет Техничких наука, Нови Сад
Драгомир Лукић, дипл.грађ.инж, Интер-Коп, Београд

Испитивач за општи део:
Александар Димић, дипл. правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Комисија за машинску струку:

Председник: проф. др Александар Петровић
Заменик члана: Мр Бисерка Шварц
Члан: Мр Радоје Кремзер
Заменик члана: Миодраг Исаиловић

Испитивачи за посебни део:
1) Област термотехника, термоенергетика и процесна техника:
Проф. др Франц Коси
др. Милован Живковић
Михајло Станојев
Мирјана Бојовић
Бранислав Џинић

2) Област хидротехника:
Миодраг Станојевић
Момир Ђорђевић

3) Област транспортна средства, складишта и машинске технологије:
Мр Александар Бркић

Испитивач за општи део:
Радмила Копривица-Јањатовић

Комисија за електротехничку струку:

Комисија за енергетику (производња и пренос електричне енергије, електроенергетске инсталације и електромоторни погон)

Председник: Зоран Хаџић, дипл.инж.ел., “Delta preving” , Београд
Члан: Радомир Рибић, дипл.инж.ел., “Електромонтажа Србије”, АД Београд
Заменик члана: Мр Раде Секулић, дипл.инж.ел.
Члан: Весна Илић-Миловановић, дипл.инж.ел., “Машинопројект - Копринг”, Београд
Заменик члана: Мр Никола Славковић, дипл.инж.ел.

Испитивачи за посебни део:
1) Област производња и пренос електричне енергије:
Проф.др Зоран Радаковић, дипл.инж.ел., Електротехнички факултет, Београд
Мр Гојко Дотлић, дипл.инж.ел.
Радивоје Црњин, дипл.инж.ел., ЈП „Електромрежа Србије“, Београд

2) Област електроенергетске инсталације и електромотори погон:
Марија Савић-Мрђанов, дипл.инж.ел., „Машинопројект - Копринг“, Београд

Испитивачи општег дела:
Александра Дамњановић, дипл. правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Љиљана Јовановић, дипл. правник, Министарство финансија

Комисија за електронику и телекомуникације (рачунарска техника и информатика, телекомуникационе инсталације, пренос података преко рачунарских мрежа, кабловски дистрибутивни системи, ТВ системи и видео техника, радиокомуникације, телефонске комуникације, месне и међумесне мреже и кабловски системи преноса и област мобилне телефоније, мерење и управљање)

Председник: Проф.др Мирослав Дукић, Факултет за електротехнику и рачунарство, Универзитет „Сингидунум“
Члан: Мр Дејан Кујић, дипл.инж.ел.
Члан: Мр Младен Милеуснић, дипл.инж.ел., „ИРИТЕЛ“ АД, Београд

Испитивачи за посебни део:
1) Област мерење и управљање:
Предраг Кузмановић, дипл.инж.ел., „3 Б Инжењеринг“, Београд

2) Област рачунарска техника и информатика и пренос података:
Мр Младен Копривица, дипл.инж.ел., Електротехнички факултет, Београд
Мр Ненад Крајиновић, дипл.инж.ел., Електротехнички факултет, Београд

3) Област телекомуникационе информације:

Стане Шкрабар, дипл.инж.ел.

4) Област радиокомуникације:
Мр Славенко Рашајски, дипл.инж.ел.

5) Област кабловски дистрибутини системи, ТВ системи и видео техника:
Мр Франц Пресетник, дипл.инж.ел., „AV Com“ доо, Београд

6) Област телефонске комуникације:
Владимир Вилић, дипл.инж.ел., „Телеком Србија“ АД, Београд

7) Област месне и међумесне мреже и кабловски системи преноса:
Дејан Танасић, дипл.инж.ел.
Велизар Марковић, дипл.инж.ел.
Љубица Шћепановић, дипл.инж.ел.

8) Област мобилне телефоније:
Др Дејан Вујић, дипл.инж.ел., ПР Агенција за технички инжењеринг и саветовање „ENGCON“, Београд

Испитивачи за општи део:
Радмила Копривица, дипл. правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Душанка Шумаревић, дипл. правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Комисија за пејзажну архитектуру:

Председник: Хранислав Милановић, дипл.инж.пејз.арх., ЈКП „Зеленило“, Београд
Члан: Мр Надежда Стојановић, дипл.инж.пејз.арх., Шумарски факултет, Београд
Члан: Анђелка Јевтовић, дипл.инж.пејз.арх., Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ са ПО Београд

Испитивачи за посебни део:
Загорка Петровић Златановић, дипл.инж.пејз.арх., Министарство спорта и омладине
Доц. др Мирјана Секулић, дипл.инж.пејз.арх., Факултет техничких наука, Нови Сад
Мр Драган Вујичић, дипл.инж.пејз.арх., Шумарски факултет, Београд

Испитивач за општи део:
Љиља Јовановић, дипл. правник, Министарство финансија

Комисија за водопривреду ерозивних подручја

Председник: Нада Драговић
Члан: Ђорђе Живановић
Заменик члана: Александар Радовановић
Члан: Проф.др Станимир Костадинов
Заменик члана: Милутин Стефановић

Испитивач за општи део:
Звездана Савић

Комисија за област мелиорације:

Председник: Проф. др Батрић Спалевић
Члан: Снежана Михалков, дипл.инж.пољ, Републички геодетски завод, Београд
Члан: Проф.др Драган Рудић, дипл.грађ.инж.

Испитивачи за посебни део:
1) Област наводњавање:
Проф. др Јордан Миливојевић, дипл.инж.пољ, Пољопривредни факултет, Београд

2) Област одводњавање:
Проф.др Сава Петковић, дипл.грађ.инж, Пољопривредни факултет, Београд

3) Област рекултивација:
Др Љубиша Мартиновић, Институт за земљиште, Београд

Испитивач за општи део:
Даринка Ђуран, дипл. правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Комисија за технолошку струку:

Председник: Др Мића Јовановић, дипл.инж.техн, Технолошко-металуршки факултет, Београд
Члан: Лазар Поповић, дипл.инж.техн.
Заменик члана: Зорица Јокић Јанковић, дипл.инж.техн, „FormaPharm Engineering Group“ Београд;
Члан: Мр Владислав Јанковић, дипл.инж.техн;
Заменик члана: Оливера Панић, дипл.инж.техн.

Испитивачи за посебни део:
1) Област хемијска технологија и процесно инжењерство:
Др Бранислав Танасић, дипл.инж.техн, Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале РЦ, Београд

2) Област металургија:
Проф. др Илија Илић, дипл.инж.металургије.

Испитивач за општи део:
Надежда Митровић-Житко, дипл.правник

Комисија за саобраћајну струку:

Председник: Проф. др Мирјана Стојановић, дипл.инж.саоб.
Члан: Проф. др Милан Вујанић, дипл.инж.саоб.
Заменик члана: Зоран Сукић, дипл.инж.саоб.
Члан: Проф. др Смиљан Вукановић, дипл.инж.саоб.
Заменик члана: Бранислав Ћаласан, дипл.инж.саоб.

Испитивачи за посебни део:
1) Област железнички саобраћај:
Др Мирјана Бугариновић, дипл.инж.саоб.
Пера Ћелајлија, дипл.инж.саоб.

2) Област речно-поморски саобраћај:
Проф. др Владета Чолић, дипл.инж.саоб.

3) Област ваздушни саобраћај:
Проф. др Обрад Бабић, дипл.инж.саоб.

4) Област интегрални и унутрашњи саобраћај:
Проф.др Момчило Миљуш, дипл.инж.саоб.

Испитивач за општи део:
Нада Петковић Ристивојевић, заменица државног правобраниоца

Комисија за област геодезије:

Председник: Проф.др Тоша Нинков
Члан: Проф.др Иван Алексић
Члан: Горан Величковић

Испитивачи за посебни део:
1) Област грађевинарство и архитектура:
Проф.др Бранко Божић
Проф. др Милан Трифковић


2) Област машинство и бродоградња:
Жарко Несторовић

3) Област пољопривреда и шумарство:
Проф. др Милорад Јанић
Загорка Петровић Златановић

4) Област рударство и енергетика:
Др Томислав Шубарановић

Испитивачи за општи део:
Јасмина Милошевић
Надежда Митровић-Житко

Комисија за област енергетске ефикасности зграда:

Председник: др Игор Марић, дипл.инж.арх, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд
Члан: Проф. др Маја Тодоровић, дипл.маш.инж, Машински факултет, Београд
Члан: Проф.др Милица Јовановић Поповић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет, Београд

Испитивачи за посебни део:
1) Београд:
Доц. др Душан Игњатовић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет, Београд
Др Жарко Стевановић. дипл.маш.инж, Институт за нуклеарне науке "Винча", Београд
мр Петар Васиљевић, дипл.маш.инж, ЈКП "Београдске електране", Београд
Радослав Галић, дипл.маш.инж, Машински факултет, Београд
Снежана Андрић Бијелић, дипл.инж.ел, "Енергопројект", Београд

2) Ниш:
Проф. др Младен Стојиљковић, дипл.маш.инж, Машински факултет, Ниш
Проф. др Велиборка Богдановић, дипл.инж.арх, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш
Проф. др Бранислав Стојановић, дипл.маш.инж, Машински факултет, Ниш

3) Нови Сад:
Проф. др Властимир Радоњанин, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад
Мр Душанка Сремачки, дипл.грађ.инж.
Проф. др Мирјана Малешев, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад
Проф. др Јожеф Њерж, (Јоyсеф Нyерс) дипл.маш.инж, Виша техничка школа, Суботица
Проф. др Радивоје Бјелаковић, дипл.маш.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад

4) Крагујевац:
Душан Лукић, дипл.маш.инж, "Застава инжењеринг", Крагујевац
Проф. др Милун Бабић, дипл.маш.инж, Факултет инжењерских наука, Крагујевац

Испитивач за општи део:
Александра Дамњановић, дипл. правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре