Polaganje stručnih ispita
Inženjerska komora Srbije
Polaganje stučnih ispita > Komisije
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja obrazovalo je Komisije za polaganje stručnog ispita, za proveru stručne osposobljenosti lica za obavljanje poslova izrade planskih dokumenata, tehničke dokumentacije i građenja objekata, kao i drugih stručnih poslova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja za čije je obavljanje kao uslov propisan stručni ispit i to:


Komisija za arhitektonsku struku (projektovanje, izvođenje, zaštita i istorija arhitekture, opšti deo) se imenuju:


Predsednik: Prof. Branislav Mitrović
Član: Prof. Vasilije Milunović
Zamenik člana: Milun Stambolić
Član: Zorica Savičić
Zamenik člana: Mihajlo Rabrenović

Ispitivači za posebni deo:
1) Oblast projektovanje, izvođenje i nadzor:
Mr Lazar Kuzmanov
Milan Raonić
Jasminka Pavlović
Siniša Tatalović
dr Igor Marić

2) Oblast istorija i zaštita spomenika:
Svetlana Ivančević

Ispitivač za opšti deo:
Milija M. Đalović


Komisija za oblast urbanizma i prostornog planiranja se imenuju:


Komisija za oblast urbanizma

Predsednik: Mr Tihomir Obradović
Član: Prof. dr Vesna Zlatanović Tomašević
Zamenik člana: Zoran Radovanović
Član: Prof. Petar Arsić
Zamenik člana: Prof. Eva Vaništa Lazarević

Ispitivač za posebni deo:
Anđelka Ristić

Ispitivač za opšti deo:
Natalija Stojanović, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Komisija za oblast prostornog planiranja

Predsednik: Mr Nebojša Stefanović
Član: Prof. dr Borislav Stojkov
Zamenik člana: Mr Đorđe Milić
Član: Dragana Dunčić
Zamenik člana: Vesna Prosenica

Ispitivač za opšti deo:
Natalija Stojanović, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove


Komisija za građevinsku struku se imenuju:


Komisija za građevinske konstrukcije

Predsednik: Slobodan Cvetković
Zamenik predsednika: dr Aleksandra Kostić Milanović
Član: Prof. dr Dušan Najdanović
Zamenik člana: Gordana Jonaš
Član: Prof. dr Vlastimir Radonjanin
Zamenik člana: Prof. dr Đorđe Lađinović

Ispitivači za posebni deo:
1) Oblast betonske konstrukcije:
Prof dr Mihailo Muravljev
Prof dr Mihajlo Đurđević
Prof dr Radomir Folić
Prof dr Dušan Petković

2) Oblast mostovi: (betonski mostovi)
Prof dr Dejan Bajić
Ljubivoje Kostić
Vukan Nagulj
Nenad Jakovljević
Drago Ostojić

3) Oblast čelične konstrukcije:
dr Zlatko Marković
Danilo Dragojević
Mihajlo Petrović

4) Oblast fundiranje:
Srbobran Stambolić
Prof.dr Miloš Lazović

5) Oblast drvene konstrukcije:
Prof dr Dragoslav Stojić
Mr Boško Stevanović

Ispitivači za opšti deo:
Zvezdana Savić
Aleksandar Dimić


Komisija za hidrotehniku


Predsednik: Prof.dr Jovan Despotović
Član: Prof. dr Srđan Kolaković
Zamenik člana: Rodoljub Velović
Član: Vladimir Tojagić
Zamenik člana: Mr Aleksandar Đukić

Ispitivači za posebni deo:
1) Oblast hidrologija:
Doc. Dr Jasna Petrović Plavšić

2) Oblast melioracije:
Doc.dr Miloš Stanić

3) Oblast vodovod i kanalizacija:
Prof dr Dejan Ljubisavljević
Mr Branislav Babić

4) Oblast korišćenje vodnih snaga i regulacija reka:
Prof.dr Ljubodrag Savić
Prof.dr Miodrag Jovanović

Ispitivač opšteg dela:
Natalija Stojanović, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove


Komisija za puteve i železnice


Predsednik: Prof.dr Aleksandar Cvetanović
Član: Darko Lazić
Zamenik člana: Jelica Šumanac
Član: Prof.dr Zoran Radojković
Zamenik člana: Branka Jakovljević

Ispitivači za posebni deo:
1) Oblast putevi:
Prof. dr Zoran Radojković
Dušan Nikolić

2) Oblast tuneli:
Prof.dr Dragan Lukić
Zoran Joksović

3) Oblast železnice
Mirko Jokanović
Novica Gotovina

Ispitivač za opšti deo:
Milija Đalović, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja


Komisija za organizaciju i tehnologiju građenja i upravljanje projektima u građenju


Predsednik: Prof.dr Goran Ćirović
Član: Prof.dr Živojin Praščević
Član: Prof.dr Dragan Arizanović

Ispitivači za posebni deo:
Goran Milovanović, „Ratko Mitrović-Dedinje“ BG

Dejan Kovačević,
Prof. dr Đorđe Uzelac, Fakultet Tehničkih nauka, NS
Prof.dr Milan Trivunić, Fakultet Tehničkih nauka, NS
Dragomir Lukić, „Inter-Kop“, BG

Ispitivač za opšti deo:
Milija Đalović, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja


Komisija za mašinsku struku se imenuju:


Predsednik: Mr Zoran Stajić
Član: Petar Vasiljević
Zamenik člana: Mr Biserka Švarc
Član: Miodrag Isailović
Zamenik člana: Mr Radoje Kremzer

Ispitivači za posebni deo:
1) Oblast termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika:
Prof. dr Aleksandar Petrović
dr. Milovan Živković
Mihajlo Stanojev
Mirjana Bojović
Ljiljana Jovanović
Prof.dr Branislav Živković
Prof. dr Franc Kosi
Branislav Džinić

2) Oblast hidrotehnika :
Miodrag Stanojević
Momir Đorđević

3) Oblast transportna sredstva, skladišta i mašinske tehnologije:
Mr Aleksandar Brkić
Ljubomir Jovanović

Ispitivač za opšti deo:
Nadežda Mitrović-Žitko


Komisija za elektrotehničku struku se imenuju:

Komisija za energetiku (proizvodnja i prenos električne energije, elektroenergetske instalacije i elektromotorni pogon)


Predsednik: Milovan Glavonjić
Član: Zoran Hadžić
Zamenik člana: Radomir Ribić
Član: Vesna Ilić-Milovanović
Zamenik člana: Dragomir Kostić

Ispitivači za posebni deo:
1) Oblast proizvodnja i prenos električne energije:
Gojko Dotlić
Radivoje Crnjin
Zoran Radaković

2) Oblast elektroenergetske instalacije i elektromotori pogon:
Slobodan Nešić
Momir Šestović
Marija Savić-Mrđanov

Ispitivači opšteg dela:
Ljiljana Todorović
Aleksandar Dimić

Komisija za elektroniku i telekomunikacije (računarska tehnika i informatika, telekomunikacione instalacije, prenos podataka preko računarskih mreža, kablovski distributivni sistemi, TV sistemi i video tehnika, radiokomunikacije, telefonske komunikacije, mesne i međumesne mreže i kablovski sistemi prenosa i oblast mobilne telefonije, merenje i upravljanje)


Predsednik: Prof.dr Miroslav Dukić
Član: Danka Martić
Zamenik člana: Mr Dejan Kujić
Član: Dr Predrag Petrović
Zamenik člana: Mr Mladen Mileusnić

Ispitivači za posebni deo:
1) Oblast merenje i upravljanje:
Adam Đokić
Milunka Čiča
Milivoje Žunić
Milivoje Ostojić
Predrag Kuzmanović

2) Oblast računarska tehnika i informatika i prenos podataka:
Mr Mladen Koprivica
Mr Nenad Krajinović

3) Oblast telekomunikacione informacije:
Krunislav Spasić
Stane Škrabar

4) Oblast radiokomunikacije:
Slavenko Rašajski

5) Oblast kablovski distributini sistemi, TV sistemi i video tehnika:
Mr Franc Presetnik

6) Oblast telefonske komunikacije:
Vladimir Vilić

7) Oblast mesne i međumesne mreže i kablovski sistemi prenosa:
Dejan Tanasić
Velizar Marković
Ljubica Šćepanović

8) Oblast mobilne telefonije:
Mr Dejan Vujić

Ispitivači za opšti deo:
Ljiljana Todorović
Aleksandar Dimić


Komisija za pejzažnu arhitekturu se imenuju:


Predsednik: Hranislav Milanović
Član: Anđelka Jevtović
Zamenik člana: Mr Nada Stojanović
Član: Prof.dr Dragana Brevinac
Zamenik člana: Dušan Todorović

Ispitivači za posebni deo:
Boban Tošić
Mirjana Sekulić
Mr Dragan Vujičić

Ispitivač za opšti deo:
Aleksandar Dimić, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, BG


Komisija za vodoprivredu erozivnih područja


Predsednik: Nada Dragović
Član: Đorđe Živanović
Zamenik člana: Aleksandar Radovanović
Član: Prof.dr Stanimir Kostadinov
Zamenik člana: Milutin Stefanović

Ispitivač za opšti deo:
Zvezdana Savić


Komisija za oblast melioracije se imenuju:


Predsednik: Prof. dr Batrić Spalević
Član: Snežana Mihalkov
Zamenik člana: Prof. dr Gradimir Vasić
Član: Prof.dr Dragan Rudić

Ispitivači za posebni deo:
1) Oblast navodnjavanje:
Prof. dr Jordan Milivojević

2) Oblast odvodnjavanje:
Prof.dr Sava Petković

3) Oblast erozije:
Snežana Mihalkov

4) Oblast rekultivacija:
Dr Ljubiša Martinović

Ispitivač za opšti deo:
Natalija Stojanović, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove


Komisija za tehnološku struku se imenuju:


Predsednik: Dr Mića Jovanović
Član: Lazar Popović
Zamenik člana: Zorica Jokić Janković
Član: Mr Vladislav Janković
Zamenik člana: Olivera Panić

Ispitivači za posebni deo:
1) Oblast hemijska tehnologija i procesno inženjerstvo:
Dr Branislav Tanasić

2) Oblast biohemijsko i prehrambeno inženjerstvo:
Zorica Jokić Janković
Olivera Panić, BG

3) Oblast tehnologija voda:
Lazar Popović

4) Oblast metalurgija:
Prof.dr Ilija Ilić,

Ispitivač za opšti deo:
Branislav Orlić


Komisija za saobraćajnu struku imenuju se:


Predsednik: Zoran Sukić
Član: Dr Mirjana Stojanović
Zamenik člana: Milan Vujanić
Član: Branislav Ćalasan
Zamenik člana: Prof.dr Smiljan Vukanović

Ispitivači za posebni deo:
1) Oblast drumski saobraćaj:
Milan Vujanić

2) Oblast železnički saobraćaj:
Pera Đelajlija
Mr Mirjana Bugarinović

3) Oblast PTT saobraćaj:
Dr Mirjana Stojanović

4) Oblast rečno-pomorski saobraćaj:
Vlado Čolić

5) Oblast vazdušni saobraćaj:
Gabrijel Zdravko

6) Oblast integralni i unutrašnji saobraćaj:
Gordana Vukanović
Prof.dr Momčilo Miljuš

Ispitivač za opšti deo:
Nadežda Mitrović-Žitko


Komisija za oblast geodezije se imenuju:


Predsednik: Prof.dr Toša Ninkov
Član: Prof.dr Ivan Aleksić
Zamenik člana: Goran Veličković
Član: Bane Vujanac
Zamenik člana: Zoran Jovanović

Ispitivači za posebni deo:
1) Oblast građevinarstvo i arhitektura: Goran Čulić
Prof.dr Branko Božić
Prof. dr Milan Trifković


2) Oblast mašinstvo i brodogradnja:
Žarko Nestorović

3) Oblast poljoprivreda i šumarstvo:
Prof. dr Milorad Janić
Mr Pavel Benka

4) Oblast rudarstvo i energetika:
Prof.dr Slobodan Dimitrijević

Ispitivač za opšti deo:
Milija Đalović


Komisija za oblast energetske efikasnosti zgrada:


Predsednik: Prof.dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž.
Zamenik predsednika: Doc. dr Maja Todorović, dipl. maš. inž.
Član: Prof.dr Milica Jovanović Popović, dipl. inž. arh.
Zamenik člana: Bojan Grujički, dipl. inž. el.
Član: Jasminka Pavlović, dipl. inž. arh.
Zamenik člana: Ranko Božović, dipl. maš. inž.

Ispitivači za posebni deo:
1) Beograd:
Petar Vasiljević, dipl. maš. inž.
Radoslav Galić, dipl. maš. inž.
Dr Žarko Stevanović. dipl. maš. inž.
Doc. dr Dušan Ignjatović, dipl. inž.arh.
Snežana Andrić Bijelić, dipl. inž. el.

2) Niš:
Prof. dr Mladen Stojiljković, dipl. maš. inž.
Prof. dr Veliborka Bogdanović, dipl. inž.arh.
Prof. dr Branislav Stojanović, dipl. maš. inž.

3) Novi Sad:
Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl. građ. inž.
Mr Dušanka Sremački, dipl. građ. inž.
Prof. dr Mirjana Malešev, dipl. građ. inž.
Prof. dr Jožef Njerž, (Joysef Nyers) dipl. maš. inž.
Prof. dr Radivoje Bjelaković, dipl. maš. inž.

4) Kragujevac:
Dušan Lukić, dipl. maš. inž.
Prof. dr Milun Babić, dipl. maš. inž.

Ispitivač za opšti deo:
Aleksandra Damnjanović, dipl. pravnik