Početna strana

Organizacija rada podsekcija u IKS na nivou sekcija PROJEKTANATA I IZVOĐAČA RADOVA
Karta
Odluka o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija br. 6059/1-4. od 23.11.2006.
Pravilnik o načinu organizovanja podsekcija
Odluke o obrazovanju regionalnih odbora podsekcija matične sekcije projektanata
Odluke o obrazovanju regionalnih odbora podsekcija matične sekcije izvođača radova
Odluka o utvrđivanju kriterijuma za organizaciju i sprovođenje aktivnosti u realizaciji plana i programa rada regionalnih odbora Matične sekcije izvođača radova

Regionalni odbori podsekcija IKS
Subotica
Novi Sad
Beograd
Kragujevac
Valjevo
Čačak
Kraljevo
Niš
Kosovska Mitrovica

 
:: Naslovna strana > dluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija br. 6059/1-4. od 23.11.2006.
 
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija br. 6059/1-4. od 23.11.2006.
Inženjerska komora Srbije
Broj: 160/1-10.
29.01.2010.god.
Beograd

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 27. Statuta Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br.88/05 i 16/09), Upravni odbor Inženjerske komore Srbije, na sednici održanoj 29.01.2010. godine, doneo je

ODLUKU
O
IZMENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE
O ORGANIZOVANjU REGIONALNIH ODBORA SEKCIJA I PODSEKCIJA br. 6059/1-4. od 23.11.2006.

Član 1.
U Odluci o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija br. 6059/1-4. od 23.11.2006.godine član 1. se menja i sada glasi:

"Ovom odlukom, u skladu sa Statutom Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS" br.88/05 i 16/09 dalje: Statut Komore), organizuju se regionalni odbori Matične sekcije urbanista i podsekcije."

Član 2.
U članu 2. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"U regionalnim centrima, u skladu sa Statutom Komore, mogu se organizovati regionalni odbori Matične sekcije urbanista."

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Član 3.
Član 4. se menja i sada glasi:

"U oviru podsekcija ostalih tehničkih struka, ukoliko postoji potreba i u zavisnosti od broja članova pojedinih struka, odlukom izvršnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova mogu se obrazovati odeljenja prema vrsti stručne spreme."

Član 4.
Čl. 6, 7 i 8. se brišu.

Član 5.
Iza člana 9. dodaje se novi član 9a. koji glasi:

"Član 9a.
Sva ostala pitanja u vezi načina organizovanja i izbora članova regionalnih odbora Matične sekcije urbanista, kao i pitanja u vezi načina organizovanja podsekcija - organizovanja regionalnih odbora podsekcija, načina izbora predsednika podsekcija i članova regionalnih odbora podsekcija, u skladu sa Statutom Komore, bliže se uređuju odlukama izvršnih odbora matičnih sekcija i pravilnikom o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista, odnosno pravilnikom o o načinu organizovanja podsekcija."

Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                               PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
                                                 INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE


                                                  Prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž. sr.

 
19. januar 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (5)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta