Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Почетна


Унтитлед Доцумент

Упутство за полагање стручног испита (образац за пријаву, списак потребне документације коју је потребно доставити, програм и градиво, као и додатне информације) можете погледати на страници упутство.

Приликом уноса података користите ЛАТИНИЧНО ПИСМО.
Поља означена симболом су обавезна.
Одабиром поља означених симболом добијате основне информације о том пољу.

Податке у пољима означеним симболом кандидати који имају лиценцу уписану у Регистар не могу самостално мењати. Промена личних података (адреса пребивалишта, контакт телефон, имејл и подаци о запослењу) врши се искључиво подношењем захтева за промену личних података. Захтев за промену наведених личних података можете попунити овде.

Промена података уписаних у Регистар (презиме и стручно звање) врши се искључиво подношењем писаног захтева. Захтев за промену података уписаних у Регистар доставља се у слободној форми секретару матичне секције којој подносилац захтева припада.

Пријаву попуњавати искључиво тачним подацима, јер се преузимањем ПДФ обрасца пријава закључава и тиме онемогућује поновно приступање.

Време предвиђено за попуњавање пријаве (сесија) је 8 сати. Уколико сесија истекне, или кандидат из неког другог разлога прекине попуњавање пријаве, истој се може приступити са истог или другог рачунара поновним попуњавањем прве стране. Пријави се може приступати све док не буде преузет ПДФ образац.

Пријава за полагање стручног испита са пратећом документацијом предаје се лично на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или доставља путем поште (адреса министарства, Немањина 22-26, 11000 Београд).

Право на полагање стручног испита – овде.