Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Комисије
Комисије за полагање стручног испита, за проверу стручне оспособљености лица за обављање послова израде планских докумената, техничке документације и грађења објеката, као и других стручних послова у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења за чије је обављање као услов прописан стручни испит:


 1. Комисија за архитектонску струку;
 2. Комисија за област урбанизма и просторног планирања;
 3. Комисија за грађевинску струку;
 4. Комисија за машинску струку;
 5. Комисија за електротехничку струку;
 6. Комисија за пејзажну архитектуру;
 7. Комисија за водопривреду ерозивних подручја;
 8. Комисија за област мелиорације;
 9. Комисија за технолошку струку;
 10. Комисија за саобраћајну струку;
 11. Комисија за област геодезије;
 12. Комисија за област енергетске ефикасности зграда.


Комисија за архитектонску струку (пројектовање, извођење, заштита и историја архитектуре, општи део):

Председник: Проф. Бранислав Митровић дипл.инж.арх, Архитектонски факултет Београд
Члан: Милан Ђурић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет Београд
Заменик члана: Милица Негић, дипл.грађ.инж, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Члан: проф. др Александар Кековић, дипл.инж.арх, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш
Заменик члана: Проф. Александру Вуја, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет Београд

Испитивачи за посебни део:
1) Област пројектовање, извођење и надзор:
Мр Лазар Кузманов, дипл.инж.арх, Архитектонски биро Нови Сад
Владимир Миленковић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет Београд
др Игор Марић, Институт за архитектуру и урбанизам Београд

2) Област историја и заштита споменика:
Бранислав Орлић, дипл.инж.арх, Републички завод за заштиту споменика

Испитивач за општи део:
Александар Димић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Радмила Матић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре


Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за архитектонску струку и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.

Комисија за област урбанизма и просторног планирања:

Комисија за област урбанизма

Председник: проф. др Владан Ђокић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет Београд
Члан: Мр Александар Сеизовић, дипл.инж.арх, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Заменик члана: Драгана Ђорђевић, дипл.инж.арх, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Члан: Проф. мр Петар Арсић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет Београд
Заменик члана: Проф. Ева Ваништа Лазаревић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет Београд


Испитивач за општи део:
Владан Дорић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Комисија за област просторног планирања

Председник: Светлана Чеперковић, дипл.пр.планер, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Члан: мр Ђорђе Милић, дипл.пр.планер, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Заменик члана: Ивана Стефановић, дипл.пр.планер, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Члан: мр Драгана Дунчић, дипл.пр.планер, ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад
Заменик члана: Весна Просеница, дипл.инж.арх, ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад

Испитивач за општи део:
Нада Петковић Ристивојевић, заменица државног правобраниоца


Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за област урбанизма и просторног планирања и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.

Комисија за грађевинску струку:

Комисија за грађевинске конструкције

Председник: Проф. др Златко Марковић, дипл.грађ.инж, Грађевински Факултет Београд;
Заменик председника: Проф. др Властимир Радоњанин, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад;
Члан: Проф. др Растислав Мандић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд;
Заменик члана: Драго Остојић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд;
Члан: Проф. др Ђорђе Лађиновић, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад;
Заменик члана: В. проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд.

Испитивачи за посебни део:

1.Област бетонске конструкције
В. проф. др Данијел Кукарас, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Суботица;
В. проф. др Зоран Брујић, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад;
В. проф, др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд;
Доц. др Предраг Благојевић, дипл.грађ.инж, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш;
Доц. др Ненад Пецић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд;
Доц. др Бранко Милосављевић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд;
Доц. др Вељко Коковић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд;
Драго Остојић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд.

2.Област бетонски мостови
Вукан Нагуљ, дипл.грађ.инж, ГП „Мостоградња” Београд;
Ненад Јаковљевић, дипл.грађ.инж, „Мостпројект” Београд;
Душко Бобера, дипл.грађ.инж, „ДБ Инжењеринг” Београд.

3.Област челични мостови
Александар Бојовић, дипл.грађ.инж, „Делинг” Београд.

4.Област челичне конструкције
Доц. др Милан Спремић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд;
Доц. др Срђан Живковић, дипл.грађ.инж, Грађевинско архитектонски факултет Ниш;
Доц. др Јелена Добрић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд.

5.Област дрвене конструкције
Проф. др Драгослав Стојић, дипл.грађ.инж, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш;
Проф. др Бошко Стевановић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд.

6.Област хидротехничке конструкције
Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд.

7.Област фундирање
Доц. др Селимир Леловић дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд.

Испитивачи за општи део:

Јованка Атанацковић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Маја Матија Ристић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Комисија за хидротехнику

Председник: Проф. др Јован Деспотовић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд
Заменик: Марина Бубало, дипл.грађ.инж, Саобраћајни институт ЦИП
Члан: Проф. др Срђан Колаковић, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад
Заменик члана: Проф. др Ненад Јаћимовић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд
Члан: Бојан Бркић, дипл.грађ.инж, „Институт за путеве“ ад, Београд
Заменик члана: Доц. др Бранислав Бабић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд

Испитивачи за посебни део:
1) Област дренажни системи и наводњавање:
Проф. др Милош Станић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд
Др Миле Божић, дипл.грађ.инж, Институт за водопривреду Јарослав Черни, Београд

2) Област комунална хидротехника:
Доц. др Александар Ђукић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд
Миодраг Поповић, дипл.грађ.инж, Институт за водопривреду Јарослав Черни, Београд

3) Област коришћења водних снага:
Проф. др Љубодраг Савић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд
Проф. др Тина Дашић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд

4) Област уређење водотока:
Проф. др Миодраг Јовановић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд
Др Марина Бабић, дипл.грађ.инж, Институт за водопривреду Јарослав Черни, Београд

Испитивач општег дела:
Дијана Зуберовић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Комисија за путеве и железнице

Председник: Проф. др Александар Цветановић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет, Београд;
Заменик председника: В. проф. др Небојша Радовић, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад;
Члан: В. проф. др Станислав Јовановић, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад;
Заменик члана: В. проф. др Горан Младеновић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Београд;
Члан: Душан Савковић, дипл.грађ.инж, „Mott Macdonald“, Београд;
Заменик члана: Доц. др Сања Фриц, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Београд.

Испитивачи за посебни део:
1) Област путеви:
Доц. др Сања Фриц, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Београд;
Томислав Милићић, дипл.грађ.инж, „Цестра“, Београд;
Драган Мићић, дипл.грађ.инж, ЈКП „Београд пут“.

2) Област тунели:
Проф. др Драган Лукић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Суботица;
Зоран Јоксовић, дипл.грађ.инж, „Duodec“, Београд.

3) Област железнице
Проф. др Зденка Поповић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Београд;
В. проф. др Станислав Јовановић, Факултет техничких наука, Нови Сад;
Новица Готовина, Саобраћајни инситут ЦИП, Београд.

Испитивач за општи део:
Стефан Кокотовић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.


Комисија за организацију и технологију грађења и управљање пројектима у грађевинарству

Председник: Проф. др Живојин Прашчевић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Београд;
Заменик председника: Проф. др Ненад Иванишевић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Београд;
Члан: Проф. др Милан Тривунић, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука Нови Сад;
Заменик члана: Доц. др Предраг Петронијевић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Београд;
Члан: Проф. др Драган Аризановић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Београд;
Заменик члана: Горан Миловановић, дипл.грађ.инж, „Денеза М Инжењеринг“, Београд.

Испитивачи за посебни део:
Проф. др Ђорђе Узелац, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука Нови Сад;
Доц. др Предраг Петронијевић, дипл.грађ.инж, Грађевински факултет Београд;
Доц. др Игор Пешко, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука Нови Сад;
Драгомир Лукић, дипл.грађ.инж, „Интер-Коп“, Београд;
Горан Миловановић, дипл.грађ.инж, „Денеза М Инжењеринг“, Београд.

Испитивач за општи део:
Александар Димић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за грађевинску струку и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.

Комисија за машинску струку:

Председник: проф. др Александар Петровић
Заменик члана: Мр Бисерка Шварц
Члан: Мр Радоје Кремзер
Заменик члана: Миодраг Исаиловић

Испитивачи за посебни део:
1) Област термотехника, термоенергетика и процесна техника:
Проф. др Франц Коси, дипл.инж.маш
др. Милован Живковић, дипл.инж.маш
Михајло Станојев, дипл.инж.маш
Мирјана Бојовић, дипл.инж.маш
Бранислав Џинић, дипл.инж.маш

2) Област хидротехника:
Миодраг Станојевић, дипл.инж.маш
Момир Ђорђевић, дипл.инж.маш

3) Област транспортна средства, складишта и машинске технологије:
Мр Александар Бркић, дипл.инж.маш

Испитивач за општи део:
Радмила Копривица, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Звездана Савић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за машинску струку и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.

Комисија за електротехничку струку:

Комисија за енергетику (производња и пренос електричне енергије, електроенергетске инсталације и електромоторни погон)

Председник: Зоран Хаџић, дипл.инж.ел, “Delta preving” , Београд
Члан: Радомир Рибић, дипл.инж.ел, “Електромонтажа Србије”, АД Београд
Заменик члана: Мр Раде Секулић, дипл.инж.ел.
Члан: Весна Илић-Миловановић, дипл.инж.ел, “Машинопројект - Копринг”, Београд
Заменик члана: Мр Никола Славковић, дипл.инж.ел.

Испитивачи за посебни део:
1) Област производња и пренос електричне енергије:
Проф. др Зоран Радаковић, дипл.инж.ел, Електротехнички факултет, Београд
Мр Гојко Дотлић, дипл.инж.ел.
Радивоје Црњин, дипл.инж.ел, ЈП „Електромрежа Србије“, Београд

2) Област електроенергетске инсталације и електромотори погон:
Драган Стојановић, дипл.инж.ел, “Делта инжењеринг”, Београд
Драгана Вељковић, дипл.инж.ел, Градски завод за вештачење, Београд
Ђорђе Милановић, дипл.инж.ел, “Ludan engineering doo”, Београд
Саво Скробоња, дипл.инж.ел, “Електроисток Пројектни биро д.о.о.”

Испитивачи општег дела:
Александра Дамњановић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Бранислав Вучковић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Комисија за електронику и телекомуникације (рачунарска техника и информатика, телекомуникационе инсталације, пренос података преко рачунарских мрежа, кабловски дистрибутивни системи, ТВ системи и видео техника, радиокомуникације, телефонске комуникације, месне и међумесне мреже и кабловски системи преноса и област мобилне телефоније, мерење и управљање)

Председник: Проф. др Мирослав Дукић, Факултет за електротехнику и рачунарство, Универзитет „Сингидунум“
Члан: Мр Слађана Јовановић, дипл.инж.ел. „Телеком Србија“ а.д.
Члан: Др Младен Милеуснић, дипл.инж.ел. „ИРИТЕЛ“ АД, Београд

Испитивачи за посебни део:
1) Област мерење и управљање:
Предраг Кузмановић, дипл.инж.ел. „3 Б Инжењеринг“, Београд
Доц. др Горан Квашчев, дипл.инж.ел. Електротехнички факултет, Београд

2) Област рачунарска техника и информатика и пренос података:
Мр Младен Копривица, дипл.инж.ел, Електротехнички факултет, Београд
Мр Ненад Крајиновић, дипл.инж.ел, Електротехнички факултет, Београд

3) Област телекомуникационе информације:
Стане Шкрабар, дипл.инж.ел.

4) Област радиокомуникације и кабловски дистрибутивни системи, ТВ системи и видео техника:
Мр Славенко Рашајски, дипл.инж.ел.

5) Област телефонске комуникације:
Владимир Вилић, дипл.инж.ел, „Телеком Србија“ АД, Београд

6) Област месне и међумесне мреже и кабловски системи преноса:
Дејан Танасић, дипл.инж.ел.
Велизар Марковић, дипл.инж.ел.
Љубица Шћепановић, дипл.инж.ел.

7) Област мобилне телефоније:
Др Дејан Вујић, дипл.инж.ел., ПР Агенција за технички инжењеринг и саветовање „ENGCON“, Београд

Испитивачи за општи део:
Радмила Копривица, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Даница Ускоковић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре


Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за електротехничку струку и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.

Комисија за пејзажну архитектуру:

Председник: Доц. др Мирјана Секулић, дипл.инж.пејз.арх, Факултет техничких наука, Нови Сад
Члан: Мр Надежда Стојановић, дипл.инж.пејз.арх., Шумарски факултет, Београд
Члан: Анђелка Јевтовић, дипл.инж.пејз.арх., Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ са ПО Београд

Испитивачи за посебни део:
Загорка Петровић Златановић, дипл.инж.пејз.арх., Министарство спорта и омладине
Мр Драган Вујичић, дипл.инж.пејз.арх., Шумарски факултет, Београд

Испитивач за општи део:
Љиља Јовановић, дипл.правник, Министарство финансија


Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за пејзажну архитектуру и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.

Комисија за водопривреду ерозивних подручја

Председник: Нада Драговић
Члан: Ђорђе Живановић
Заменик члана: Александар Радовановић
Члан: Проф.др Станимир Костадинов
Заменик члана: Милутин Стефановић

Испитивач за општи део:
Звездана Савић


Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за водопривреду ерозивних подручја и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.

Комисија за област мелиорације:

Председник: Проф. др Батрић Спалевић
Члан: Снежана Михалков, дипл.инж.пољ, Републички геодетски завод, Београд
Члан: Проф.др Јордан Миливојевић, дипл.инж.пољопривреде

Испитивачи за посебни део:
1) Област наводњавање:
Проф. др Градимир Васић, дипл.инж.пољопривреде

2) Област одводњавање:
Проф. др Ружица Стричевић, дипл.инж.пољопривреде

3) Област рекултивација:
Проф. др Радмила Пилић, дипл.инж.пољопривреде

Испитивач за општи део:
Звездана Савић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре


Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за област мелиорације и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.

Комисија за технолошку струку:

Председник: Др Мића Јовановић, дипл.инж.техн, Технолошко-металуршки факултет, Београд
Члан: Лазар Поповић, дипл.инж.техн.
Заменик члана: Зорица Јокић Јанковић, дипл.инж.техн, „FormaPharm Engineering Group“ Београд;
Члан: Мр Владислав Јанковић, дипл.инж.техн;
Заменик члана: Оливера Панић, дипл.инж.техн.

Испитивачи за посебни део:
1) Област хемијска технологија и процесно инжењерство:
Др Бранислав Танасић, дипл.инж.техн, Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале РЦ, Београд

2) Област металургија:
Проф. др Илија Илић, дипл.инж.металургије.

Испитивач за општи део:
Надежда Митровић-Житко, дипл.правник


Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за технолошку струку и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.

Комисија за саобраћајну струку:

Председник: Проф. др Небојша Бојовић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд;
Члан (заменик председника): Проф. др Далибор Пешић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд;
Заменик члана: Проф. др Бранислав Бошковић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд;
Члан: Проф. др Владан Тубић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд;
Заменик члана: др Ана Трпковић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд

Испитивачи за посебни део:
1) Област друмски саобраћај:
Др Никола Челар, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд;
Проф. др Борис Антић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд.

2) Област железнички саобраћај:
Др Мирјана Бугариновић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд;
Милан Шеган, дипл.инж.саобр, Београд.

3) Област водни саобраћај:
Проф. др Владета Чолић, дипл.инж.саобр;
Проф. др Катарина Вукадиновић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд.

4) Област ваздушни саобраћај:
Проф. др Обрад Бабић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд;
Проф. др Петар Миросављевић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд.

5) Област логистика:
Проф. др Слободан Зечевић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд;
Проф. др Момчило Миљуш, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд.

6) Област ПТТ саобраћај:
Проф. др Мирјана Стојановић, дипл,инж.ел, Саобраћајни факултет, Београд;
Проф. др Горан Марковић, дипл.инж.саобр, Саобраћајни факултет, Београд.

Испитивач за општи део:
Татјана Радукић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
Нада Петковић Ристивојевић, заменица државног правобраниоца.


Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за саобраћајну струку и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.

Комисија за област геодезије:

Председник: Проф. др Тоша Нинков
Члан: Проф. др Иван Алексић
Члан: Горан Величковић

Испитивачи за посебни део:
1) Област грађевинарство и архитектура:
Проф. др Бранко Божић
Проф. др Милан Трифковић

2) Област машинство и бродоградња:
Жарко Несторовић

3) Област пољопривреда и шумарство:
Проф. др Милорад Јанић
Загорка Петровић Златановић

4) Област рударство и енергетика:
Др Томислав Шубарановић

Испитивачи за општи део:
Јасмина Милошевић
Надежда Митровић-Житко


Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за област геодезије и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.

Комисија за област енергетске ефикасности зграда:

Председник: др Игор Марић, дипл.инж.арх, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд
Члан: Проф. др Маја Тодоровић, дипл.маш.инж, Машински факултет, Београд
Члан: Проф.др Милица Јовановић Поповић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет, Београд

Испитивачи за посебни део:
1) Београд:
Доц. др Душан Игњатовић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет, Београд
Др Жарко Стевановић. дипл.маш.инж, Институт за нуклеарне науке "Винча", Београд
мр Петар Васиљевић, дипл.маш.инж, ЈКП "Београдске електране", Београд
Радослав Галић, дипл.маш.инж, Машински факултет, Београд
Снежана Андрић Бијелић, дипл.инж.ел, "Енергопројект", Београд

2) Ниш:
Проф. др Младен Стојиљковић, дипл.маш.инж, Машински факултет, Ниш
Проф. др Бранислав Стојановић, дипл.маш.инж, Машински факултет, Ниш
Проф. др Велиборка Богдановић, дипл.инж.арх, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш

3) Нови Сад:
Проф. др Властимир Радоњанин, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад
Проф. др Мирјана Малешев, дипл.грађ.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад
Проф. др Радивоје Бјелаковић, дипл.маш.инж, Факултет техничких наука, Нови Сад
Проф. др Јожеф Њерж, (Јоyсеф Нyерс) дипл.маш.инж, Виша техничка школа, Суботица
Мр Душанка Сремачки, дипл.грађ.инж.

4) Крагујевац:
Проф. др Милун Бабић, дипл.маш.инж, Факултет инжењерских наука, Крагујевац
Душан Лукић, дипл.маш.инж, "Застава инжењеринг", Крагујевац

Испитивач за општи део:
Александра Дамњановић, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре


Решење о образовању Комисије за полагање стручног испита за област енергетске ефикасности зграда и именовању испитивача за општи и посебни део стручног испита можете погледати овде.