Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Комисије

Комисија за полагање стручног испита и издавање лиценци за просторног планера, урбанисту, архитекту урбанисту, инжењера, архитекту, пејзажног архитекту и извођача радова:


 1. Комисија за стручну област просторно планирање;
 2. Комисија за стручну област архитектура;
 3. Комисија за стручну област пејзажна архитектура;
 4. Комисија за стручну област грађевинско инжењерство;
 5. Комисија за стручну област електротехничко инжењерство;
 6. Комисија за стручну област машинско инжењерство;
 7. Комисија за стручну област саобраћајно инжењерство;
 8. Комисија за стручну област геодетдско инжењерство;
 9. Комисија за стручну област технолошко и металуршко инжењерство;
 10. Комисија за стручну област шумарство и пољопривреда;
 11. Комисија за стручну област енергетска ефикасност.


Комисија за стручну област просторно планирање

Председник: мр Ђорђе Милић, дипл. пр. планер

члан - испитивач за посебни део:
1. Светлана Чеперковић, дипл. пр. планер
2. др Зоран Радосављевић, дипл. пр. планер
3. Марина Ђорђевић, дипл. пр. планер
4. Зорана Филиповић, дипл. пр. планер


члан - испитивач за посебни део - ментор:
1. мр Драгана Дунчић, дипл. пр. планер
2. Весна Просеница, дипл. инж. арх.
3. Ивана Стефановић, дипл. пр. планер

члан - испитивач општег дела:
1. Александра Дамњановић, дипл. правник
Комисија за стручну област архитектура

Ужа стручна област архитектура

Председник: проф. Бранислав Митровић дипл. инж. арх.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. Милан Ђурић, дипл. инж. арх.
2. проф. др Александар Кековић, дипл. инж. арх.
3. проф. Александру Вуја, дипл. инж. арх.
4. Божана Лукић, дипл. инж. арх.
5. Петар Туфегџић, дипл. инж. арх.
6. Душанка Дедић Тодоровић, дипл. инж. арх.
7. Соња Фирст, дипл. инж. арх.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. мр Лазар Кузманов, дипл. инж. арх.
2. Владимир Миленковић, дипл. инж. арх.
3. др Игор Марић, дипл. инж. арх.
4. проф. Иван Рашковић, дипл. инж. арх.
5. доц. др Будимир Судимац, дипл. инж. арх.
6. Предраг Јошић, дипл. инж. арх.


члан - испитивач општег дела:
1. Александар Димић, дипл. правник
2. Радмила Матић, дипл. правник


Ужа стручна област урбанизам, за лиценцираног урбанисту и лиценцираног архитекту урбанисту:

Председник: проф. др Владан Ђокић, дипл. инж. арх.

члан - испитивач за посебни део:
1. Бранкица Јанковић, дипл. инж. арх.
2. Душанка Дедић Тодоровић, дипл. инж. арх.
3. Душан Момчиловић, дипл. инж. арх.
4. Ивана Грујички, дипл. инж. арх.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда урбанистичког плана):
1. мр Александар Сеизовић, дипл. инж. арх.
2. Драгана Ђорђевић, дипл. инж. арх.
3. проф. мр Петар Арсић, дипл. инж. арх.


члан - испитивач општег дела:
1. Милена Вујисић, дипл. правникКомисија за стручну област пејзажна архитектура

Председник: проф. др Мирјана Секулић, дипл. инж. пејз. арх.

члан - испитивач за посебни део:
1. Бобан С. Тошић, дипл. инж. пејз. арх.
2. Анђелка Јевтовић, дипл. инж. пејз. арх.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, извођење радова):
1. мр Драган Вујичић, дипл. инж. пејз. арх.
2. Марија Остојић, дипл. инж. пејз. арх.


члан - испитивач општег дела:
1. Милена Вујисић, дипл. правникКомисија за стручну област грађевинско инжењерство

Ужа стручна област грађевинске конструкције

Председник: проф. др Златко Марковић, дипл. грађ. инж.

члан - испитивач за посебни део:
1. Татјана Маринковић Богдановић, дипл. грађ. инж.
2. проф. др Растислав Мандић, дипл. грађ. инж.
3. Драго Остојић, дипл. грађ. инж.
4. проф. др Ђорђе Лађиновић, дипл. грађ. инж.
5. Душко Милићевић, дипл. грађ. инж.
6. Славица Вуловић, дипл. инж. грађ.
7. Лаза Вукобрат, дипл. инж. грађ.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта, односно извођење радова):

област бетонске конструкције:

1. в. проф. др Данијел Кукарас, дипл. грађ. инж.
2. в. проф. др Иван Игњатовић, дипл. грађ. инж.
3. доц. др Предраг Благојевић, дипл. грађ. инж.
4. доц. др Бранко Милосављевић, дипл. грађ. инж.
5. доц. др Вељко Коковић, дипл. грађ. инж.
6. доц. др Владимир Вукобратовић, дипл. грађ. инж.


област бетонски мостови:

1. Ненад Јаковљевић, дипл. грађ. инж.
2. в. проф. др Снежана Машовић, дипл. грађ. инж.
3. Вукан Њагуљ, дипл. грађ. инж.


област челичне конструкције:

1. в. проф. др Јелена Добрић, дипл. грађ. инж.
2. доц. др Милан Спремић, дипл. грађ. инж.
3. доц. др Срђан Живковић, дипл. грађ. инж.

област челични мостови:

1. Александар Бојовић, дипл. грађ. инж.

област дрвене и зидане конструкције:

1. проф. др Драгослав Стојић, дипл. грађ. инж.
2. проф. др Бошко Стевановић, дипл. грађ. инж.

област хидротехничке конструкције:

1. проф. др Владан Кузмановић, дипл. грађ. инж.

област фундирање:

1. доц. др Селимир Леловић дипл. грађ. инж.

област за извођење конструкција:

1. проф. др Ненад Иванишевић, дипл. грађ. инж.
2. проф. др Милан Тривунић, дипл. грађ. инж.
3. в. проф. др Игор Пешко, дипл. грађ. инж.
4. доц. др Предраг Петронијевић, дипл. грађ. инж.
5. Горан Миловановић, дипл. грађ. инж.
6. Драгомир Лукић, дипл. грађ. инж.


члан - испитивач општег дела:
1. Радмила Копривица, дипл. правник
2. Дијана Зуберовић, дипл. правник

Ужа стручна област хидротехника

Председник: проф. др Јован Деспотовић, дипл. грађ. инж.

члан - испитивач за посебни део:
1. Марина Бубало, дипл. грађ. инж.
2. проф. др Срђан Колаковић, дипл. грађ. инж.
3. доц. др Бранислав Бабић, дипл. грађ. инж.
4. Милица Негић, дипл. грађ. инж.
5. Јелена Милосављевић, дипл. грађ. инж.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):

област дренажни системи и наводњавање:

1. проф. др Милош Станић, дипл. грађ. инж.
2. др Миле Божић, дипл. грађ. инж.


област комунална хидротехника:

1. доц. др Александар Ђукић, дипл. грађ. инж.
2. Миодраг Поповић, дипл. грађ. инж.
3. проф. др Ненад Јаћимовић, дипл. грађ. инж.
4. Бојан Бркић, дипл. грађ. инж.


област коришћења водних снага:

1. проф. др Љубодраг Савић, дипл. грађ. инж.
2. проф. др Тина Дашић, дипл. грађ. инж.

област уређење водотока:

1. проф. др Миодраг Јовановић, дипл. грађ. инж.
2. др Марина Бабић, дипл. грађ. инж.


члан - испитивач општег дела:
1. Дијана Зуберовић, дипл. правник

Ужа стручна област саобраћајна инфраструктура

Председник: проф. др Александар Цветановић, дипл. грађ. инж.

члан - испитивач за посебни део:
1. в. проф. др Небојша Радовић, дипл. грађ. инж.
2. в. проф. др Горан Младеновић, дипл. грађ. инж.
3. Славица Вуловић, дипл. инж. грађ.
4. доц. др Сања Фриц, дипл. грађ. инж.
5. мр Владан Бранковић, дипл. грађ. инж.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):

област путеви:

1. доц. др Сања Фриц, дипл. грађ. инж.
2. Томислав Милићевић, дипл. грађ. инж.
3. Драган Мићић, дипл. грађ. инж.


област тунели:

1. проф. др Драган Лукић, дипл. грађ. инж.
2. Зоран Јоксовић, дипл. грађ. инж.


област железнице:

1. проф. др Зденка Поповић, дипл. грађ. инж.
2. Видоје Јовичић, дипл. грађ. инж.
3. Новица Готовинаобласт за извођење саобраћајница:

1. проф. др Ђорђе Узелац, дипл. грађ. инж.


члан - испитивач општег дела:
1. Александар Димић, дипл. правник
2. Радмила Вељковић, дипл. правник

Ужа стручна област организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађевинарству

Председник: проф. др Ненад Иванишевић, дипл. грађ. инж.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. др Драган Аризановић, дипл. грађ. инж.
2. проф. др Милан Тривунић, дипл. грађ. инж.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. проф. др Ђорђе Узелац, дипл. грађ. инж.
2. доц. др Предраг Петронијевић, дипл. грађ. инж.
3. в. проф. др Игор Пешко, дипл. грађ. инж.
4. Драгомир Лукић, дипл. грађ. инж.
5. Горан Миловановић, дипл. грађ. инж.

члан - испитивач општег дела:
1. Александар Димић, дипл. правник
1. Радмила Вељковић, дипл. правник

Ужа стручна област организација грађевинска геотехника

Председник: др Селимир Леловић, дипл. грађ. инж.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. др Мирјана Вукићевић, дипл. инж. грађ.
2. проф. др Петар Сантрач, дипл. инж. грађ.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. др Зоран Бонић, дипл. инж. грађ.
2. др Митар Ђого, дипл. инж. грађ.
3. др Милош Марјановић, дипл. инж. грађ.

члан - испитивач општег дела:
1. Милена Вујисић, дипл. правникКомисија за стручну област електротехничко инжењерство

Ужа стручна област електроенергетске инсталације и електромоторни погони

Председник: Дамир Каталинић, дипл. инж. ел.

члан - испитивач за посебни део:
1. Марко Марковић, дипл. инж. ел.
2. Весна Илић-Миловановић, дипл. инж. ел.
3. др Никола Славковић, дипл. инж. ел.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта, односно извођење радова):
1. Драган Стојановић, дипл. инж. ел.
2. Драгана Вељковић, дипл. инж. ел.
3. Ђорђе Милановић, дипл. инж. ел.

члан - испитивач општег дела:
1. Александра Дамњановић, дипл. правник
2. Бранислав Вучковић, дипл. правник

Ужа стручна област производња и пренос електричне енергије

Председник: мр Гојко Дотлић, дипл. инж. ел.

члан - испитивач за посебни део:
1. Радомир Рибић, дипл. инж. ел.
2. Момир М. Станојевић, дипл. инж. ел.
3. Милош Ј. Перишић, дипл. инж. ел.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта, односно извођење радова):
1. Сава Скробоња, дипл. инж. ел.
2. Радивоје Црњин, дипл. инж. ел.

члан - испитивач општег дела:
1. Александра Дамњановић, дипл. правник
2. Бранислав Вучковић, дипл. правник

Ужа стручна област електроника и телекомуникације

Председник: доц. др Младен Копривица, дипл. инж. ел.

члан - испитивач за посебни део:
1. мр Слађана Јовановић, дипл. инж. ел.
2. Дамир Каталинић, дипл. инж. ел.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):

област мерење и управљање:

1. Предраг Кузмановић, дипл. инж. ел.
2. проф. др Горан Квашчев, дипл. инж. ел.


област рачунарска техника и информатика и пренос података:

1. др Ненад Крајновић, дипл. инж. ел.

област телекомуникационе информације:

1. доц. др Горан Марковић, дипл. инж. ел.

област радиокомуникације и кабловски дистрибутивни системи, ТВ системи и видео техника:

1. мр Славенко Рашајски, дипл. инж. eл.


ообласт телефонске комуникације:

1. Владимир Вилић, дипл. инж. ел.


област месне и међумесне мреже и кабловски системи преноса:

1. Дејан Танасић, дипл. инж. ел.
2. Велизар Марковић, дипл. инж. eл.
3. Љубица Шћепановић, дипл. инж. eл.


област мобилне телефоније:

1. др Дејан Вујић, дипл. инж. ел.

члан - испитивач општег дела:
1. Радмила Копривица, дипл. правник
2. Даница Ускоковић, дипл. правникКомисија за стручну област машинско инжењерство

Ужа стручна област термотехника, термоенергетика, процесна техника

Председник: проф. др Александар Петровић, дипл. инж. маш.

члан - испитивач за посебни део:
1. Миодраг Исаиловић, дипл. инж. маш.
2. мр Бисерка Шварц, дипл. инж. маш.
3. Александар Ђинђић, дипл. инж. маш.
4. Бранимир Крекић, дипл. инж. маш.
5. проф. др Србислав Генић, дипл. инж. маш.
6. Горан Цветков, дипл. инж. маш.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. проф. др Франц Коси, дипл. инж. маш.
2. др Милован Живковић, дипл. инж. маш.
3. Михајло Станојев, дипл. инж. маш.
4. Милош Симић, дипл. инж. маш.
5. Владимир Ликић, дипл. инж. маш.
6. Бранислав Џинић, дипл. инж. маш.

члан - испитивач општег дела:
1. Радмила Копривица, дипл. правник
2. Звездана Савић, дипл. правник

Ужа стручна област хидротехника

Председник: проф. др Дејан Радић, дипл. маш. инж.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. др Александар Петровић, дипл. инж. маш.
2. проф. др Радивоје Батинић, дипл. инж. маш.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/радова):
1. Миодраг Станојевић, дипл. инж. маш.
2. Момир Ђорђевић, дипл. инж. маш.

члан - испитивач општег дела:
1. Радмила Копривица, дипл. правник
2. Дијана Зуберовић, дипл. правник

Ужа стручна област транспортна средства, складишта и машинске технологије

Председник: проф. др Угљеша Бугарић, дипл. инж. маш.

члан - испитивач за посебни део:
1. мр Александар Бркић, дипл. инж. маш.
2. Бранимир Крекић, дипл. инж. маш.
3. доц. др Влада Гашић, дипл. инж. маш


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова): 1. Сида Бојовић, дипл. инж. маш.


члан - испитивач општег дела:
1. Радмила Копривица, дипл. правник
2. Звездана Савић, дипл. правникКомисија за стручну област саобраћајно инжењерство:

Ужа стручна област друмски саобраћај

Председник: проф. др Небојша Бојовић, дипл. инж. саобр.

члан - испитивач за посебни део:
1. др Милош Ивић, дипл. инж. саобр.
2. проф. др Владан Тубић, дипл. инж. саобр.
3. др Ана Трпковић, дипл. инж. саобр.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. др Никола Челар, дипл. инж. саобр.
2. проф. др Борис Антић, дипл. инж. саобр.

члан - испитивач општег дела:
1. Татјана Радукић, дипл. правник
2. Даница Ускоковић, дипл. правник

Ужа стручна област железнички саобраћај

Председник: проф. др Небојша Бојовић, дипл. инж. саобр.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. др Далибор Пешић, дипл. инж. саобр.
2. проф. др Бранислав Бошковић, дипл. инж. саобр.
3. Анита Димоски, дипл. инж. саобр.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/радова):
1. др Мирјана Бугариновић, дипл. инж. саобр.
2. Милан Шеган, дипл. инж. саобр.

члан - испитивач општег дела:
1. Татјана Радукић, дипл. правник
2. Даница Ускоковић, дипл.правник

Ужа стручна област речно – поморски саобраћај

Председник: проф. др Небојша Бојовић, дипл. инж. саобр.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. др Далибор Пешић, дипл. инж. саобр.
2. доц. др Данијела Пјевчевић, дипл. инж. саобр.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. проф. др Катарина Вукадиновић, дипл. инж. саобр.


члан - испитивач општег дела:
1. Татјана Радукић, дипл. правник
2. Дијана Зуберовић, дипл. правник

Ужа стручна област ваздушни саобраћај

Председник: проф. др Небојша Бојовић, дипл. инж. саобр.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. др Оља Чокорило, дипл. инж. саобр.
2. проф. др Феђа Нетјасoв, дипл. инж. саобр.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. проф. др Петар Миросављевић, дипл. инж. саобр.


члан - испитивач општег дела:
1. Светлана Аџемовић, дипл. правник

Ужа стручна област телекомуникациони саобраћај и мреже

Председник: проф. др Небојша Бојовић, дипл. инж. саобр.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. др Далибор Пешић, дипл. инж. саобр.
2. проф. др Александра Костић - Љубисављевић, дипл. инж. саобр.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. проф. др Горан Марковић, дипл. инж. саобр.


члан - испитивач општег дела:
1. Татјана Радукић, дипл. правник
2. Даница Ускоковић, дипл. правник

Ужа стручна област логистика (интегрални и индустријски саобраћај)

Председник: проф. др Небојша Бојовић, дипл. инж. саобр.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. др Далибор Пешић, дипл. инж. саобр.
2. Невенка Михаиловић, дипл. инж. саобр.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. др Милош Ивић, дипл. инж. саобр.
2. проф. др Момчило Миљуш, дипл. инж. саобр.


члан - испитивач општег дела:
1. Татјана Радукић, дипл. правник
2. Даница Ускоковић, дипл. правникКомисија за стручну област геодетско инжењерство:

Председник: проф. др Тоша Нинков, дипл. инж. геодез.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. др Иван Алексић, дипл. инж. геодез.
2. Горан Величковић, дипл. инж. геодез.
3. проф. др Бранислав Бајат, дипл. инж. геодез.
4. проф. др Рајица Михајловић, дипл. инж. геодез.

члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. проф. др Бранко Божић, дипл. инж. геодез.
2. проф. др Милан Трифковић, дипл. инж. геодез.
3. Жарко Несторовић, дипл. инж. геодез.
4. проф. др Милорад Јанић, дипл. инж. геодез.

члан - испитивач општег дела:
1. Бранислав Вучковић, дипл. правникКомисија за стручну област технолошко и металуршко инжењерство:

Ужа стручна област технологија и технолошки процеси

Председник: др Мића Јовановић, дипл. инж. техн.

члан - испитивач за посебни део:
1. Лазар Поповић, дипл. инж. техн.
2. Оливера Панић, дипл. инж. техн.

члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. др Бранислав Танасић, дипл. инж. техн.
2. др Марина Михајловић, дипл. инж. техн.


члан - испитивач општег дела:
1. Бранислав Вучковић, дипл. правник

Ужа стручна област металургија

Председник: др Мића Јовановић, дипл. инж. техн.

члан - испитивач за посебни део:
1. Лазар Поповић, дипл. инж. техн.
2. Оливера Панић, дипл. инж. техн.

члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. Марија Кораћ, дипл. инж. метал.


члан - испитивач општег дела:
1. Бранислав Вучковић, дипл. правникКомисија за стручну област шумарство и пољопривреда

Ужа стручна област заштита од ерозије, мелиорација, шумских и пољопривредних површина

Председник: проф. др Нада Драговић, дипл. инж. шум.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. др Ратко Ристић, дипл. инж. шум.
1. др Борис Радић, дипл. инж. шум.
2. Ђорђе Живановић, дипл. инж. шум.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. проф. др Станимир Костадинов, дипл. инж. шум.
2. Милутин Стефановић, дипл. инж. шум.

члан - испитивач општег дела:
1. Звездана Савић, дипл. правник

Ужа стручна област хидромелиорациони системи у пољопривреди

Председник: Жељко Мардешић, дипл. инж. пољ.

члан - испитивач за посебни део:
1. Снежана Михалков, дипл. инж. пољ.
2. др Сања Пантелић-Миралем, дипл. инж. пољ.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/радова):
1. проф. др Градимир Васић, дипл. инж. пољ.
2. проф. др Радмила Пивић, дипл .инж. пољ.
3. Милан Маленчић, дипл. инж. пољ.

члан - испитивач општег дела:
1. Звездана Савић, дипл. правник

Ужа стручна област прехрамбено-технолошки процеси

Председник: Жељко Мардешић, дипл. инж. пољ.

члан - испитивач за посебни део:
1. Сања Пантелић-Миралем, дипл. инж. пољ.
2. Драгана Димитријевић, дипл. инж. пољ.


члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/радова):
1. Миодраг Јанковић, дипл. инж. пољ.

члан - испитивач општег дела:
1. Радмила Вељковић, дипл. правникКомисија за стручну област енергетска ефикасност:

Председник: др Игор Марић, дипл. инж. арх.

члан - испитивач за посебни део:
1. проф. др Маја Тодоровић, дипл. маш. инж.
2. проф. др Милица Јовановић Поповић, дипл. инж. арх.
3. Ивана Грујички, дипл. инж. арх.

члан - испитивач за посебни део - ментор (израда техничке документације, грађење објекта/извођење радова):
1. доц. др Душан Игњатовић, дипл. инж. арх.
2. мр Петар Васиљевић, дипл. маш. инж.
3. Радослав Галић, дипл. маш. инж.
4. Снежана Андрић Бијелић, дипл. инж. ел.
5. проф. др Младен Стојиљковић, дипл. маш. инж.
6. проф. др Велиборка Богдановић, дипл. инж. арх.
7. проф. др Властимир Радоњанин, дипл. грађ. инж.
8. проф. др Мирјана Малешев, дипл. грађ. инж.

члан - испитивач општег дела:
1. Александра Дамњановић, дипл. правникРешење о образовању Комисије за полагање стручног испита и издавање лиценци за просторног планера, урбанисту, архитекту урбанисту, инжењера, архитекту, пејзажног архитекту и извођача радова можете погледати овде.