Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izrad...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6811
Naziv Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izradi kolovoznih zastora i zaštita mostovskih konstrukcija
Promenjeno mesto održavanja
Ciljne grupe Inženjeri nosioci licenci: 310, 312, 315, 410, 412, 415, 418, 419, 712, 812
Predavači Heinz Aeschlimann - Švajcarska
Krzysztof Wachalski, Dr. Eng. - Poljska
Frank Swallow Dr, CEng, CSci, MIChemE, MIAT - Engleska
Novak Velović dipl.građ.ing.
Zoran Luković dipl.građ.ing.
Program Kolovozni zastori na mostovskim konstrukcijama
1. EU praksa i kriterijumi u odabiru kolovoznih zastora na mostovima - Heinz Aeschlimann

Zaštita mostovskih konstrukcija – hidroizolacija
2. Koncept kompozitnog efekta-tankoslojne kolovozne konstrukcije uz upotrebu tvrdolivenog asfaltana čeličnoj ortotropnoj ploči na mostu Toruń Bridge – Poljska - Krzysztof Wachalski
3. ETAG 033 – EU pravila za upotrebu prskanih hidroizolacija na mostovskim konstrukcijama - Frank Swallow
4. Uloga hidroizolacije i kriterijumi za izbor sistema hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama - Novak Velović i Zoran Luković
Termin održavanja Utorak, 26.04.2016. godine sa početkom u 10 časova
Mesto održavanja Promenjeno mesto održavanja
Inženjerska komora Srbije, Bulevar vojvode Mišića 37/II, Beograd
Hotel FALKENSTEINER
Konf.sala White Pearl
Bulevar Mihajla Pupina 10 K
Novi Beograd
Kratak opis 1. EU praksa i kriterijumi u odabiru kolovoznih zastora na mostovima – Tehnički uslovi za odabir tankoslojnih kolovoznih zastora na mostovskim konstrukcijama; Uloga tankoslojnih kolovoznih zastora uz adekvatnu hidroizolaciju u funkciji produženja životnog veka zastora tri do pet puta; Kako postići značajne uštede u održavanju i intervencijama na kolovozima na mostovima uz upotrebu kvalitetnijih materijala srednjoročno i dugoročno; Ukupni ekonomski pokazatelji kroz ostvarene uštede u održavanju kroz životni vek mostovskih konstrukcija;

2. Koncept kompozitnog efekta-tankoslojne kolovozne konstrukcije uz upotrebu tvrdolivenog asfaltana čeličnoj ortotropnoj ploči na mostu Toruń Bridge – Poljska – Prezentovanje projekta Toruń Bridge u Poljskoj, sa posebnim osvrtom na primenjeni koncept kompozita tankoslojnog kolovoznog zastora od tvrdolivenog asfalta na MMA sprej hidroizolaciji ugrađenoj na ortotropnoj čeličnoj ploči;

3. ETAG 033 – EU pravila za upotrebu prskanih hidroizolacija na mostovskim konstrukcijama – prezentovanje važećih pravila i normativa u EU za odabir i primenu prskanih hidroizolacija; bliža objašnjenja oko metodologije primene važećih standarda i normativa;

4. Uloga hidroizolacije i kriterijumi za izbor sistema hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama – Metodološki projektantski pristup pri odabiru hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama; Primeri i analiza oštećenja mostovskih konstrukcija usled neadekvatnog odabira hidroizolacionog sistema i neadekvatnog održavanja kolovzne konstrukcije; Kriterijumi za izbor hidroizolacionih sistema sa stanovišta troškova ugradnje i održavanja, brzine ugradnje, pripreme podloge, projektovanog životnog veka i sl; Prikaz ključnih detalja hidroizolacije ne mostovskim kontrukcijama (slivnici, ivičnjaci, dilatacione naprave i sl.);
Cilj i očekivani rezultati Upoznavanje stručne javnosti sa EU praksom u oblasti izrade kolovoznih zastora i zaštite mostovskih konstrukcija-hidroizolacija. Sagledavanje neophodnih parametara za uspešno projektovanje kolovoznih zastora i adekvatne zaštite mostovskih konstrukcija. Analize troškova održavanja u odnosu na investicionu vrednost kolovoznih zastora.
Napomena Predavanje je vrednovano sa 6 bodova za učesnike i uvršteno je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti evropskog programa za 2016. godinu.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije: Visina kotizacije iznosi 200 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: 6811, kao i broj bilo koje licence; model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan organizacije predavanja.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izradi kolovoznih zastora i zaštita mostovskih konstrukcija
Promenjeno mesto održavanja
1. Irena Mitrović, 410H88213
2. Branka Radulović, 310N24714
3. Dejan Radojčić, 315I13809
4. Julija Lazić, 315C28605
5. Katarina Radojičić, 315H79709
6. Zorana Šimšić, 315896304
7. Smiljana Ostojić, 415658104
8. Marija Damjanović, 310K51611
9. Aleksandar Starović, 315H30209
10. Aleksandra Aleksić, 315D79806
11. Dragana Rupar, 310C62205
12. Vladimir Zarić, 315K05511
13. Jasmina Kostić, 310A14404
14. Ivana Pavlović Voslar, 415J54015
15. Jasmina Vukašinović, 410489204
16. Milan Jelkić, 315097903
17. Nenad Marković, 415I99914
18. Mirjana Mandić, 310F11207
19. Goran Tadić, 310A39804
20. Nenad Pavlović, 315I06709
21. Milica Radović, 310L28312
22. Milan Stanojević, 310481803
23. Bojan Ivanković, 310M45413
24. Ljubomir Vlaisavljević, 310C38605
25. Danijela Miščević, 310G92508
26. Marina Sekulić, 315G30608
27. Siniša Mihajlović, 310482103
28. Dragan Mićić, 315K90312
29. Gordana Minić, 310305803
30. Marina Pešić, 310956204
31. Branislav Papakoča, 315K90212
32. Nikola Mačkić, 310I49910
33. Nikola Đorđević, 310M49613
34. Vesna Nikolić, 310M40513
35. Biljana Stefanović, 310304103
36. Katarina Nešić, 310C26405
37. Milan Grgić, 310L87512
38. Tamara Stojanović, 315E09706
39. Saša Martinović, 310302403
40. Predrag Pavlović, 310K86511
41. Miodrag Mutavdžić, 410139303
42. Dragan Mikić, 310F83608
43. Boško Radovanović, 310014403
44. Katarina Cvijović, 310G84508
45. Aleksandar Jeremić, 415J16215
46. Siniša Ivanković, 310637503
47. Marina Miljević, 410F39210
48. Nebojša Stojanović, 315H96209
49. Vesna Popović, 310687904
50. Vera Pudar-Srejić, 310G36208
51. Vesna Đurić, 410C14507
52. Ana Turner Stojanović, 310G29008
53. Mladen Vidaković, 315180603
54. Ljiljana Arsenović, 315D17306
55. Dragana Vukašin, 800015406
56. Zorana Ivić, 410B25007
57. Branka Vraneš, 410979806
58. Dragana Zeković, 410587704
59. Vesna Šoć, 410573404
60. Vladimir Vugrinčić, 310244703
61. Dušan Ilić, 315527403
62. Aleksandar Petrović, 311K13611
63. Aleksandar Hajdin, 310545603
64. Branka Đumić, 410905905
65. Ana Đorđević, 315E11606
66. Aleksandar Đureković, 315K79211
67. Desimir Mihailović, 310522603
68. Predrag Milanović, 315M14313
69. Lidija Ćeranić, 412B96507
70. Slavica Branković, 310094503
71. Nebojša Milenković, 410444004
72. Predrag Vuković, 412944705
73. Aleksandar Lončar, 410F37610
74. Slaven Božić, 310O06615
75. Slavica Vučetić-Abinun, 310415503
76. Aleksandra Lalić, 315A95205
77. Gordana Jelkić, 315374403
78. Igor Stefanović, 310I66810
79. Nebojša Hadži-Antić, 310G54208
80. Vesna Stoiljković, 310H42709
81. Jelena Sofrenić, 310M01413
82. Nebojša Vučković, 315374303
83. Vladimir Voslar, 315540903
84. Milan Gajić, 310335803
85. Tatjana Perović, 310306103
86. Srđan Gudelj, 310N31914
87. Ljubivoje Miletić, 310131403
88. Aleksandra Mladenović, 410211903
89. Vladimir Varga, 310O53816
90. Đurica Resanović, 314311603
91. Miroljub Varga, 310335403
92. Nataša Živanović, 310J10010
93. Ognjen Nikolić, 315O44415
94. Đuro Pjevac, 415B87907
95. Nataša Jovanović, 315427003
96. Zoran Zlonoga, 315F82408
97. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
98. Jasmina Miletin-Popović, 310024303
99. Vladimir Lalić, 315K42311
100. Zorana Josifović, 315O58916
101. Marko Erić, 310G73908
102. Sanja Škoro, 410443604
103. Vladimir Madžarević, 310959204
104. Nevenka Đokić, 315427803
105. Snežana Stanković, 410J60716
106. Milan Erić, 310416703
107. Marko Kovrlija, 315N56914
108. Toma Trujić, 310C92306
109. Vesko Stijović, 415A88206
110. Petar Franeta, 310I41610
111. Tatjana Jevđić, 310742204
112. Miodrag Radosavljević, 310B41905
113. Svetlana Radosavljević, 310B41805
114. Dejan Perišić, 310163503
115. Aleksandar Mićić, 314281903
116. Darko Borisov, 410D44709
117. Borislav Plamenac, 310629903
118. Dragoljub Cvetković, 310136803
119. Ksenija Stojković, 310G61608
120. Milena Milićević, 310F82908
121. Mirjana Gluščević, 310G61708
122. Barbara Ilić, 310F42707
123. Milinko Gluščević, 410934705
124. Klara Dragojević, 310545903
125. Ružica Novaković, 310K66911
126. Marija Pavić, 315N65114
127. Nenad Jovanović, 410489804
128. Dijana Radošević, 310303603
129. Milica Gligorijević, 315F82108
130. Milan Grbušić, 410C64508
131. Nataša Rakočević, 310302803
132. Snežana Vujnov, 310203903
133. Slobodan Jovović, 310C61405
134. Vesna Kujović, 410212403
135. Aleksandra Luković, 310C68805
136. Ana Knežević, 315F39707
137. Uglješa Radosavljević, 310C07905
138. Dragana Milovanović, 310306003
139. Vladimir Lukavac, 310C27105
140. Marko Vasić, 410H28613
141. Zlata Bilandžija, 310600003
142. Aleksandra Janjanin, 310416403
143. Sanja Barjaktarević, 415E30809
144. Nikola Popović, 310F64707
145. Natalija Tasić, 310M40613
146. Ana Panjković, 315D65606
147. Marko Milovanović, 310H17109
148. Goran Lazović, 310416303
149. Zoran Blagojević, 419H88713
150. Tomislav Milićević, 315J74211
151. Zoran Žarin, 310G74708
152. Milorad Luković, 310K40011
153. Marija Milovanović, 310G62308
154. Dragana Jokanović, 315140403
155. Mirjana Džudović, 310E17506
156. Biljana Čolić, 310911004
157. Predrag Radivojević, 415E74710
158. Mirjana Ilić, 310133103
159. Jelena Ćirilović, 315M08713
160. Milena Stojakov, 310F74008
161. Tarik Abdalla, 410I96714
162. Vladimir Trimčev, 315F82708
163. Aleksandra Spasenović, 310561403
164. Slobodan Kostić, 310276503
165. Miloš Spasenović, 310562003
166. Miloš Jokić, 310C08005
167. Rajko Ranković, 310562103
168. Petar Raičević, 410F77011
169. Mirjana Stojković, 310H12409
170. Nebojša Momčilović, 415969506
171. Lolita Marković Živković, 310E11106
172. Vasilka Spasić, 310716104
173. Nada Pavlović, 310563203
174. Danijela Antonijević, 415D98409
175. Darko Milidragović, 412C57708
176. Nebojša Živković, 412F69211
177. Milesa Timotijević, 410400603
178. Tatjana Simić, 315366203
179. Antun Unterberger, 310244403
180. Živan Novitović, 315C89806
181. Radomir Radosavljević, 310942704
182. Milovan Ćeranić, 415606904
183. Vladimir Babić, 315H99609
184. Borivoje Banić, 315A67904
185. Dijana Milošević, 310B42305
186. Tatjana Otašević, 310636403
187. Milan Čučković, 315G77808
188. Nikola Plakalović, 415J75616
189. Snežana Arsović, 410092503
190. Ratko Večerinović, 410J27015
191. Svetlana Stanojević, 310385503
192. Ljiljana Pajović, 310979604
193. Ivica Petrović, 415008403
194. Danijela Ilić, 412B91707
195. Svetlana Momčilović, 310175103
196. Sonja Katić, 310D30506
197. Mladen Jovanović, 310I22009
198. Miroljub Lazarovski, 310A18604
199. Tijana Jakšić Carević, 315O15115
200. Branko Mitrović, 310278703
201. Dragan Dinov, 812166512
202. Nebojša Rakić, 410808805
203. Dragan Pravdić, 410380803
204. Milica Rafailović, 419H99713
205. Elvir Kajević, 410B62707
206. Miodrag Ignjatović, 410I88814
207. Vesna Blagojević, 410B44607
208. Aleksandar Jovanović, 812188815
209. Natalija Ćorović, 310F11807
210. Branislav Živković, 310835904
211. Smiljana Anđelov Mitovski, 315I79110
212. Snežana Kocić, 315G58608
213. Nada Gleščić, 410796804
214. Slobodan Bjelica, 315645204
215. Branko Mitić, 310368703
216. Vesna Dimitrijević, 410218003
217. Borivoje Marković, 310F10007
218. Zdravka Nešić, 310305303
219. Zoran Subotić, 410159803
220. Nebojša Tadić, 315C92706
221. Aleksandar Kojić, 410317603
222. Nataša Dimitrijević, 315D31006
223. Goran Avramović, 415855605
224. Aleksandra Drajer, 410E00109
225. Jasmina Andrić, 310J64911
226. Dragan Šuput, 410G55412
227. Ljiljana Milivojević, 310A52004
228. Ana Velović, 310K05111
229. Svetlana Straživuk, 310K07511
230. Nenad Cvetanović, 315M71013
231. Zdenko Hriberšek, 310B52905
232. Goran Petrović, 415D46009
233. Jasmina Milenović, 812025707
234. Milenko Stupar, 410032103
235. Borislav Čortanovački, 311096203
236. Milenko Raković, 415H05512
237. Mladen Nikolić, 415G64112
238. Milica Tomić, 315J70811
239. Mirko Popović, 410H28013
240. Nebojša Osmokrović, 410031903
241. Vladimir Tomašević, 410190703
242. Vera Stojanac, 410343403
243. Vladislava Pović, 410H96513
244. Biljana Petrović, 315D72006
245. Đorđe Sredojević, 315N56814
246. Radosav Marjanović, 410093203
247. Nikola Stojić, 312G62908
03. jul 2022.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (31)
Potražnja zaposlenja (1)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

peri

iksmobnet


hram