Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izrad...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6811
Naziv Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izradi kolovoznih zastora i zaštita mostovskih konstrukcija
Promenjeno mesto održavanja
Ciljne grupe Inženjeri nosioci licenci: 310, 312, 315, 410, 412, 415, 418, 419, 712, 812
Predavači Heinz Aeschlimann - Švajcarska
Krzysztof Wachalski, Dr. Eng. - Poljska
Frank Swallow Dr, CEng, CSci, MIChemE, MIAT - Engleska
Novak Velović dipl.građ.ing.
Zoran Luković dipl.građ.ing.
Program Kolovozni zastori na mostovskim konstrukcijama
1. EU praksa i kriterijumi u odabiru kolovoznih zastora na mostovima - Heinz Aeschlimann

Zaštita mostovskih konstrukcija – hidroizolacija
2. Koncept kompozitnog efekta-tankoslojne kolovozne konstrukcije uz upotrebu tvrdolivenog asfaltana čeličnoj ortotropnoj ploči na mostu Toruń Bridge – Poljska - Krzysztof Wachalski
3. ETAG 033 – EU pravila za upotrebu prskanih hidroizolacija na mostovskim konstrukcijama - Frank Swallow
4. Uloga hidroizolacije i kriterijumi za izbor sistema hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama - Novak Velović i Zoran Luković
Termin održavanja Utorak, 26.04.2016. godine sa početkom u 10 časova
Mesto održavanja Promenjeno mesto održavanja
Inženjerska komora Srbije, Bulevar vojvode Mišića 37/II, Beograd
Hotel FALKENSTEINER
Konf.sala White Pearl
Bulevar Mihajla Pupina 10 K
Novi Beograd
Kratak opis 1. EU praksa i kriterijumi u odabiru kolovoznih zastora na mostovima – Tehnički uslovi za odabir tankoslojnih kolovoznih zastora na mostovskim konstrukcijama; Uloga tankoslojnih kolovoznih zastora uz adekvatnu hidroizolaciju u funkciji produženja životnog veka zastora tri do pet puta; Kako postići značajne uštede u održavanju i intervencijama na kolovozima na mostovima uz upotrebu kvalitetnijih materijala srednjoročno i dugoročno; Ukupni ekonomski pokazatelji kroz ostvarene uštede u održavanju kroz životni vek mostovskih konstrukcija;

2. Koncept kompozitnog efekta-tankoslojne kolovozne konstrukcije uz upotrebu tvrdolivenog asfaltana čeličnoj ortotropnoj ploči na mostu Toruń Bridge – Poljska – Prezentovanje projekta Toruń Bridge u Poljskoj, sa posebnim osvrtom na primenjeni koncept kompozita tankoslojnog kolovoznog zastora od tvrdolivenog asfalta na MMA sprej hidroizolaciji ugrađenoj na ortotropnoj čeličnoj ploči;

3. ETAG 033 – EU pravila za upotrebu prskanih hidroizolacija na mostovskim konstrukcijama – prezentovanje važećih pravila i normativa u EU za odabir i primenu prskanih hidroizolacija; bliža objašnjenja oko metodologije primene važećih standarda i normativa;

4. Uloga hidroizolacije i kriterijumi za izbor sistema hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama – Metodološki projektantski pristup pri odabiru hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama; Primeri i analiza oštećenja mostovskih konstrukcija usled neadekvatnog odabira hidroizolacionog sistema i neadekvatnog održavanja kolovzne konstrukcije; Kriterijumi za izbor hidroizolacionih sistema sa stanovišta troškova ugradnje i održavanja, brzine ugradnje, pripreme podloge, projektovanog životnog veka i sl; Prikaz ključnih detalja hidroizolacije ne mostovskim kontrukcijama (slivnici, ivičnjaci, dilatacione naprave i sl.);
Cilj i očekivani rezultati Upoznavanje stručne javnosti sa EU praksom u oblasti izrade kolovoznih zastora i zaštite mostovskih konstrukcija-hidroizolacija. Sagledavanje neophodnih parametara za uspešno projektovanje kolovoznih zastora i adekvatne zaštite mostovskih konstrukcija. Analize troškova održavanja u odnosu na investicionu vrednost kolovoznih zastora.
Napomena Predavanje je vrednovano sa 6 bodova za učesnike i uvršteno je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti evropskog programa za 2016. godinu.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije: Visina kotizacije iznosi 200 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: 6811, kao i broj bilo koje licence; model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan organizacije predavanja.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izradi kolovoznih zastora i zaštita mostovskih konstrukcija
Promenjeno mesto održavanja
1. Irena Mitrović, 410H88213
2. Branka Radulović, 310N24714
3. Julija Lazić, 315C28605
4. Katarina Radojičić, 315H79709
5. Zorana Šimšić, 315896304
6. Smiljana Ostojić, 415658104
7. Marija Damjanović, 310K51611
8. Aleksandar Starović, 315H30209
9. Aleksandra Aleksić, 315D79806
10. Dragana Rupar, 310C62205
11. Vladimir Zarić, 315K05511
12. Jasmina Kostić, 310A14404
13. Ivana Pavlović Voslar, 415J54015
14. Jasmina Vukašinović, 410489204
15. Milan Jelkić, 315097903
16. Nenad Marković, 415I99914
17. Mirjana Mandić, 310F11207
18. Nenad Pavlović, 315I06709
19. Milica Radović, 310L28312
20. Bojan Ivanković, 310M45413
21. Ljubomir Vlaisavljević, 310C38605
22. Danijela Miščević, 310G92508
23. Marina Sekulić, 315G30608
24. Siniša Mihajlović, 310482103
25. Dragan Mićić, 315K90312
26. Gordana Minić, 310305803
27. Marina Pešić, 310956204
28. Branislav Papakoča, 315K90212
29. Nikola Mačkić, 310I49910
30. Nikola Đorđević, 310M49613
31. Vesna Nikolić, 310M40513
32. Biljana Stefanović, 310304103
33. Katarina Nešić, 310C26405
34. Milan Grgić, 310L87512
35. Žarko Živanović, 310834204
36. Tamara Stojanović, 315E09706
37. Saša Martinović, 310302403
38. Miodrag Mutavdžić, 410139303
39. Dragan Mikić, 310F83608
40. Boško Radovanović, 310014403
41. Katarina Cvijović, 310G84508
42. Aleksandar Jeremić, 415J16215
43. Siniša Ivanković, 310637503
44. Nebojša Stojanović, 315H96209
45. Vesna Popović, 310687904
46. Vera Pudar-Srejić, 310G36208
47. Vesna Đurić, 410C14507
48. Ana Turner Stojanović, 310G29008
49. Mladen Vidaković, 315180603
50. Ljiljana Arsenović, 315D17306
51. Dragana Vukašin, 800015406
52. Zorana Ivić, 410B25007
53. Branka Vraneš, 410979806
54. Dragana Zeković, 410587704
55. Vesna Šoć, 410573404
56. Vladimir Vugrinčić, 310244703
57. Dušan Ilić, 315527403
58. Aleksandar Petrović, 311K13611
59. Branka Đumić, 410905905
60. Ana Đorđević, 315E11606
61. Jovana Milanović, 315O04815
62. Aleksandar Đureković, 315K79211
63. Desimir Mihailović, 310522603
64. Predrag Milanović, 315M14313
65. Lidija Ćeranić, 412B96507
66. Slavica Branković, 310094503
67. Radomir Lalić, 315H65909
68. Nebojša Milenković, 410444004
69. Predrag Vuković, 412944705
70. Slavica Vučetić-Abinun, 310415503
71. Aleksandra Lalić, 315A95205
72. Gordana Jelkić, 315374403
73. Igor Stefanović, 310I66810
74. Nebojša Hadži-Antić, 310G54208
75. Vesna Stoiljković, 310H42709
76. Jelena Sofrenić, 310M01413
77. Nebojša Vučković, 315374303
78. Aleksandar Milenković, 412B47807
79. Vladimir Voslar, 315540903
80. Milan Gajić, 310335803
81. Tatjana Perović, 310306103
82. Srđan Gudelj, 310N31914
83. Ljubivoje Miletić, 310131403
84. Vladimir Varga, 310O53816
85. Miroljub Varga, 310335403
86. Ognjen Nikolić, 315O44415
87. Đuro Pjevac, 415B87907
88. Nataša Jovanović, 315427003
89. Zoran Zlonoga, 315F82408
90. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
91. Jasmina Miletin-Popović, 310024303
92. Vladimir Lalić, 315K42311
93. Zorana Josifović, 315O58916
94. Marko Erić, 310G73908
95. Sanja Škoro, 410443604
96. Vladimir Madžarević, 310959204
97. Predrag Marić, 310I87910
98. Nevenka Đokić, 315427803
99. Srđan Đokić, 315B62405
100. Snežana Stanković, 410J60716
101. Milan Erić, 310416703
102. Marko Kovrlija, 315N56914
103. Toma Trujić, 310C92306
104. Vesko Stijović, 415A88206
105. Petar Franeta, 310I41610
106. Miodrag Radosavljević, 310B41905
107. Svetlana Radosavljević, 310B41805
108. Dejan Perišić, 310163503
109. Aleksandar Mićić, 314281903
110. Darko Borisov, 410D44709
111. Borislav Plamenac, 310629903
112. Vojislav Todorović, 315H57309
113. Ksenija Stojković, 310G61608
114. Milena Milićević, 310F82908
115. Mirjana Gluščević, 310G61708
116. Barbara Ilić, 310F42707
117. Milinko Gluščević, 410934705
118. Danilo Knežević, 315E67407
119. Klara Dragojević, 310545903
120. Ružica Novaković, 310K66911
121. Marija Pavić, 315N65114
122. Nenad Jovanović, 410489804
123. Borko Bulajić, 310G36008
124. Dijana Radošević, 310303603
125. Milica Gligorijević, 315F82108
126. Milan Grbušić, 410C64508
127. Nataša Rakočević, 310302803
128. Slobodan Jovović, 310C61405
129. Vesna Kujović, 410212403
130. Aleksandra Luković, 310C68805
131. Ana Knežević, 315F39707
132. Mihailo Janjatović, 310I77810
133. Vladimir Lukavac, 310C27105
134. Marko Vasić, 410H28613
135. Zlata Bilandžija, 310600003
136. Aleksandra Janjanin, 310416403
137. Sanja Barjaktarević, 415E30809
138. Nikola Popović, 310F64707
139. Natalija Tasić, 310M40613
140. Ana Panjković, 315D65606
141. Marko Milovanović, 310H17109
142. Zoran Blagojević, 419H88713
143. Tomislav Milićević, 315J74211
144. Milorad Luković, 310K40011
145. Marija Milovanović, 310G62308
146. Dragana Jokanović, 315140403
147. Biljana Čolić, 310911004
148. Predrag Radivojević, 415E74710
149. Mirjana Ilić, 310133103
150. Jelena Ćirilović, 315M08713
151. Milena Stojakov, 310F74008
152. Vladimir Milićević, 310A97605
153. Vladimir Trimčev, 315F82708
154. Aleksandra Spasenović, 310561403
155. Slobodan Kostić, 310276503
156. Miloš Spasenović, 310562003
157. Miloš Jokić, 310C08005
158. Rajko Ranković, 310562103
159. Petar Raičević, 410F77011
160. Mirjana Stojković, 310H12409
161. Nebojša Momčilović, 415969506
162. Lolita Marković Živković, 310E11106
163. Vasilka Spasić, 310716104
164. Nada Pavlović, 310563203
165. Danijela Antonijević, 415D98409
166. Darko Milidragović, 412C57708
167. Nebojša Živković, 412F69211
168. Milesa Timotijević, 410400603
169. Tatjana Simić, 315366203
170. Antun Unterberger, 310244403
171. Živan Novitović, 315C89806
172. Radomir Radosavljević, 310942704
173. Milovan Ćeranić, 415606904
174. Vladimir Babić, 315H99609
175. Borivoje Banić, 315A67904
176. Dijana Milošević, 310B42305
177. Tatjana Otašević, 310636403
178. Slobodan Matović, 310428303
179. Milan Čučković, 315G77808
180. Nikola Plakalović, 415J75616
181. Siniša Sretenović, 315639403
182. Svetlana Stanojević, 310385503
183. Ljiljana Pajović, 310979604
184. Ivica Petrović, 415008403
185. Danijela Ilić, 412B91707
186. Svetlana Momčilović, 310175103
187. Sonja Katić, 310D30506
188. Miroljub Lazarovski, 310A18604
189. Tijana Jakšić Carević, 315O15115
190. Dragan Dinov, 812166512
191. Nebojša Rakić, 410808805
192. Dragan Pravdić, 410380803
193. Milica Rafailović, 419H99713
194. Elvir Kajević, 410B62707
195. Miodrag Ignjatović, 410I88814
196. Vesna Blagojević, 410B44607
197. Aleksandar Jovanović, 812188815
198. Natalija Ćorović, 310F11807
199. Branislav Živković, 310835904
200. Smiljana Anđelov Mitovski, 315I79110
201. Snežana Kocić, 315G58608
202. Slobodan Bjelica, 315645204
203. Branko Mitić, 310368703
204. Vesna Dimitrijević, 410218003
205. Borivoje Marković, 310F10007
206. Zoran Subotić, 410159803
207. Nebojša Tadić, 315C92706
208. Aleksandar Kojić, 410317603
209. Nataša Dimitrijević, 315D31006
210. Goran Avramović, 415855605
211. Aleksandra Drajer, 410E00109
212. Katarina Isaković, 310A13904
213. Jasmina Andrić, 310J64911
214. Dragan Šuput, 410G55412
215. Ljiljana Milivojević, 310A52004
216. Ana Velović, 310K05111
217. Svetlana Straživuk, 310K07511
218. Nenad Cvetanović, 315M71013
219. Zdenko Hriberšek, 310B52905
220. Goran Petrović, 415D46009
221. Jasmina Milenović, 812025707
222. Milenko Stupar, 410032103
223. Borislav Čortanovački, 311096203
224. Milenko Raković, 415H05512
225. Mladen Nikolić, 415G64112
226. Milica Tomić, 315J70811
227. Mirko Popović, 410H28013
228. Nebojša Osmokrović, 410031903
229. Nataša Jovanović, 410C69308
230. Biljana Petrović, 315D72006
231. Đorđe Sredojević, 315N56814
232. Radosav Marjanović, 410093203
233. Nikola Stojić, 312G62908
25. januar 2021.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (15)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

twitter facebook /

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet


hram