Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Regeneracija otvorenih prostora u funkciji termaln...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 7009
Naziv Regeneracija otvorenih prostora u funkciji termalnog komfora
Ciljne grupe 100,200,201,202,203 i 300
Predavači v. Prof. dr Aleksandra Đukić,dipl.inž.arh.
Program Sadržaj
  • Uvod
  • Suočavanje sa klimatskim promenama
  • Termalni komfor u otvorenim gradskim prostorima
  • Studija slučaja: blok 21 na Novom Beogradu
  • Studija slučaja: konkursna rešenja za trg u Leskovcu
  • Zaključak
U prvom delu predavanja biće izložene posledice energetski intenzivnog načina života na ugrožavajnje izdržljivosti eko-sistema i globalnuo zagrevanje. Posebna pažnja je posveena klimatskim promenama u Srbiji i trenutnom stanju životne sredine EU i regionu. U okviru analize biće prikazani značajni međunarodni i nacionalni dokumenti, regionalne i lokalne strategije, zakoni i standardi, a osvrt će biti dat i na pojedine inicijative, vizije i rešenja koja bi mogla biti korišćena kao putokaz i primer za našu praksu. U našoj praksi urbanističkog planranja i projektovanja evidentan je izostanak implementacije strategije zaštite od klimatskih promena u svim nivoima planskih okumenata kao i njihovo sprovođenje u praksi. Iako su neki od ovih predloga nastali u drugačijem društveno-ekonomskom kontekstu, evidentno je da je moguće izvršiti transponovanje ili modifikovanje primenjenih modela i u lokalnim uslovima.
U drugom delu osvrt je na kriterijumima komfora u otvrenom javnom gradskom prostoru, sa posebnim akcentom na termalni komfor. Biće predstavljen i jedan softver za proveru termalnog kmfora u otvorenom prostoru.
U trećem i četvrtom delu predavanja biće izložena dva istraživanja koja su objavljena iataknutim međunarodnim šasopisima i u kojima se proveravaju efekti urbanističkog planiranja i projektovanja, kao i parcijalnih intervencija na nivou mega bloka igradskog trga.
U Zaključnom delu biće sumirani rezultati do kojih se došlo, kao i smernice za moguću primenu u urbanističkomprojektovanju otvorenih gradskih prostora.
Termin održavanja Ponedeljak, 26.septembar 2016. godine
početak: 12:00 časova
Mesto održavanja Beograd, Bulevar vojvode Mišića 37/II
Cilj i očekivani rezultati

Ciljevi predavanja su:
Upoznavanje sa principima urbanističkog projektovanja otvorenih gradskih prostora u svetlu klimatskih promena.
Upoređivanje i prezentacija parametara bioklimatskog projektovanja pre i posle intervencije na konkretnim istraživanim poligonima.
Očekivani rezultati su prezentovanje široj stručnoj javnosti uticaja koje ima urbanističko planiranje i projektovanja na mikroklimatske promene na nivou mega blokova i na nivou otvorenih gradskih prostora.

Napomena Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu.
Visina kotizacije za prisustvo na seminaru iznosi 300 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: 7009, model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan održavanja predavanja.

Prijavite se
Ime: *
Prezime: *
Broj licence: *
E-mail: *
 
Spisak prijavljenih učesnika:
Regeneracija otvorenih prostora u funkciji termalnog komfora
1. Dejan Mićić, 300J34410
2. Dijana Džalto Urošević, 300B88805
3. Jelena Simić, 300J00510
4. Jelena Simić, 300J00510
5. Milan Pejić, 201077404
6. Marija Dubljević, 300167703
7. Tamara Tošić, 200107208
8. Jelena Jovanović, 300E05806
9. Miloš Jovović, 300N39314
10. Ivana Arsenijević, 300N78514
11. Roksanda Karapandžić, 300N68414
12. Marija Vidić, 300I25209
13. Đorđe Miodragović, 300E78707
14. Svetlana Karanović, 300120003
15. Snežana Kecman, 300530503
16. Emilija Nikolić, 300H22109
17. Bogdan Todorović, 381004912
18. Slavko Bajc, 203019603
19. Predrag Petkovski, 300A49104
20. Dragan Bobić, 300B57205
21. Marina Irić, 300722104
22. Zorica Jovanović, 300786204
23. Bojan Aleksić, 300L07112
24. Nikola Aleksić, 300I10109
25. Dragan Dobrosavljević, 300672304
26. Janko Krstić, 200040003
27. Janko Krstić, 200040003
28. Milica Gobeljić, 300M66513
29. Živojin Đujić, 300A76204
30. Maja Pintović, 300E65807
31. Jelena Mihailović, 300E66207
32. Dijana Kordić, 300914304
33. Korina Morariu-Stanču, 300194603
34. Gordana Vučić-Parezanović, 300258503
35. Branislava Lazović, 300120503
36. Nataša Lazarević, 300C77306
37. Sonja Dinić, 300F38707
38. Violeta Radivojević, 300M21813
39. Ivana Marković, 300M74313
40. Jasmina Muhandes, 300K30911
41. Nebojša Gavrilović, 300457503
42. Mirjana Suljovrujić, 300F66007
43. Mladen Nikolić, 202141613
44. Zora Čučković-Mišković, 300150503
45. Jelena Aćimović, 300J17610
46. Ana Virijević, 200136213
47. Nataša Prijović, 300671704
48. Dragana Biber, 300O99716
49. Vladimir Savić, 300J19210
50. Aleksandar Stevanović, 330086303
51. Milica Jelenić, 300N22814
52. Milena Zindović, 300M84913
53. Marija Žakula, 300N07714
13. jul 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (15)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija
Forum

twitter facebook /

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet

Pretraga sajta


hram