Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Комисије
Министарство животне средине и просторног планирања образовало је Комисије за полагање стручног испита, за проверу стручне оспособљености лица за обављање послова израде планских докумената, техничке документације и грађења објеката, као и других стручних послова у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења за чије је обављање као услов прописан стручни испит и то:


Комисија за архитектонску струку (пројектовање, извођење, заштита и историја архитектуре, општи део) се именују:


Председник: Проф. Бранислав Митровић
Члан: Проф. Василије Милуновић
Заменик члана: Милун Стамболић
Члан: Зорица Савичић
Заменик члана: Михајло Рабреновић

Испитивачи за посебни део:
1) Област пројектовање, извођење и надзор:
Мр Лазар Кузманов
Милан Раонић
Јасминка Павловић
Синиша Таталовић
др Игор Марић

2) Област историја и заштита споменика:
Светлана Иванчевић

Испитивач за општи део:
Милија М. Ђаловић


Комисија за област урбанизма и просторног планирања се именују:


Комисија за област урбанизма

Председник: Мр Тихомир Обрадовић
Члан: Проф. др Весна Златановић Томашевић
Заменик члана: Зоран Радовановић
Члан: Проф. Петар Арсић
Заменик члана: Проф. Ева Ваништа Лазаревић

Испитивач за посебни део:
Анђелка Ристић

Испитивач за општи део:
Наталија Стојановић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Комисија за област просторног планирања

Председник: Мр Небојша Стефановић
Члан: Проф. др Борислав Стојков
Заменик члана: Мр Ђорђе Милић
Члан: Драгана Дунчић
Заменик члана: Весна Просеница

Испитивач за општи део:
Наталија Стојановић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове


Комисија за грађевинску струку се именују:


Комисија за грађевинске конструкције

Председник: Слободан Цветковић
Заменик председника: др Александра Костић Милановић
Члан: Проф. др Душан Најдановић
Заменик члана: Гордана Јонаш
Члан: Проф. др Властимир Радоњанин
Заменик члана: Проф. др Ђорђе Лађиновић

Испитивачи за посебни део:
1) Област бетонске конструкције:
Проф др Михаило Мурављев
Проф др Михајло Ђурђевић
Проф др Радомир Фолић
Проф др Душан Петковић

2) Област мостови: (бетонски мостови)
Проф др Дејан Бајић
Љубивоје Костић
Вукан Нагуљ
Ненад Јаковљевић
Драго Остојић

3) Област челичне конструкције:
др Златко Марковић
Данило Драгојевић
Михајло Петровић

4) Област фундирање:
Србобран Стамболић
Проф.др Милош Лазовић

5) Област дрвене конструкције:
Проф др Драгослав Стојић
Мр Бошко Стевановић

Испитивачи за општи део:
Звездана Савић
Александар Димић


Комисија за хидротехнику


Председник: Проф.др Јован Деспотовић
Члан: Проф. др Срђан Колаковић
Заменик члана: Родољуб Веловић
Члан: Владимир Тојагић
Заменик члана: Мр Александар Ђукић

Испитивачи за посебни део:
1) Област хидрологија:
Доц. Др Јасна Петровић Плавшић

2) Област мелиорације:
Доц.др Милош Станић

3) Област водовод и канализација:
Проф др Дејан Љубисављевић
Мр Бранислав Бабић

4) Област коришћење водних снага и регулација река:
Проф.др Љубодраг Савић
Проф.др Миодраг Јовановић

Испитивач општег дела:
Наталија Стојановић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове


Комисија за путеве и железнице


Председник: Проф.др Александар Цветановић
Члан: Дарко Лазић
Заменик члана: Јелица Шуманац
Члан: Проф.др Зоран Радојковић
Заменик члана: Бранка Јаковљевић

Испитивачи за посебни део:
1) Област путеви:
Проф. др Зоран Радојковић
Душан Николић

2) Област тунели:
Проф.др Драган Лукић
Зоран Јоксовић

3) Област железнице
Мирко Јокановић
Новица Готовина

Испитивач за општи део:
Јасмина Милошевић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре


Комисија за организацију и технологију грађења и управљање пројектима у грађењу


Председник: Проф.др Горан Ћировић
Члан: Проф.др Живојин Прашчевић
Члан: Проф.др Драган Аризановић

Испитивачи за посебни део:
Горан Миловановић, „Ратко Митровић-Дедиње“ БГ

Дејан Ковачевић,
Проф. др Ђорђе Узелац, Факултет Техничких наука, НС
Проф.др Милан Тривунић, Факултет Техничких наука, НС
Драгомир Лукић, „Интер-Коп“, БГ

Испитивач за општи део:
Милија Ђаловић, Министарство животне средине и просторног планирања


Комисија за машинску струку се именују:


Председник: Мр Зоран Стајић
Члан: Петар Васиљевић
Заменик члана: Мр Бисерка Шварц
Члан: Миодраг Исаиловић
Заменик члана: Мр Радоје Кремзер

Испитивачи за посебни део:
1) Област термотехника, термоенергетика и процесна техника:
Проф. др Александар Петровић
др. Милован Живковић
Михајло Станојев
Мирјана Бојовић
Љиљана Јовановић
Проф.др Бранислав Живковић
Проф. др Франц Коси
Бранислав Џинић

2) Област хидротехника :
Миодраг Станојевић
Момир Ђорђевић

3) Област транспортна средства, складишта и машинске технологије:
Мр Александар Бркић
Љубомир Јовановић

Испитивач за општи део:
Надежда Митровић-Житко


Комисија за електротехничку струку се именују:

Комисија за енергетику (производња и пренос електричне енергије, електроенергетске инсталације и електромоторни погон)


Председник: Милован Главоњић
Члан: Зоран Хаџић
Заменик члана: Радомир Рибић
Члан: Весна Илић-Миловановић
Заменик члана: Драгомир Костић

Испитивачи за посебни део:
1) Област производња и пренос електричне енергије:
Гојко Дотлић
Радивоје Црњин
Зоран Радаковић

2) Област електроенергетске инсталације и електромотори погон:
Слободан Нешић
Момир Шестовић
Марија Савић-Мрђанов

Испитивачи општег дела:
Љиљана Тодоровић
Александар Димић

Комисија за електронику и телекомуникације (рачунарска техника и информатика, телекомуникационе инсталације, пренос података преко рачунарских мрежа, кабловски дистрибутивни системи, ТВ системи и видео техника, радиокомуникације, телефонске комуникације, месне и међумесне мреже и кабловски системи преноса и област мобилне телефоније, мерење и управљање)


Председник: Проф.др Мирослав Дукић
Члан: Данка Мартић
Заменик члана: Мр Дејан Кујић
Члан: Др Предраг Петровић
Заменик члана: Мр Младен Милеуснић

Испитивачи за посебни део:
1) Област мерење и управљање:
Адам Ђокић
Милунка Чича
Миливоје Жунић
Миливоје Остојић
Предраг Кузмановић

2) Област рачунарска техника и информатика и пренос података:
Мр Младен Копривица
Мр Ненад Крајиновић

3) Област телекомуникационе информације:
Крунислав Спасић
Стане Шкрабар

4) Област радиокомуникације:
Славенко Рашајски

5) Област кабловски дистрибутини системи, ТВ системи и видео техника:
Мр Франц Пресетник

6) Област телефонске комуникације:
Владимир Вилић

7) Област месне и међумесне мреже и кабловски системи преноса:
Дејан Танасић
Велизар Марковић
Љубица Шћепановић

8) Област мобилне телефоније:
Мр Дејан Вујић

Испитивачи за општи део:
Љиљана Тодоровић
Александар Димић


Комисија за пејзажну архитектуру се именују:


Председник: Хранислав Милановић
Члан: Анђелка Јевтовић
Заменик члана: Мр Нада Стојановић
Члан: Проф.др Драгана Бревинац
Заменик члана: Душан Тодоровић

Испитивачи за посебни део:
Бобан Тошић
Мирјана Секулић
Мр Драган Вујичић

Испитивач за општи део:
Александар Димић, Министарство животне средине и просторног планирања, БГ


Комисија за водопривреду ерозивних подручја


Председник: Нада Драговић
Члан: Ђорђе Живановић
Заменик члана: Александар Радовановић
Члан: Проф.др Станимир Костадинов
Заменик члана: Милутин Стефановић

Испитивач за општи део:
Звездана Савић


Комисија за област мелиорације се именују:


Председник: Проф. др Батрић Спалевић
Члан: Снежана Михалков
Заменик члана: Проф. др Градимир Васић
Члан: Проф.др Драган Рудић

Испитивачи за посебни део:
1) Област наводњавање:
Проф. др Јордан Миливојевић

2) Област одводњавање:
Проф.др Сава Петковић

3) Област ерозије:
Снежана Михалков

4) Област рекултивација:
Др Љубиша Мартиновић

Испитивач за општи део:
Наталија Стојановић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове


Комисија за технолошку струку се именују:


Председник: Др Мића Јовановић
Члан: Лазар Поповић
Заменик члана: Зорица Јокић Јанковић
Члан: Мр Владислав Јанковић
Заменик члана: Оливера Панић

Испитивачи за посебни део:
1) Област хемијска технологија и процесно инжењерство:
Др Бранислав Танасић

2) Област биохемијско и прехрамбено инжењерство:
Зорица Јокић Јанковић
Оливера Панић, БГ

3) Област технологија вода:
Лазар Поповић

4) Област металургија:
Проф.др Илија Илић,

Испитивач за општи део:
Бранислав Орлић


Комисија за саобраћајну струку именују се:


Председник: Зоран Сукић
Члан: Др Мирјана Стојановић
Заменик члана: Милан Вујанић
Члан: Бранислав Ћаласан
Заменик члана: Проф.др Смиљан Вукановић

Испитивачи за посебни део:
1) Област друмски саобраћај:
Милан Вујанић

2) Област железнички саобраћај:
Пера Ђелајлија
Мр Мирјана Бугариновић

3) Област ПТТ саобраћај:
Др Мирјана Стојановић

4) Област речно-поморски саобраћај:
Владо Чолић

5) Област ваздушни саобраћај:
Габријел Здравко

6) Област интегрални и унутрашњи саобраћај:
Гордана Вукановић
Проф.др Момчило Миљуш

Испитивач за општи део:
Надежда Митровић-Житко


Комисија за област геодезије се именују:


Председник: Проф.др Тоша Нинков
Члан: Проф.др Иван Алексић
Заменик члана: Горан Величковић
Члан: Бане Вујанац
Заменик члана: Зоран Јовановић

Испитивачи за посебни део:
1) Област грађевинарство и архитектура: Горан Чулић
Проф.др Бранко Божић
Проф. др Милан Трифковић


2) Област машинство и бродоградња:
Жарко Несторовић

3) Област пољопривреда и шумарство:
Проф. др Милорад Јанић
Мр Павел Бенка

4) Област рударство и енергетика:
Проф.др Слободан Димитријевић

Испитивач за општи део:
Милија Ђаловић


Комисија за област енергетске ефикасности зграда:


Председник: др Игор Марић, дипл. инж. арх.
Заменик председника: Доц. др Маја Тодоровић, дипл. маш. инж.
Члан: Проф.др Милица Јовановић Поповић, дипл. инж. арх.
Заменик члана: Бојан Грујички, дипл. инж. ел.
Члан: Проф. др Петар Сантрач, дипл. грађ. инж.
Заменик члана: Ранко Божовић, дипл. маш. инж.

Испитивачи за посебни део:
1) Београд:
Петар Васиљевић, дипл. маш. инж.
Радослав Галић, дипл. маш. инж.
Др Жарко Стевановић. дипл. маш. инж.
Доц. др Душан Игњатовић, дипл. инж.арх.
Снежана Андрић Бијелић, дипл. инж. ел.

2) Ниш:
Проф. др Младен Стојиљковић, дипл. маш. инж.
Проф. др Велиборка Богдановић, дипл. инж.арх.
Проф. др Бранислав Стојановић, дипл. маш. инж.

3) Нови Сад:
Проф. др Властимир Радоњанин, дипл. грађ. инж.
Мр Душанка Сремачки, дипл. грађ. инж.
Проф. др Мирјана Малешев, дипл. грађ. инж.
Проф. др Јожеф Њерж, (Јоyсеф Нyерс) дипл. маш. инж.
Проф. др Радивоје Бјелаковић, дипл. маш. инж.

4) Крагујевац:
Душан Лукић, дипл. маш. инж.
Проф. др Милун Бабић, дипл. маш. инж.

Испитивач за општи део:
Александра Дамњановић, дипл. правник