Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izrad...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6811
Naziv Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izradi kolovoznih zastora i zaštita mostovskih konstrukcija
Promenjeno mesto održavanja
Ciljne grupe Inženjeri nosioci licenci: 310, 312, 315, 410, 412, 415, 418, 419, 712, 812
Predavači Heinz Aeschlimann - Švajcarska
Krzysztof Wachalski, Dr. Eng. - Poljska
Frank Swallow Dr, CEng, CSci, MIChemE, MIAT - Engleska
Novak Velović dipl.građ.ing.
Zoran Luković dipl.građ.ing.
Program Kolovozni zastori na mostovskim konstrukcijama
1. EU praksa i kriterijumi u odabiru kolovoznih zastora na mostovima - Heinz Aeschlimann

Zaštita mostovskih konstrukcija – hidroizolacija
2. Koncept kompozitnog efekta-tankoslojne kolovozne konstrukcije uz upotrebu tvrdolivenog asfaltana čeličnoj ortotropnoj ploči na mostu Toruń Bridge – Poljska - Krzysztof Wachalski
3. ETAG 033 – EU pravila za upotrebu prskanih hidroizolacija na mostovskim konstrukcijama - Frank Swallow
4. Uloga hidroizolacije i kriterijumi za izbor sistema hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama - Novak Velović i Zoran Luković
Termin održavanja Utorak, 26.04.2016. godine sa početkom u 10 časova
Mesto održavanja Promenjeno mesto održavanja
Inženjerska komora Srbije, Bulevar vojvode Mišića 37/II, Beograd
Hotel FALKENSTEINER
Konf.sala White Pearl
Bulevar Mihajla Pupina 10 K
Novi Beograd
Kratak opis 1. EU praksa i kriterijumi u odabiru kolovoznih zastora na mostovima – Tehnički uslovi za odabir tankoslojnih kolovoznih zastora na mostovskim konstrukcijama; Uloga tankoslojnih kolovoznih zastora uz adekvatnu hidroizolaciju u funkciji produženja životnog veka zastora tri do pet puta; Kako postići značajne uštede u održavanju i intervencijama na kolovozima na mostovima uz upotrebu kvalitetnijih materijala srednjoročno i dugoročno; Ukupni ekonomski pokazatelji kroz ostvarene uštede u održavanju kroz životni vek mostovskih konstrukcija;

2. Koncept kompozitnog efekta-tankoslojne kolovozne konstrukcije uz upotrebu tvrdolivenog asfaltana čeličnoj ortotropnoj ploči na mostu Toruń Bridge – Poljska – Prezentovanje projekta Toruń Bridge u Poljskoj, sa posebnim osvrtom na primenjeni koncept kompozita tankoslojnog kolovoznog zastora od tvrdolivenog asfalta na MMA sprej hidroizolaciji ugrađenoj na ortotropnoj čeličnoj ploči;

3. ETAG 033 – EU pravila za upotrebu prskanih hidroizolacija na mostovskim konstrukcijama – prezentovanje važećih pravila i normativa u EU za odabir i primenu prskanih hidroizolacija; bliža objašnjenja oko metodologije primene važećih standarda i normativa;

4. Uloga hidroizolacije i kriterijumi za izbor sistema hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama – Metodološki projektantski pristup pri odabiru hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama; Primeri i analiza oštećenja mostovskih konstrukcija usled neadekvatnog odabira hidroizolacionog sistema i neadekvatnog održavanja kolovzne konstrukcije; Kriterijumi za izbor hidroizolacionih sistema sa stanovišta troškova ugradnje i održavanja, brzine ugradnje, pripreme podloge, projektovanog životnog veka i sl; Prikaz ključnih detalja hidroizolacije ne mostovskim kontrukcijama (slivnici, ivičnjaci, dilatacione naprave i sl.);
Cilj i očekivani rezultati Upoznavanje stručne javnosti sa EU praksom u oblasti izrade kolovoznih zastora i zaštite mostovskih konstrukcija-hidroizolacija. Sagledavanje neophodnih parametara za uspešno projektovanje kolovoznih zastora i adekvatne zaštite mostovskih konstrukcija. Analize troškova održavanja u odnosu na investicionu vrednost kolovoznih zastora.
Napomena Predavanje je vrednovano sa 6 bodova za učesnike i uvršteno je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti evropskog programa za 2016. godinu.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije: Visina kotizacije iznosi 200 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: 6811, kao i broj bilo koje licence; model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan organizacije predavanja.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izradi kolovoznih zastora i zaštita mostovskih konstrukcija
Promenjeno mesto održavanja
1. Irena Mitrović, 410H88213
2. Branka Radulović, 310N24714
3. Dejan Radojčić, 315I13809
4. Julija Lazić, 315C28605
5. Smiljana Ostojić, 415658104
6. Marija Damjanović, 310K51611
7. Aleksandar Starović, 315H30209
8. Aleksandra Aleksić, 315D79806
9. Dragana Rupar, 310C62205
10. Vladimir Zarić, 315K05511
11. Jasmina Kostić, 310A14404
12. Ivana Pavlović Voslar, 415J54015
13. Jasmina Vukašinović, 410489204
14. Milan Jelkić, 315097903
15. Nenad Marković, 415I99914
16. Mirjana Mandić, 310F11207
17. Goran Tadić, 310A39804
18. Nenad Pavlović, 315I06709
19. Milica Radović, 310L28312
20. Bojan Ivanković, 310M45413
21. Ljubomir Vlaisavljević, 310C38605
22. Danijela Miščević, 310G92508
23. Marina Sekulić, 315G30608
24. Siniša Mihajlović, 310482103
25. Dragan Mićić, 315K90312
26. Gordana Minić, 310305803
27. Marina Pešić, 310956204
28. Branislav Papakoča, 315K90212
29. Nikola Đorđević, 310M49613
30. Vesna Nikolić, 310M40513
31. Biljana Stefanović, 310304103
32. Katarina Nešić, 310C26405
33. Milan Grgić, 310L87512
34. Žarko Živanović, 310834204
35. Tamara Stojanović, 315E09706
36. Saša Martinović, 310302403
37. Predrag Pavlović, 310K86511
38. Miodrag Mutavdžić, 410139303
39. Dragan Mikić, 310F83608
40. Boško Radovanović, 310014403
41. Katarina Cvijović, 310G84508
42. Aleksandar Jeremić, 415J16215
43. Siniša Ivanković, 310637503
44. Marina Miljević, 410F39210
45. Nebojša Stojanović, 315H96209
46. Vesna Popović, 310687904
47. Vera Pudar-Srejić, 310G36208
48. Vesna Đurić, 410C14507
49. Ana Turner Stojanović, 310G29008
50. Mladen Vidaković, 315180603
51. Ljiljana Arsenović, 315D17306
52. Dragana Vukašin, 800015406
53. Zorana Ivić, 410B25007
54. Branka Vraneš, 410979806
55. Dragana Zeković, 410587704
56. Vladimir Vugrinčić, 310244703
57. Dušan Ilić, 315527403
58. Aleksandar Petrović, 311K13611
59. Aleksandar Hajdin, 310545603
60. Ana Đorđević, 315E11606
61. Jovana Milanović, 315O04815
62. Aleksandar Đureković, 315K79211
63. Desimir Mihailović, 310522603
64. Predrag Milanović, 315M14313
65. Lidija Ćeranić, 412B96507
66. Slavica Branković, 310094503
67. Nebojša Milenković, 410444004
68. Predrag Vuković, 412944705
69. Aleksandar Lončar, 410F37610
70. Slavica Vučetić-Abinun, 310415503
71. Aleksandra Lalić, 315A95205
72. Gordana Jelkić, 315374403
73. Igor Stefanović, 310I66810
74. Nebojša Hadži-Antić, 310G54208
75. Vesna Stoiljković, 310H42709
76. Nebojša Vučković, 315374303
77. Aleksandar Milenković, 412B47807
78. Vladimir Voslar, 315540903
79. Milan Gajić, 310335803
80. Tatjana Perović, 310306103
81. Ljubivoje Miletić, 310131403
82. Aleksandra Mladenović, 410211903
83. Miroslav Vukotić, 310J47010
84. Đurica Resanović, 314311603
85. Miroljub Varga, 310335403
86. Ognjen Nikolić, 315O44415
87. Đuro Pjevac, 415B87907
88. Nataša Jovanović, 315427003
89. Zoran Zlonoga, 315F82408
90. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
91. Jasmina Miletin-Popović, 310024303
92. Vladimir Lalić, 315K42311
93. Zorana Josifović, 315O58916
94. Marko Erić, 310G73908
95. Sanja Škoro, 410443604
96. Vladimir Madžarević, 310959204
97. Predrag Marić, 310I87910
98. Nevenka Đokić, 315427803
99. Srđan Đokić, 315B62405
100. Snežana Stanković, 410J60716
101. Milan Erić, 310416703
102. Marko Kovrlija, 315N56914
103. Toma Trujić, 310C92306
104. Vesko Stijović, 415A88206
105. Petar Franeta, 310I41610
106. Tatjana Jevđić, 310742204
107. Miodrag Radosavljević, 310B41905
108. Svetlana Radosavljević, 310B41805
109. Dejan Perišić, 310163503
110. Aleksandar Mićić, 314281903
111. Darko Borisov, 410D44709
112. Borislav Plamenac, 310629903
113. Vojislav Todorović, 315H57309
114. Dragoljub Cvetković, 310136803
115. Milena Milićević, 310F82908
116. Mirjana Gluščević, 310G61708
117. Barbara Ilić, 310F42707
118. Milinko Gluščević, 410934705
119. Danilo Knežević, 315E67407
120. Klara Dragojević, 310545903
121. Ružica Novaković, 310K66911
122. Marija Pavić, 315N65114
123. Dijana Radošević, 310303603
124. Milica Gligorijević, 315F82108
125. Milan Grbušić, 410C64508
126. Nataša Rakočević, 310302803
127. Snežana Vujnov, 310203903
128. Slobodan Jovović, 310C61405
129. Vesna Kujović, 410212403
130. Aleksandra Luković, 310C68805
131. Ana Knežević, 315F39707
132. Mihailo Janjatović, 310I77810
133. Marko Vasić, 410H28613
134. Zlata Bilandžija, 310600003
135. Aleksandra Janjanin, 310416403
136. Sanja Barjaktarević, 415E30809
137. Nikola Popović, 310F64707
138. Natalija Tasić, 310M40613
139. Ana Panjković, 315D65606
140. Marko Milovanović, 310H17109
141. Goran Lazović, 310416303
142. Zoran Blagojević, 419H88713
143. Tomislav Milićević, 315J74211
144. Zoran Žarin, 310G74708
145. Milorad Luković, 310K40011
146. Marija Milovanović, 310G62308
147. Dragana Jokanović, 315140403
148. Mirjana Džudović, 310E17506
149. Biljana Čolić, 310911004
150. Predrag Radivojević, 415E74710
151. Mirjana Ilić, 310133103
152. Jelena Ćirilović, 315M08713
153. Milena Stojakov, 310F74008
154. Vladimir Milićević, 310A97605
155. Vladimir Trimčev, 315F82708
156. Aleksandra Spasenović, 310561403
157. Slobodan Kostić, 310276503
158. Miloš Spasenović, 310562003
159. Miloš Jokić, 310C08005
160. Rajko Ranković, 310562103
161. Petar Raičević, 410F77011
162. Mirjana Stojković, 310H12409
163. Nebojša Momčilović, 415969506
164. Lolita Marković Živković, 310E11106
165. Vasilka Spasić, 310716104
166. Nada Pavlović, 310563203
167. Danijela Antonijević, 415D98409
168. Darko Milidragović, 412C57708
169. Nebojša Živković, 412F69211
170. Milesa Timotijević, 410400603
171. Tatjana Simić, 315366203
172. Antun Unterberger, 310244403
173. Živan Novitović, 315C89806
174. Radomir Radosavljević, 310942704
175. Milovan Ćeranić, 415606904
176. Vladimir Babić, 315H99609
177. Borivoje Banić, 315A67904
178. Dijana Milošević, 310B42305
179. Tatjana Otašević, 310636403
180. Slobodan Matović, 310428303
181. Milan Čučković, 315G77808
182. Nikola Plakalović, 415J75616
183. Siniša Sretenović, 315639403
184. Svetlana Stanojević, 310385503
185. Ljiljana Pajović, 310979604
186. Ivica Petrović, 415008403
187. Danijela Ilić, 412B91707
188. Svetlana Momčilović, 310175103
189. Sonja Katić, 310D30506
190. Mladen Jovanović, 310I22009
191. Tijana Jakšić Carević, 315O15115
192. Branko Mitrović, 310278703
193. Dragan Dinov, 812166512
194. Dragan Pravdić, 410380803
195. Milica Rafailović, 419H99713
196. Elvir Kajević, 410B62707
197. Miodrag Ignjatović, 410I88814
198. Vesna Blagojević, 410B44607
199. Aleksandar Jovanović, 812188815
200. Natalija Ćorović, 310F11807
201. Branislav Živković, 310835904
202. Smiljana Anđelov Mitovski, 315I79110
203. Snežana Kocić, 315G58608
204. Slobodan Bjelica, 315645204
205. Branko Mitić, 310368703
206. Vesna Dimitrijević, 410218003
207. Borivoje Marković, 310F10007
208. Zoran Subotić, 410159803
209. Nebojša Tadić, 315C92706
210. Aleksandar Kojić, 410317603
211. Nataša Dimitrijević, 315D31006
212. Goran Avramović, 415855605
213. Aleksandra Drajer, 410E00109
214. Jasmina Andrić, 310J64911
215. Dragan Šuput, 410G55412
216. Ljiljana Milivojević, 310A52004
217. Ana Velović, 310K05111
218. Svetlana Straživuk, 310K07511
219. Nenad Cvetanović, 315M71013
220. Zdenko Hriberšek, 310B52905
221. Goran Petrović, 415D46009
222. Jasmina Milenović, 812025707
223. Milenko Stupar, 410032103
224. Borislav Čortanovački, 311096203
225. Milenko Raković, 415H05512
226. Mladen Nikolić, 415G64112
227. Milica Tomić, 315J70811
228. Mirko Popović, 410H28013
229. Nebojša Osmokrović, 410031903
230. Vladimir Tomašević, 410190703
231. Vera Stojanac, 410343403
232. Biljana Petrović, 315D72006
233. Đorđe Sredojević, 315N56814
234. Radosav Marjanović, 410093203
235. Nikola Stojić, 312G62908
19. septembar 2021.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (19)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet


hram